Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRA 2

Dzień Dobry.

Udostępniam informację publiczną dotyczącą zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie:

1. Do chwili obecnej nie otrzymano żadnej informacji o zaplanowanych
polowaniach.

2. Brak treści informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1
ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich.

3. Miejsce na stronie internetowej urzędu gminy wiadomości o terminie
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych:
https://bip.dobragmina.pl/strony/menu/152.dhtml

4. Miejsce na stronie internetowej urzędu gminy wiadomości o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:
https://bip.dobragmina.pl/strony/menu/153.dhtml

Pozdrawiam,
Sebastian Kuran - inspektor ds. inwestycji

tel. (91)3914538

adres e-mail: <mailto:s.kuran@dobragmina.pl> s.kuran@dobragmina.pl

Urząd Miejski w Dobrej

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

NIP: 856-13-99-133, REGON: 811684315

Polowania zbiorowe przez MIŁKI

ST..1431.29.2018 Miłki, 02.10.2018 r.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie terminów polowań zbiorowych uprzejmie 
informuję, że polowania takie prowadzone są  od 15 października do 15
stycznia . Kola łowieckie planów  polowań zbiorowych na  okres 2018/2019
    jeszcze nie dostarczyły. Powinno to nastąpić  w najbliższym
czasie.  Informacje o miejscu i terminie polowań zbiorowych oraz
informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym   zamieszczane będą na stronie internetowej  pod
adresem: urzad@gminamilki.pl/ ważne informacje/  oraz  przekazywane
sołtysom wsi a także publikowane na tablicy ogłoszeń urzędu.

               Bronisław Kołodko

Re: wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez DRAWNO 6

PIOŚ.1431.8.2018.JM
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej z zakresu realizacji zapisów ustawy Prawo
łowieckie, Urząd Miejski w Drawnie informuje, co następuje:
Ad. pkt 1:
1. 15.08.2018 Obwód łowiecki nr 214
2. 18.08.2018 Obwód łowiecki nr 214
3. 30.09.2018 - 05.10.2018 Część obwodu łowieckiego 241 i obwód 245
4. 05.10.2018 - 10.10.2018 Część obwodu łowieckiego 241 i obwód 245
5. 03.10.2018 7:30-17:00 Obwód łowiecki 241, Sektor S1, S2.
6. 28.10.2018 7:30-16:00 Obwód łowiecki 241, Sektor K1, K2, J2.
7. 10.11.2018 7:30-15:30 Obwód łowiecki 241, Sektor J2, S1, S2.
8. 25.11.2018 7:30-15:30 Obwód łowiecki 241, Sektor K2, K3, S1.
9. 07.12.2018 7:30-17:00 Obwód łowiecki 241, Sektor J1, J2.
Ad. pkt 2: W załącznikach
Ad. pkt 3: http://bip.drawno.pl/strony/5053.dhtml
Ad. pkt 4: http://bip.drawno.pl/strony/5054.dhtml

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA

Twoja wiadomość

Do: gmina@lubochnia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-01 20:46

odczytano w dniu 2018-10-02 09:37.

Gmina Wierzchowo przez WIERZCHOWO 8

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam
Klaudia Kalinowska
Urząd Gminy Wierzchowo
ul. Długa 29
78 – 530 Wierzchowo

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

[ePUAP] Powiadomienie o otrzymaniu UPD przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o dokumencie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 24.09.2018
Termin odbioru: 08.10.2018

Informacja o dokumencie
Nadawca: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
ID Nadawcy: powiatsuwalski
Adresat: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ID Adresata: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Identyfikator sprawy: Bok.1431
Identyfikator dokumentu: BOK.1431
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal

odp. na wniosek przez OSIECK

Odpowiadając na wniosek, informuję, że Gmina Osieck nie prowadzi gazety ani
innych mediów, a wydatki na artykuły sponsorowane były dokonane w 2016 roku
na życzenia dla mieszkańców z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Jedne w kwocie 250 zł, a drugie w kwocie 184,50 zł.

Janina Łączyńska

Sekretarz Gminy

gmina Moryń przez MORYŃ 1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DYWITY 8

Dzień dobry,
w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 września w załączeniu przesyłam naszą odpowiedź i ostatnie wydania 5 numerów Przeglądu Dywickiego, dwumiesięcznika wydawanego przez Urząd Gminy Dywity.

Pozdrawiam
Jacek Niedzwiecki

Główny Specjalista

Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia

Urzędu Gminy w Dywitach

Tel.: +48 89 524 76 62

Mob: 605 191 280

Fax: + 48 89 512 01 24

E-mail: informacja@ugdywity.pl

www.gminadywity.pl

www.facebook.com/gminadywity/

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez GRUNWALD

Odpowiedzi  na pytania: ad 1. Nie Ad2. nie dotyczy Ad3. Nie prowadzi AD4.nie dotyczy Ad5. 2015-14.688,07zł 2016-15.566,34zł 2017-17.299,50zł 2018-13781,00zł Waldemar Szydlik Sekretarz Gminy Grunwald

udostępnienie informacji przez KIWITY 1

Witam,

Ad 1. na dzień dzisiejszy nie mamy przesłanych danych o polowaniach
zbiorowych.

ad2. w załączniku

Ad3.https://bipkiwity.warmia.mazury.pl/5459/polowania-zbiorowe.html

Ad4.
https://bipkiwity.warmia.mazury.pl/5460/ksiazki-ewidencji-kola-lowieckiego.html

--
Z poważaniem
Monika Kapuścińska
Urząd Gminy Kiwity
(89) 523 50 39

odpowiedz na wniosek z dnia 25.09.2018 przez PEŁCZYCE 1

dzień dobry
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że na stronie www.bippelczyce.pl w zakładce łowiectwo umieszczane są informacje przekazywane przez koła łowieckie jednocześnie przesyłam skany informacji przesłanych do tut. Urzędu po 01.04.2018 r.

z poważaniem
Aneta Wolniak
UM Pełczyce
95 7685077

udostępnienie informacji publicznej przez DRAWSKO POMORSKIE 1

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
uprzejmie informuję, że do tut. urzędu wpłynęły zgłoszenia, z których
wynika, że:

1. Wojskowe Koło Łowieckie "Ostoja" w Olesznie planuje przeprowadzenie
polowań zbiorowych w obwodzie nr 182 (rejon Mielenka Drawskiego, Dzikowa
oraz Poligonu Drawskiego) w następujących terminach:

- polowanie zbiorowe w dniu 06.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 13.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 20.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 27.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie "hubertowskie" w dniu 03.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 10.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 17.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 24.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 01.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 08.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 15.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie "wigilijne" w dniu 22.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00

2. Koło Łowieckie Dzik w Drawsku Pomorskim planuje polowania zbiorowe na
kaczki i grzywacze w następujących terminach:
15.08.2018 r.
18-19.08.2018 r.
22.08.2018 r.
25-26.08.2018 r.
29.08.2018 r.
01-02.09.2018 r.
05.09.2018 r.
08-09.09.2018 r.
12.09.2018 r.
15-16.09.2018 r.
19.09.2018 r.
22-23.09.2018 r.
26.09.2018 r.
29-30.09.2018 r.

3. Informacje nt. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
tut. urzędu:
http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/

4. Ze wstępnej analizy posiadanych informacji wynika, ze dzierżawcy albo
zarządcy obwodów łowieckich nie przekazali Burmistrzowi Drawska
Pomorskiego informacji w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu
przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

--
dr inż. Radosław Głuchowski
kierownik
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 34 46 850

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. polowań zbiorowych przez BARLINEK 3

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Barlinka na Pana pismo z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej
dotyczącej polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r.

Arleta Osińska
Urząd Miejski w Barlinku

Faktura nr_181002/4137 przez ŚWIECIE NAD OSĄ 1

Witam,

W załączeniu zestawienie do rozliczenia kosztów.

Pozdrawiam,

Krzysztof Ruzikowski

Alpol Sp. z o.o.

odpowiedź na wniosek przez MIROSŁAWIEC 3

Dzień dobry

W załączniku przekazuję odpowiedź na  Pana wniosek o informację publiczną.

--
Pozdrawiam
------------------------------------------------------------------------
*Monika Kędzia*
Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
*e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Mirosławiec

udostępnienie informacji publicznej przez CHOSZCZNO 1

Choszczno, dnia 02 października 2018 roku
Nasz znak: OrP.143.49.2018.NSz

Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27
90 – 602 ŁÓDŹ

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłaszanych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie
art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Choszczna informuje:
Ad. 1
Planowane polowanie zbiorowe na kaczki wskazane przez Koło Łowieckie „Ryś” Choszczno wyznaczono na dzień 19 sierpnia 2018 roku. Miejscem wyznaczonym na polowanie zostały dzierżawione przez Koło Łowickie „Ryś” Choszczno obwody łowieckie, tj. obwód nr 217, 218, 255.
Ad. 2
W załączeniu wszystkie otrzymane informacje o polowaniach zbiorowych w formie pliku pdf.
Zgodnie z art. 42ab ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 ze zm.) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu dotyczącego polowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 06 sierpnia 2018 r.
Ad. 3
www.bip.choszczno.pl
zakładka
informacje/ogłoszenia/ogłoszenia 2018r./łowiectwo
http://bip.choszczno.pl/dokumenty/1039412934
Ad. 4
www.bip.choszczno.pl
zakładka
informacje/ogłoszenia/ogłoszenia 2018r./łowiectwo
http://bip.choszczno.pl/dokumenty/15838 .

Otrzymują:
1. Adresat – przesłano droga elektroniczną.
2. Aa.

Sporządziła:
Natalia Szankowska
tel. 95 765 93 43

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SROKOWO

Witam serdecznie.

Wydatki na jakie ogłoszenia mają państwo na myśli? Chodzi o promocję
gminy czy ogłoszenia typu ogłoszony przetarg lub konkurs na stanowisko
pracy?

Pozdrawiam,

Anna Fatyga

UG Srokowo

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 25 Sep 2018 08:20:45 +0200
Nadawca: Sekretariat UG Srokowo <sekretariat@gminasrokowo.pl>
Adresat: promocja@gminasrokowo.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Sat, 15 Sep 2018 14:29:24 -0000
Nadawca: sprawa-9113@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-9113@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@gminasrokowo.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-9113@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> Pierwotnie wniosek wysłany 2018-07-18 na adres >
sekretarz@srokowo.iaw.pl

Fwd: udostępnienie informacji publicznej c.d. przez DRAWSKO POMORSKIE 1

W uzupełnieniu do przekazanych wcześniej informacji informuję, że
Nadleśnictwo Drawsko przewiduje organizację na swoim terenie (OHZ
Nadleśnictwa Drawsko, w obwodach łowieckich nr 181, 183) polowań
zbiorowych dla myśliwych , w sezonie łowieckim 2018/2019 w terminach:
12-14.10.2018
19-21.10.2018
26-28.10.2018
02-04.11.2018
09-11.11.2018
15-18.11.2018
22-25.11.2018
29-30.11.2018
01-02.12.2018
07-09.12.2018
13-16.12.2018
21-23.12.2018
28-31.12.2018
03-05.01.2019
06-07.01.2019
10-12.01.2019
13-15.01.2019
20-21.01.2019
27-28.01.2019

W załączeniu znajduje się skan pisma informującego tut. urząd o ww.
polowaniach.

Z poważaniem

--
dr inż. Radosław Głuchowski
kierownik
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 34 46 850

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 2 Oct 2018 13:50:09 +0200
Nadawca: Radosław Głuchowski <r.gluchowski@drawsko.pl>
Adresat: sprawa-9964@pokot.pl, Elżbieta Koba <sekretarz@drawsko.pl>

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
uprzejmie informuję, że do tut. urzędu wpłynęły zgłoszenia, z których
wynika, że:

1. Wojskowe Koło Łowieckie "Ostoja" w Olesznie planuje przeprowadzenie
polowań zbiorowych w obwodzie nr 182 (rejon Mielenka Drawskiego, Dzikowa
oraz Poligonu Drawskiego) w następujących terminach:

- polowanie zbiorowe w dniu 06.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 13.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 20.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 27.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie "hubertowskie" w dniu 03.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 10.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 17.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 24.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 01.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 08.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie zbiorowe w dniu 15.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00
- polowanie "wigilijne" w dniu 22.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
zakończenie godz. 16:00

2. Koło Łowieckie Dzik w Drawsku Pomorskim planuje polowania zbiorowe na
kaczki i grzywacze w następujących terminach:
15.08.2018 r.
18-19.08.2018 r.
22.08.2018 r.
25-26.08.2018 r.
29.08.2018 r.
01-02.09.2018 r.
05.09.2018 r.
08-09.09.2018 r.
12.09.2018 r.
15-16.09.2018 r.
19.09.2018 r.
22-23.09.2018 r.
26.09.2018 r.
29-30.09.2018 r.

3. Informacje nt. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
tut. urzędu:
http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/

4. Ze wstępnej analizy posiadanych informacji wynika, ze dzierżawcy albo
zarządcy obwodów łowieckich nie przekazali Burmistrzowi Drawska
Pomorskiego informacji w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu
przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

--
dr inż. Radosław Głuchowski
kierownik
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 34 46 850

c.d udostepnienia informacji publicznej przez CHOSZCZNO 1

UM Olecko przez OLECKO 4

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej terminów polowań zbiorowych i miejsca przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, oraz skany polowań zbiorowych
przekazanych przez koła łowieckie do tutejszego Urzędu po 1 kwietnia 2018 r.

Andrzej Sulima

Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

E-mail: asulima@olecko.eu

Tel: 87-520 26 54, 570 100 942

---------------------------------------------------------------

Rysunek1

<http://www.olecko.pl/> www.olecko.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEŹNICA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 17-09-2018 o 20:24, sprawa-9905@pokot.pl pisze:

udzielenie odpowiedni na pismo z dnia 18-09-201 roku przez None 1

Dzień Dobry

Przesyłam w złączeniu informacje o które Państwo prosili.

Gabriela Wołujewicz

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: (brak tematu)
Data: 2018-10-03 09:32
Od: Sekretariat UG Biesiekierz <sekretariat@biesiekierz.eu>
Do: Rada <rada@biesiekierz.eu>
Odpowiedź do: sekretariat@biesiekierz.eu

DOROTA SZTANDARA - Sekretariat

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
ePUAP: /UGBiesiekierz/skrytka
tel.: +48 943 180 955

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą być poufne.
Jeżeli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, uprasza się o
powiadomienie nadawcy i o jej skuteczne usunięcie.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt
Gminy Biesiekierz.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:
http://bip.biesiekierz.eu/userfiles/file/regulaminy/klauzula_informacyjna_rodo.pdf

--
GABRIELA WOŁUJEWICZ - Biuro Rady Gminy Biesiekierz
tel.: +48 943 180 963
mail: rada@biesiekierz.eu

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel.: +48 943 180 955

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą być poufne.
Jeżeli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, uprasza się o
powiadomienie nadawcy i o jej skuteczne usunięcie.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt
Gminy Biesiekierz.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:
http://bip.biesiekierz.eu/userfiles/file/regulaminy/klauzula_informacyjna_rodo.pdf

Re: Udostępnienie informacji publicznej dot. elektronicznego obiegu dokumentów (RK.1430.078.2018) przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Dzień dobry.

W związku z brakiem potwierdzenia odbioru wiadomości dotyczącej wniosku
o udostępnienie informacji publicznej w zakresie elektronicznego obiegu
dokumentów, przesłanej w dniu 21.09.2018 r. na wskazany adres e-mail,
_ponownie proszę_ o przesłanie potwierdzenia odbioru powyższej
wiadomości, w terminie 7 dni od dnia wysłania niniejszej wiadomości, na
adres elektroniczny: ip@lubliniec.starostwo.gov.pl
<mailto:ip@lubliniec.starostwo.gov.pl>.

Z poważaniem

Iwona Nieszporek
Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
Tel.: +48 (34) 351 05 19
www.lubliniec.starostwo.gov.pl

W dniu 21.09.2018 o 13:30, Informacja Publiczna pisze: