Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bielsko 3

Z poważaniem

Tomasz Gawęda

Specjalista ds. użytkowania, marketingu i BHP

tel.: +48 33 818 31 69 wew.*332, tel. kom. 668 438 597 IP: 3202332

43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13

tel.: +48 33 818 31 69, fax.: +48 33 818 31 69

<http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl/> www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bielsko 3

Z poważaniem

Tomasz Gawęda

Specjalista ds. użytkowania, marketingu i BHP

tel.: +48 33 818 31 69 wew.*332, tel. kom. 668 438 597 IP: 3202332

43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13

tel.: +48 33 818 31 69, fax.: +48 33 818 31 69

<http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl/> www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bielsko 4

Z poważaniem

Tomasz Gawęda

Specjalista ds. użytkowania, marketingu i BHP

tel.: +48 33 818 31 69 wew.*332, tel. kom. 668 438 597 IP: 3202332

43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13

tel.: +48 33 818 31 69, fax.: +48 33 818 31 69

<http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl/> www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bielsko 4

Z poważaniem

Tomasz Gawęda

Specjalista ds. użytkowania, marketingu i BHP

tel.: +48 33 818 31 69 wew.*332, tel. kom. 668 438 597 IP: 3202332

43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13

tel.: +48 33 818 31 69, fax.: +48 33 818 31 69

<http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl/> www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bielsko 4

Z poważaniem

Tomasz Gawęda

Specjalista ds. użytkowania, marketingu i BHP

tel.: +48 33 818 31 69 wew.*332, tel. kom. 668 438 597 IP: 3202332

43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13

tel.: +48 33 818 31 69, fax.: +48 33 818 31 69

<http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl/> www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bielsko 3

Z poważaniem

Tomasz Gawęda

Specjalista ds. użytkowania, marketingu i BHP

tel.: +48 33 818 31 69 wew.*332, tel. kom. 668 438 597 IP: 3202332

43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13

tel.: +48 33 818 31 69, fax.: +48 33 818 31 69

<http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl/> www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bielsko 3

Z poważaniem

Tomasz Gawęda

Specjalista ds. użytkowania, marketingu i BHP

tel.: +48 33 818 31 69 wew.*332, tel. kom. 668 438 597 IP: 3202332

43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13

tel.: +48 33 818 31 69, fax.: +48 33 818 31 69

<http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl/> www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bielsko 4

Z poważaniem

Tomasz Gawęda

Specjalista ds. użytkowania, marketingu i BHP

tel.: +48 33 818 31 69 wew.*332, tel. kom. 668 438 597 IP: 3202332

43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13

tel.: +48 33 818 31 69, fax.: +48 33 818 31 69

<http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl/> www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl

Mieszkowice przez MIESZKOWICE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam informacje dotyczące zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy Mieszkowice przez koła łowieckie.

Jednocześnie informuję, że strona internetowa www.mieszkowice.pl <http://www.mieszkowice.pl> jest w przebudowie. Wszystkie informacje dotyczące łowiectwa będą podawane do publicznej wiadomości w zakładce „Rolnictwo i łowiectwo”.

Monika Piątek

Urząd Miejski w Mieszkowicach

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĘGRÓW

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję , że od dnia 1.04.2018 roku do dnia odpowiedzi na wniosek (tj. do dn. 12.10.2018 r.) nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Węgrowie żadne informacje dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań. Nie wpływały także informacje od dzierżawców albo zarządców obwodu łowieckiego o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Jednocześnie informuję, że miejscem publikacji dotyczących informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych jest strona BIP Miasta Węgrowa -http://www.bip.wegrow.com.pl zakładka Ogłoszenia http://www.bip.wegrow.com.pl/?cid=31051 .

Z poważaniem

Anna Kalicka
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Węgrowie
ul. Rynek Mariacki 16
tel. 25 792 23 26 w. 113

informacja publiczna przez DOBRA SZCZECIŃSKA

Dzień dobry,
informuję, że odpowiedź na Pana zapytanie prześlę w poniedziałek, 15
października.
Bardzo przepraszam za zwłokę, ale czekaliśmy na plan polowań z jednego
z miejscowych kół łowieckich, ale pismo okazało się przyjść bez
załącznika z informacjami o polowaniach.
Jak tylko dostanę informację, prześlę Panu całość na maila.

Jeszcze raz przepraszam za opóźnienie.

Z poważaniem

Przemysław Szymański
inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Gminy Dobra
tel. 0-91 311 23 06
e-mail pszymanski@dobraszczecinska.pl

Re: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dzień dobry,

Wniosek z dnia 25.09.2018 r. dotarł do Państwa i zgodnie z informacją przesłaną z adresu urzad@tuczno.pl został odczytany w dniu 2018.09.25 o godz. 13:43.

Ale oczywiście chętnie powtórzę treść wniosku:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-10030@pokot.pl

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCZNO

Twoja wiadomość

Do: urzad@tuczno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018.10.12 14:25

odczytano w dniu 2018.10.12 14:49.

Dotyczy udostępnienia informacji publicznej w zakresie planów polowań zgłoszonych do Urzędu Gminy Dywity po 1.04.2018 r. przez DYWITY

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2018r. dotyczące wniosku o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. informuję, że odpowiedź została udzielona pismem nr GN.8125.30.2018 r. z dnia 08.10.2018 r. przesłanym na wskazany adres mailowy 11.10.2018 r.
Bogusława Kulęgowska
tel. 089 524 76 53
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy w Dywitach
ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POŁCZYN-ZDRÓJ 2

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

-------------------

z poważaniem

Marcin Bieńkowski

Biuro Obsługi Interesanta

herb003

URZĄD MIEJSKI

Plac Wolności 3-4

78-320 Połczyn-Zdrój

tel: (94) 36 66 114

fax: (94) 36 66 105

e-mail: <mailto:eboi@polczyn-zdroj.pl> eboi@polczyn-zdroj.pl

NIP URZĘDU 672-10-00-246, Regon Urzędu 000523880

NIP GMINY 672-202-34-27, Regon Gminy 330920860

Niniejsza informacja elektroniczna lub jej załączniki mogą zawierać poufne
lub chronione prawem informacje, które są przeznaczone wyłącznie dla
wskazanego w nich adresata. Jeżeli nie jesteś adresatem wiadomości, prosimy
o jej nieujawnianie, zawiadomienie nadawcy o jej otrzymaniu oraz usunięcie
wraz ze wszystkimi załącznikami. Dziękuję.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Dębno przez DĘBNO 3

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
25.09.2018r., informuję, iż terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsc
polowań zbiorowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem http://bip.debno.pl/strony/menu/88.dhtml. Ponadto informuję, iż
informacje dotyczące miejsc przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniach indywidualnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem http://bip.debno.pl/strony/menu/88.dhtml.

W załączeniu skan treści wszystkich informacji przekazanych przez zarządców
obwodów łowieckich.

Z poważaniem,

Anna Paczewska

Inspektor ds. rolnictwa i melioracji

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

t. (+48) 95 760 30 02 do 04 (w. 141)

f. +(48) 95 760 20 30

a.paczewska@debno.pl <mailto:srodowisko@debno.pl>

Urząd Miejski w Dębnie

ul. J. Piłsudskiego 5

74-400 Dębno

www.debno.pl <http://www.debno.pl/>

ZUH-2K-RGB

Dołącz do nas na facebooku!
<https://www.facebook.com/debno.gmina?ref=ts&fref=ts>

Gmina Pułtusk - informacja publiczna przez None 3

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Magdalena&nbsp;Grudzińska
&nbsp;
referent&nbsp;ds.&nbsp;rolnictwa,&nbsp;leśnictwa&nbsp;i&nbsp;gospodarki&nbsp;wodnej
&nbsp;
Urząd&nbsp;Miejski&nbsp;w&nbsp;Pułtusku
&nbsp;
tel.&nbsp;23&nbsp;692&nbsp;51&nbsp;11
&nbsp;&nbsp;

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SROKOWO 2

Witamy.

W załączeniu przekazujemy odpowiedź na zadane pytania.

UG Srokowo

W dniu 2018-09-15 o 16:29, sprawa-9113@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

------------------------------------------------------------------------

*Natalia Koper
*Sekretarka*
* Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo
Tel. 89 754 45 20, Fax. 89 754 45 22, e-mail: sekretariat@gminasrokowo.pl

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dziękuję za odpowiedź zawierającą ciekawą wykładnię tego co "zdaniem Urzędu Miejskiego" jest, a co nie jest, informacją publiczną.
Wydaje mi się jednak, że skoro odmawiają Państwo udostępnienia żądanej informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych, to należałoby wydać w tej sprawie decyzję administracyjną, o której mowa w art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Odp. do wniosku przez MARIANOWO 1

Dzień dobry,

W załączeniu skan odp. do wniosku.

Pozdrawiam,
Ireneusz Pasieka
Urząd Gminy Marianowo

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BROJCE 2

--
Inspektor
Małgorzata Gieda
Urząd Gminy w Brojcach
ul. Długa 48
72-304 Brojce
tel. 91 38 611 94 wew. 14

Cz. 1 przez Nadleśnictwo Wołów 62

Witam serdecznie,

Przesyłam pismo przewodnie dotyczące udostępnienia informacji publicznej
przez Nadleśnictwo Wołów,

oraz część zanonimizowanych umów. Kolejne umowy będą przesyłane partiami.

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz.3 przez Nadleśnictwo Wołów 76

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Gmina Sianów przez SIANÓW 2

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuje pismo w sprawie udostepnienia informacji publicznej
dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych.

Pozdrawiam.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy podany poniżej.

675_4

Adriana Bober

Kierownik Biura Rady Miejskiej w Sianowie

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

ul. Armii Polskiej 30

76-004 Sianów

tel. 94 346 95 25

biurorady@sianow.pl

Cz.5 przez Nadleśnictwo Wołów 75

W tym e-mailu przesyłam niedosłane umowy z poprzednich e-maili. Nie
zauważyłam, że ucina część umowy.

Za utrudnienia przepraszam

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak