informacja publiczna przez DESZCZNO 1

ad.1, ad.2 -skany

ad.3, ad.4 Informacja o wyłożeniu książki i terminach polowań zbiorowych:

www. deszczno. pl.

BIP.

ogłoszenia

--
Ewa Polańska
Inspektor ds. Gospodarki Gruntami
Urząd Gminy Deszczno
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
e-mail:ewa.polanska@deszczno.pl
Tel.:  95 728 76 58
Fax:  95 728 76 51

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

odp na informację publiczną z dn. 15.09.2018 r. przez MIŁKI 1

Re: polowania zbiorowe przez krzysztof

Dziękuję za informację. Chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę, że zawiadomienie przesłane przez WKŁ "Łąbędź" w dn. 28.09.2018, a dotyczące polowania mającego odbyć się w dn. 06.10.2018, zostało złożone do urzędu z uchybieniem terminu określonego w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

pismo przez GRUNWALD 3

odpowieź w spr. udostępnienia informacji publicznej przez MŁYNARY 1

Dzień dobry. W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej
dotyczącej liczby wniosków o informacje publiczna uprzejmie informuję, że w
latach 2014 i 2015 urząd nie posiada danych na powyższy temat. Natomiast w
2016 r. wpłynęło do tut urzędu 5 wniosków o udostępnienia informacji
publicznej. Ewidencja prowadzona jest w wersji papierowej. W załączeniu
przesyłam skan spisu.

Maria Rogińska

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Młynary

Urząd Miasta i Gminy Młynary

ul. Dworcowa 29

14-420 Młynary

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIATÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@trzebiatow.pl> o 2018-10-01 13:57

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-10-01 14:18

SPROSTOWANIE-WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI PUBLICZNEJ przez MŁYNARY 1

Dzień dobry!

Powyżej przesyłam pismo sprostowujące dot. udostępnienia informacji
publicznej.

Pozdrawiam.

Z poważaniem

Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i promocji

w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach

Alicja Jagiełło - Mularczyk

Tel. 55 618 22 46

[ePUAP] Nowa korespondencja przez Poznań

Na Twoją wirtualną skrzynkę ePUAP wpłynął nowy dokument. Aby go odczytać skorzystaj z odnośnika:

* do dokumentu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?documentGuid=bd495f62-a47c-4322-a614-7157d46054b8
--
http://epuap.gov.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 1 przez Poznań 2

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 2 przez Poznań 3

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 3 przez Poznań 10

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 4 przez Poznań 1

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 5 przez Poznań 1

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 6 przez Poznań 2

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 7 - ostatni przez Poznań 1

Nr rej.: 06091802782

Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

Poznań, 06-09-2018 r.

Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

Barbara Szymendera

koordynator UMP ds. informacji publicznej
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
tel. (61) 8785 346, 604 609 243

e-mail: ip@um.poznan.pl
........................................................................
**POZnan ***
[ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
[ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PROSTKI 3

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych.

pozdrawiam

Monika Jabłońska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Tel. 89 512-69-30

Urząd Gminy Stawiguda

Ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

www.stawiguda.pl <http://www.stawiguda.pl/>

pozdrawiam

Monika Jabłońska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Tel. 89 512-69-30

Urząd Gminy Stawiguda

Ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

www.stawiguda.pl <http://www.stawiguda.pl/>

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

[ePUAP] Nowa korespondencja przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na wirtualny skład dokumentów wysłano dokument w trybie doręczenia. Aby go odebrać podpisz i odeślij Urzędowe Poświadczenie Doręczenia korzystając z następującego odnośnika: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?whGuid=88cbbe0f-c17a-457d-8d2c-a42cc54bd06e
--
http://epuap.gov.pl

Odpowiedź na pismo przez Starostwo Powiatowe w Legionowie 1

odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Legionowie 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRA 2

Dzień Dobry.

Udostępniam informację publiczną dotyczącą zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie:

1. Do chwili obecnej nie otrzymano żadnej informacji o zaplanowanych
polowaniach.

2. Brak treści informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1
ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich.

3. Miejsce na stronie internetowej urzędu gminy wiadomości o terminie
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych:
https://bip.dobragmina.pl/strony/menu/152.dhtml

4. Miejsce na stronie internetowej urzędu gminy wiadomości o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:
https://bip.dobragmina.pl/strony/menu/153.dhtml

Pozdrawiam,
Sebastian Kuran - inspektor ds. inwestycji

tel. (91)3914538

adres e-mail: <mailto:s.kuran@dobragmina.pl> s.kuran@dobragmina.pl

Urząd Miejski w Dobrej

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

NIP: 856-13-99-133, REGON: 811684315

Polowania zbiorowe przez MIŁKI

ST..1431.29.2018 Miłki, 02.10.2018 r.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie terminów polowań zbiorowych uprzejmie 
informuję, że polowania takie prowadzone są  od 15 października do 15
stycznia . Kola łowieckie planów  polowań zbiorowych na  okres 2018/2019
    jeszcze nie dostarczyły. Powinno to nastąpić  w najbliższym
czasie.  Informacje o miejscu i terminie polowań zbiorowych oraz
informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym   zamieszczane będą na stronie internetowej  pod
adresem: urzad@gminamilki.pl/ ważne informacje/  oraz  przekazywane
sołtysom wsi a także publikowane na tablicy ogłoszeń urzędu.

               Bronisław Kołodko

Re: wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez DRAWNO 6

PIOŚ.1431.8.2018.JM
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej z zakresu realizacji zapisów ustawy Prawo
łowieckie, Urząd Miejski w Drawnie informuje, co następuje:
Ad. pkt 1:
1. 15.08.2018 Obwód łowiecki nr 214
2. 18.08.2018 Obwód łowiecki nr 214
3. 30.09.2018 - 05.10.2018 Część obwodu łowieckiego 241 i obwód 245
4. 05.10.2018 - 10.10.2018 Część obwodu łowieckiego 241 i obwód 245
5. 03.10.2018 7:30-17:00 Obwód łowiecki 241, Sektor S1, S2.
6. 28.10.2018 7:30-16:00 Obwód łowiecki 241, Sektor K1, K2, J2.
7. 10.11.2018 7:30-15:30 Obwód łowiecki 241, Sektor J2, S1, S2.
8. 25.11.2018 7:30-15:30 Obwód łowiecki 241, Sektor K2, K3, S1.
9. 07.12.2018 7:30-17:00 Obwód łowiecki 241, Sektor J1, J2.
Ad. pkt 2: W załącznikach
Ad. pkt 3: http://bip.drawno.pl/strony/5053.dhtml
Ad. pkt 4: http://bip.drawno.pl/strony/5054.dhtml

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA

Twoja wiadomość

Do: gmina@lubochnia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-01 20:46

odczytano w dniu 2018-10-02 09:37.