[ePUAP] Powiadomienie o otrzymaniu UPD przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o dokumencie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 24.09.2018
Termin odbioru: 08.10.2018

Informacja o dokumencie
Nadawca: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
ID Nadawcy: powiatsuwalski
Adresat: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ID Adresata: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Identyfikator sprawy: Bok.1431
Identyfikator dokumentu: BOK.1431
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal

Odpowiedź przez OLSZTYNEK 3

Witam,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam
Agnieszka Kądzielawa
Sekretariat Burmistrza Olsztynka
Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
Tel. 089 519 54 53

(bez tematu) przez POŁCZYN-ZDRÓJ 2

-------------------

z poważaniem

Marcin Bieńkowski

Biuro Obsługi Interesanta

herb003

URZĄD MIEJSKI

Plac Wolności 3-4

78-320 Połczyn-Zdrój

tel: (94) 36 66 114

fax: (94) 36 66 105

e-mail: <mailto:eboi@polczyn-zdroj.pl> eboi@polczyn-zdroj.pl

NIP URZĘDU 672-10-00-246, Regon Urzędu 000523880

NIP GMINY 672-202-34-27, Regon Gminy 330920860

Niniejsza informacja elektroniczna lub jej załączniki mogą zawierać poufne
lub chronione prawem informacje, które są przeznaczone wyłącznie dla
wskazanego w nich adresata. Jeżeli nie jesteś adresatem wiadomości, prosimy
o jej nieujawnianie, zawiadomienie nadawcy o jej otrzymaniu oraz usunięcie
wraz ze wszystkimi załącznikami. Dziękuję.

Re: przez krzysztof

Dziękuję za odpowiedź, ale prosiłem o przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów) oraz o wskazanie dokładnego adresu internetowego gdzie zamieszczane są obwieszczenia, a nie samego adresu strony głównej gminy.
Dlatego podtrzymuję wniosek w tym zakresie.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dzień dobry,
Niestety odpowiedź nie zawierała żadnego załącznika (oprócz pliku z herbem gminy).

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEŹNICA 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Sekretarz na pismo . Jak Pan
słusznie zauważył, nie dołączyłam załącznika.
Tym razem przesyłam komplet.

Z poważaniem,

Renata Gajos

Referat Organizacyjny
Sekretariat Urzędu Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 10

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 17-09-2018 o 20:24, sprawa-9905@pokot.pl pisze:

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dziękuję, teraz doszło.
Pozdrawiam.
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Faktura nr 181003/16907/10/2018 przez ŚWIECIE NAD OSĄ 1

Witam.

dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.
W załączniku przesyłam fakturę do złożonego zamówienia.

Pozdrawiam,

Krzysztof Węgielski
Ultigo Sp. z o.o.

info. pub. przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Dzień dobry

W związku z prośbą zawartą w mailu z dnia 20 września 2018 r. w trybie
dostępu do informacji zgodnie z art. 61 Konstytucji, poniżej odpowiadamy
na pytania zawarte w we wniosku.

*1.**Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów?*

Tak, częściowo.

*- Czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko częściowa?*

Tylko częściowa.

*- Czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z
platformą e-PUAP?*

Tak

*2.**Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy
art. 39 KPA, są doręczane wyłącznie w formie elektronicznej?*

Nie, nie wszystkie.

*3.**Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom
publicznym za pomocą platformy e-PUAP, to jakie względy
organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?*

Decyzje administracyjne wydawane w poszczególnych wydziałach Starostwa
Powiatowego w Nowej Soli są doręczane zgodnie ze wskazaniem strony w
postepowaniu. Przekazywanie poza systemem elektronicznym spowodowane
jest utrudnieniami technicznymi m.in. niemożnością dochowania terminów
ze względu naprędkość przesyłu dokumentów przez platformę e-PUAP.

*4.**Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu
usunięcia ww. przeszkód?*

Starostwo nie kontaktowało się Ministerstwem ww. sprawie.

Z poważaniem

Małgorzata Grotowska

odpowiedź na wniosek przez BIESIEKIERZ 2

Dzień Dobry

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 września 2018 r. Wójt Gminy w
Biesiekierzu informuje, że po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie:
1. zgodnie z przesłanymi informacjami przez Koło Łowieckie „Bekas” w
Koszalinie w obwodzie łowieckim nr 5 i 6 miały odbywać się indywidualne
polowania dewizowe na kozły i dziki – w następujących terminach: 1.
termin 11-14.05.2018 r., 2. termin 21-25.05.2018 r., 3. termin
28-31.05.2018 r.. Ponadto w obwodzie łowieckim nr 5 w terminie od
07.08.2018 r. do 11.08.2018 r. miało odbyć się indywidualne polowanie
dewizowe na kozły i dziki.
2. w załączeniu do maila przesyłam skany powyższych informacji.
3. harmonogramy polowań udostępniane są na stronie internetowej Urzędu
Gminy – Gazeta Gminna (http://gazeta.biesiekierz.eu/).
4. Koła Łowieckie mające obwody łowieckie na terenie Gminy Biesiekierz
nie złożyły informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym. Do zarządców obwodów łowieckich - Kół
Łowieckich zostało wystosowane pismo z prośbą o udzielnie informacji o
miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, informacja ta zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
Łowieckie zostanie podana do publicznej wiadomości.

Pozdrawiam

BOGUSŁAWA ZMYSŁOWSKA - Rolnictwo
mail: rolnictwo@biesiekierz.eu
tel.: +48 943 180 962

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel.: +48 943 180 955

(bez tematu) przez RYN 1

Dzień dpobry,
W załączniku przesyłam kolejną informację dotyczącą polowań zbiorowych- KOŁO KORMORAN W GIŻYCKU.
Pozdrawiam

Natalia Banul
Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn
tel. 87/4293970
fax 87/4293974

Odpowiedź - Kalisz Pomorski przez KALISZ POMORSKI 5

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytania z dnia 25 września 2018 r.

Zbigniew Toman.

Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim

ul. Wolności 25

78-540 Kalisz Pomorski

Tel. 94 361 77 82

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LESZNOWOLA

Twoja wiadomość

Do: wojt@lesznowola.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:56

odczytano w dniu 2018-10-04 10:22.

Re: przez krzysztof

Dziękuję, może warto uświadomić kołu łowieckiemu, że nadesłane zawiadomienie nie spełnia wymogów z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, ponieważ nie zawiera informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

[ePUAP] Powiadomienie o otrzymaniu UPD przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o dokumencie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 24.09.2018
Termin odbioru: 08.10.2018

Informacja o dokumencie
Nadawca: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
ID Nadawcy: powiatsuwalski
Adresat: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ID Adresata: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Identyfikator sprawy: Bok.1431
Identyfikator dokumentu: BOK.1431
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal

Udostępnienie informacji przez WOLIN 7

Dzień dobry. W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2018 r. przesyłam w
załączeniu całą dokumentacje.

Urząd Miejski w Wolinie

Daria Szadkowska

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez INOWŁÓDZ 4

Inowłódz, dnia 04.10.2018 r.

Urząd Gminy Inowłódz przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek.

Julita Dorocińska
Inspektow ds. gospodarki komunalnej
Urząd Gminy Inowłódz
ul. Spalska 2
97-215 Inowłódz
tel. (44) 7101186
tel. kom. 887575572

Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznej. przez USTRONIE MORSKIE 2

Dzień dobry,

w odpowiedzi na pismo przesłane drogą mailową z dnia 25 września 2018 r. w
sprawie udostępnienia informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo
wraz z załącznikiem.

Pozdrawiam

Monika Rozwód-Gontek

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Urząd Gminy Ustronie Morskie

Tel. 94 35 14 187, pok. nr 6

e-mail: m.rozwod@ustronie-morskie.pl

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<miastoryn@miastoryn.pl> o 2018-10-04 11:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-10-04 14:11

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<miastoryn@miastoryn.pl> o 2018-10-04 11:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-10-04 14:46

informacja publiczna - Gmina Dolice przez DOLICE 1

Gmina Dolice przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 25.09.2018r. o
udostępnienie informacji publicznej. Jednocześnie proszę o
potwierdzenie otrzymanej wiadomości.
Z poważaniem
Marta Kęsik
Sekretarz Gminy

--
Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez
Urząd Gminy Dolice jest dostępna pod linkiem:
http://bip.dolice.pl/strony/3318.dhtml

Re: informacja publiczna - Gmina Dolice przez krzysztof

Dziękuję, potwierdzam otrzymanie odpowiedzi na wniosek.
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

sprzeciw wobec polowania zbiorowego przez LUBOCHNIA 1

Do:
Wójt Gminy Lubochnia

Na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie zgłaszam sprzeciw
wobec polowania zbiorowego zaplanowanego na dzień 06.10.2018 na terenie
gminy Lubochnia.

Pismo w załączeniu.
Proszę o niezwłoczne powiadomienie organizatora polowania zgodnie z art.
42ab ust. 4 ustawy Prawo łowieckie.

z poważaniem,
Elżbieta Świderek