Cz. 10 przez Nadleśnictwo Wołów 87

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz.11 przez Nadleśnictwo Wołów 80

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 12 przez Nadleśnictwo Wołów 85

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 13 przez Nadleśnictwo Wołów 36

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 15 przez Nadleśnictwo Wołów 75

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 17 przez Nadleśnictwo Wołów 75

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 19 przez Nadleśnictwo Wołów 13

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

udostępnienie informacji publicznej przez STOCZEK 1

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłaszanych do gminy po 1
kwietnia 2018r., na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie
przesyłam.

Ad. 1 Gmina Stoczek nie otrzymuje w formie edytowalnej wiadomości dot. daty
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań.

Ad. 2 Zgodnie z treścią art. ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przesyłam
skany zaplanowanych polowań - szt. 2 w załączeniu do e-maila.

Ad. 3 Na stronie www.stoczek@.net.pl @@http://www.stoczek@.net.pl@@ w
zakładce Prawo łowieckie są podawane do publicznej wiadomości informacje na
temat terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych,
zgodnie z

art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Ad. 4 Na stronie www.stoczek@.net.pl @@http://www.stoczek@.net.pl@@ w
zakładce Prawo łowieckie będą podawane do publicznej wiadomości informacje o
miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym,
zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

Z poważaniem

Maria Woźniak

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym

Urząd Gminy w Stoczku

ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek

tel. 25 691 90 20 wew. 27

e-mail: <mailto:m.wozniak@stoczek.net.pl> m.wozniak@stoczek.net.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany przez art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wzywam do bezzwłocznego wykonania mojego wniosku z dn. 01.10.2018 r.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA

Twoja wiadomość

Do: gmina@lubochnia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-16 23:07

odczytano w dniu 2018-10-17 08:23.

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez WĘGORZYNO

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że informacje przekazywane przez Koła Łowieckie dotyczące
planów polowań nie zawierają wszystkich informacji zgodne z wymogami
wynikającymi z ustawy Prawo łowieckie zgodnie z art. 42ab ust.1 oraz
informacjami z art.42b ust.1e, w związku z czym, z Urzędu zostało
skierowane pismo do kół łowieckich.
W momencie otrzymania odpowiedzi, informacje te zostaną niezwłocznie
przekazane zgodnie z pytaniami zawartymi we wniosku.
Pozdrawiam
Agata Szymczyk

Re: dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Bardzo dziękuję za informację.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

informacja przetworzona przez None 1

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź

dot. zbiorowych polowań przez LUBOCHNIA 1

Dzień dobry

Urząd Gminy w Lubochni przesyła odpowiedź na informację publiczną w
formie skanów informacji dotyczących zbiorowych polowań.

Barbara Męcina

Inspektor Urzędu Gminy

informacja publiczna przez None

Dzień dobry

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
poniżej link do BIP Urzędu Gminy Dygowo

Pod którym umieszczone zostały informację o polowaniach zbiorowych na ternie
gminy Dygowo oraz informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji
polowań.

http://bip.dygowo.pl/index.php?id=110117

Pozdrawiam

**********************************

Izabela Płomińska

Inspektor

Urząd Gminy Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

tel. 94 35-48-636, fax 94 35-84-194

e-meil: <mailto:i.plominska@dygowo.pl> i.plominska@dygowo.pl

<http://www.dygowo.pl/> http://www.dygowo.pl

**********************************

FW: dot. książki8 ewidencji polowań indywidualnych przez LUBOCHNIA 1

Dzień dobry,
W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek - informację publiczną w załączeniu
przesyłam skan informacji dot. książki pobytu na polowaniu indywidualnym
Nadleśnictwa Spała.

Barbara Męcina
Inspektor UG Lubochnia

informacja publiczna przez DOBRA SZCZECIŃSKA 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację dotyczącą polowań w gminie Dobra
zaplanowanych na okres listopad 2018 - styczeń 2019 oraz skan planu
polowań Koła Łowieckiego "Jeleń".
Jednocześnie informuję, że informacje dotyczące polowań zamieszczane
będą na stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl.

Z poważaniem

Przemysław Szymański
inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Gminy Dobra
tel. 0-91 311 23 06
e-mail pszymanski@dobraszczecinska.pl

odp. na udostępnienie informacji publicznej przez CZŁOPA 3

Dzień dobry,

w odpowiedzi na udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam skany z terminem i miejscem polowań(otrzymane po 01.04.2018),
Gmina nie dysponuje plikami w wersji edytowalnej. Pod linkiem
http://bip.czlopa.pl/strony/menu/86.dhtml ukazują się wszystkie
informacje przekazane z kół łowieckich.

Z poważaniem

--
Joanna Paliwoda
UMiG Człopa
ul. Strzelecka 2
78-630 Człopa
tel. 67 259 16 82

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DALIKÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugdalikow@wp.pl z datą Środa, 17 października 2018 22:17.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Czwartek, 18 października 2018 08:34

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek