polowania zbiorowe przez TRZEBIATÓW 2

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytanie:

1. i 2. W załączeniu przesyłam skan Obwieszczenia Burmistrza Trzebiatowa o organizacji polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie “ Łabędź”.
w obwodzie łowieckim nr 9, które odbędzie się 06 października 2018r. w godzinach od 8,30 do 15,00.
3. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych umieszczone jest na stronie internetowej urzędu, na bip.trzebiatów.pl w zakładce “Łowiectwo” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
4.Informacje o przechowywaniu książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidulanym umieszczone zostaną na bip.trzebiatów.pl w zakładce “Łowiectwo”

Danuta Merło
Urząd Miejski w Trzebiatowie
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
tel. 91 38 72 275 wew. 140

[ePUAP] Powiadomienie o otrzymaniu UPD przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o dokumencie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 24.09.2018
Termin odbioru: 08.10.2018

Informacja o dokumencie
Nadawca: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
ID Nadawcy: powiatsuwalski
Adresat: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ID Adresata: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Identyfikator sprawy: Bok.1431
Identyfikator dokumentu: BOK.1431
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal

Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŃSKO 1

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
nie mogę udzielić odpowiedzi na żadne z przesłanych pytań lub udzielić
odpowiedzi negatywnej gdyż do Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku nie wpłynęła
dotąd żadna informacja wskazana w Państwa pytaniu.

Z poważaniem

Jarosław Leśkiw

Sekretarz Gminy
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ińsku
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
pow. stargardzki, woj. Zachodniopomorskie
tel. 91 562 10 26
fax. 91562 30 63

W dniu 2018-09-26 o 12:15, UGiM Ińsko pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BRZEŻNO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Grażyna Trojanowska

94 36 42 753

informacja publiczna przez DESZCZNO 1

ad.1, ad.2 -skany

ad.3, ad.4 Informacja o wyłożeniu książki i terminach polowań zbiorowych:

www. deszczno. pl.

BIP.

ogłoszenia

--
Ewa Polańska
Inspektor ds. Gospodarki Gruntami
Urząd Gminy Deszczno
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
e-mail:ewa.polanska@deszczno.pl
Tel.:  95 728 76 58
Fax:  95 728 76 51

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

odp na informację publiczną z dn. 15.09.2018 r. przez MIŁKI 1

Re: polowania zbiorowe przez krzysztof

Dziękuję za informację. Chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę, że zawiadomienie przesłane przez WKŁ "Łąbędź" w dn. 28.09.2018, a dotyczące polowania mającego odbyć się w dn. 06.10.2018, zostało złożone do urzędu z uchybieniem terminu określonego w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

pismo przez GRUNWALD 3

odpowieź w spr. udostępnienia informacji publicznej przez MŁYNARY 1

Dzień dobry. W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej
dotyczącej liczby wniosków o informacje publiczna uprzejmie informuję, że w
latach 2014 i 2015 urząd nie posiada danych na powyższy temat. Natomiast w
2016 r. wpłynęło do tut urzędu 5 wniosków o udostępnienia informacji
publicznej. Ewidencja prowadzona jest w wersji papierowej. W załączeniu
przesyłam skan spisu.

Maria Rogińska

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Młynary

Urząd Miasta i Gminy Młynary

ul. Dworcowa 29

14-420 Młynary

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIATÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@trzebiatow.pl> o 2018-10-01 13:57

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-10-01 14:18

SPROSTOWANIE-WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI PUBLICZNEJ przez MŁYNARY 1

Dzień dobry!

Powyżej przesyłam pismo sprostowujące dot. udostępnienia informacji
publicznej.

Pozdrawiam.

Z poważaniem

Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i promocji

w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach

Alicja Jagiełło - Mularczyk

Tel. 55 618 22 46

[ePUAP] Nowa korespondencja przez Poznań

Na Twoją wirtualną skrzynkę ePUAP wpłynął nowy dokument. Aby go odczytać skorzystaj z odnośnika:

* do dokumentu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?documentGuid=bd495f62-a47c-4322-a614-7157d46054b8
--
http://epuap.gov.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 1 przez Poznań 2

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 2 przez Poznań 3

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 3 przez Poznań 10

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 4 przez Poznań 1

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 5 przez Poznań 1

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 6 przez Poznań 2

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 7 - ostatni przez Poznań 1

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PROSTKI 3

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych.

pozdrawiam

Monika Jabłońska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Tel. 89 512-69-30

Urząd Gminy Stawiguda

Ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

www.stawiguda.pl <http://www.stawiguda.pl/>

pozdrawiam

Monika Jabłońska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Tel. 89 512-69-30

Urząd Gminy Stawiguda

Ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

www.stawiguda.pl <http://www.stawiguda.pl/>

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

[ePUAP] Nowa korespondencja przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na wirtualny skład dokumentów wysłano dokument w trybie doręczenia. Aby go odebrać podpisz i odeślij Urzędowe Poświadczenie Doręczenia korzystając z następującego odnośnika: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?whGuid=88cbbe0f-c17a-457d-8d2c-a42cc54bd06e
--
http://epuap.gov.pl

Odpowiedź na pismo przez Starostwo Powiatowe w Legionowie 1

odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Legionowie 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.