Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 25.09.2018.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 25.09.2018.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 25.09.2018.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 25.09.2018.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Proszę o wykonanie mojego wniosku z dn. 25.09.2018.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIEŃ POMORSKI

Twoja wiadomość

Do: Agnieszka Kuberna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 października 2018 09:16:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 października 2018 09:17:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 17.09.2018.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARIANOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@marianowo.pl> o 2018-10-11 09:15

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-10-11 09:41

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gryfice.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCZNO

Twoja wiadomość

Do: urzad@tuczno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018.10.11 09:16

odczytano w dniu 2018.10.11 09:49.

wniosek o udostepnienie danych przez STARE CZARNOWO 7

Witam!

W załączeniu przekazuję informacje, o które Pan prosił

Z poważaniem

Agnieszka Gancarz

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

*Urząd Gminy Stare Czarnowo*

ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo

tel. (91) 485 70 42

fax (91) 485 70 60

e-mail: agancarz@stareczarnowo.pl <mailto:agancarz@stareczarnowo.pl>

cid:image002.png@01D2EF4C.CA02CDA0

www.stareczarnowo.pl <http://www.stareczarnowo.pl/>

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo z siedzibą: ul. Świętego
Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo jest: *Wójt Gminy Stare Czarnowo.
*Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan na naszej stronie internetowej
pod adresem:
https://www.stareczarnowo.pl/strona/menu/56_ochrona_danych_osobowych.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 25.09.2018.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 25.09.2018.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 25.09.2018.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZŁOPA

Twoja wiadomość

Do: umig@czlopa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-11 09:14

odczytano w dniu 2018-10-11 11:03.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DYGOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@dygowo.pl> o 2018-10-11 10:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-10-11 11:13

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POLICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ug.police.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-11 10:48

odczytano w dniu 2018-10-11 12:10.

Odpowiedź na wniosek uip WOA.1431.91.2018 przez GRYFICE 2

WOA.1431.91.2018

*Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”*

*ul. Zielona 27
90-602 Łódź*

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w odpowiedzi na wniosekz
dnia 25.09.2018 r. informuję:

Pytanie 1. Wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości e-mail,
lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia,
oraz miejsca zaplanowanych polowań.

Odpowiedź: Nie posiadamy w formie edytowalnej dokumentów dot.
zaplanowanych polowań. Informacje te składane są Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Gryficach. Nie są przesyłane elektronicznie w formie
edytowalnej (w załączeniu skan tych informacji).

Pytanie 2. Przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie
z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo
zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Odpowiedź: Wzałączeniu przesyłam skany informacji przesłanych przez Koła
Łowieckie.

Pytanie 3. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu
gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub
będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i
zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2
ustawy Prawo łowieckie

Odpowiedź: Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych umieszczana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gryficach.

Pytanie 4. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu
gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do
publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e
ustawy Prawo łowieckie

Odpowiedź: Informacja nie jest publikowana na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gryficach.

W razie pytań proszę o kontakt.

*Z poważaniem
*

*Luiza Kowalska
Urząd Miejski w Gryficach*
Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Tel. 91 38 53 224

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POSTOMINO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@postomino.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-25 13:26

odczytano w dniu 2018-10-11 12:50.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSINA

Twoja wiadomość

Do: ug@osina.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-11 09:15

odczytano w dniu 2018-10-11 13:08.

Informacja publiczna przez RYMAŃ 4

W związku ze złożonym w dniu 25 sierpnia 2018 r. wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych polowań
zbiorowych  zgłoszonych do Urzędu Gminy w Rymaniu po 01. kwietnia 2018 r.

- w załączeniu przesyłam skany wnioskowanych informacji,

- harmonogramy polowań wywieszane są na tablicy ogłoszeń, rozsyłane do
sołtysów oraz będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w
Rymaniu

bip.ryman.pl

Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy informacji dot. książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

--
Pozdrawiam
Barbara Kanderska
Urząd Gminy Rymań
Tel. 943534801
e-mail: b.kanderska@ryman.pl

udostępnienie informacji publicznej dotyczącej polowań przez GRYFINO 2

Witam,

w odpowiedzi na e-maila z dnia 25.09.2018 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych
do gminy po 1 kwietnia 2018 r., przesyłam, w załączeniu, pismo przewodnie
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz skany pism dzierżawców/ zarządców
obwodów łowieckich przekazanych go gminy zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy
Prawo łowieckie.

Pozdrawiam

Angelika Jagła-Błasiak

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
tel. 91 416 20 11, w. 241

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Urzędu Miasta i
Gminy w Gryfinie i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość
na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino. Klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w
Gryfinie pod adresem <http://bip.gryfino.pl/umgryfino/chapter_108442.asp>
http://bip.gryfino.pl/umgryfino/chapter_108442.asp

Udostępnienie informacji publicznej - Gmina Radowo Małe przez RADOWO MAŁE 2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych na terenie Gminy Radowo Małe
poniżej przekazuje informacje:
ad.1. Urząd nie posiada w formie edytowalnej planów polowań zbiorowych.
Koła Łowieckie przesyłają jedynie formę papierową.
ad.2. Treść otrzymanych informacji w załączeniu maila.
ad.3. Plany polowań zbiorowych podawane są do publicznej wiadomości na
BIP w zakładce Informacje :
http://bip.radowomale.pl/content.php?cms_id=332||menu=p4
ad.4. Koła Łowieckie nie przekazują do Urzędu Gminy informacji o
miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, w związku z powyższym takich informacji na stronie
internetowej nie zamieszczamy.

Z poważaniem

Krystyna Limanowska
Urząd Gminy Radowo Małe
) +48 913972222
( tel:913972222) | * klimanowska@radowomale.pl

Re: Odpowiedź na wniosek uip WOA.1431.91.2018 przez krzysztof

Dziękuję za nadesłane dokumenty.

Zwracam uwagę, że informacje o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowania (art. 42ab) oraz o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym (art. 42b) burmistrz jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości zarówno przez obwieszczenie, jak i na stronie internetowej urzędu gminy.

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Dotyczy udostępnienia informacji publicznej w zakresie planów polowań zgłoszonych do Urzędu Gminy po 1.04.2018 r. przez DYWITY 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy w Dywitach po 1.04.2018 r. przesyłam odpowiedź przedstawioną w załączniku.
Pozdrawiam.
Bogusława Kulęgowska
tel. 089 524 76 53
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy w Dywitach
ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity