Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Re: Gmina Bielany przez krzysztof

W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, że zapytanie dotyczy okresu od 1 kwietnia 2018 r. do dnia dzisiejszego.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Urząd Gminy w Łącku - odpowiedź na wniosek z dnia 20.10.2018r. przez ŁĄCK 14

Łąck, 30.10.2018r.

RP.1431. 15 .2018

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienia informacji publicznych z dnia 20
października 2018r. informuję, że:

Ad. 1. Informacje dot. daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
zaplanowanych polowań na terenie gminy Łąck zostały dołączone do wiadomości
w formacie docx. dla poszczególnych kół łowieckich.

Ad. 2. Informacje o polowaniach zbiorowych otrzymanych od kół łowieckich
zostały dołączone do wiadomości w formacie pdf.

Ad. 3. i Ad. 4. Poniżej wskazano miejsca publikowania informacji
wynikających z ustawy Prawo Łowieckie (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033):

* ścieżka adresu- strony internetowej Gminy Łąck -
http://gminalack.pl/?p=55&pk=200
* ścieżka adresu- strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Łąck -
http://uglack.bip.org.pl/?tree=451,Plany%20Polowań%20Zbiorowych%20Kół%20Łowi
eckich

Z poważaniem,

Malwina Bąbrych

tel. 24 384-14-33

Odowiedź na wniosek - Gmina Lgota Wielka przez LGOTA WIELKA 7

odp (Inne) przez BOGATYNIA 2

Do wiadomości dołączone są następujące załączniki:
media - odp.docx.XAdES
media - odp.docx

FW: Scannet billede fra Advokatfirmaet Erling Hansen przez POSTOMINO 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 11 października 2018 r. w
sprawie polowań zbiorowych.

Anna Boruszewska
Urząd Gminy Postomino
Tel. 598464445

odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez Toruń 1

Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dnia 16.07.2018r.

Martyna Mielcarz-Iwińska
Urząd Miasta Torunia
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OBRAZÓW 2

Witam w załączeniu przesyłam plan polowań na lata 2018/2019.

Pozdrawiam Monika Smardz

UG Obrazów

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-10092@pokot.pl

Krzysztof Wychowałek

--

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Opis: Obraz usunięty przez nadawcę.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBUCZYN 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy Zbuczyn po 1 kwietnia 2018 roku, na podstawie art. 42ab ust. 1 Prawo łowieckie, informuję, że działające na terenie Gminy Zbuczyn Koła Łowieckie nie złożyły informacji o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania- co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego w postaci papierowej lub elektronicznej.

Informuję ponadto, że Koła Łowieckie przedłożyły plany polowań zbiorczych w sezonie 2018/2019, które są udostępnione na stronie internetowej Gminy, w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/KOŁA ŁOWIECKIE, w załączeniu przekazuję, otrzymane plany polowań zbiorczych w bieżącym sezonie 2018/2019 przesłane do Urzędu Gminy Zbuczyn w formie papierowej przez Koło Łowieckie „ECHO”, Koło Łowieckie „HUBERT” oraz Koło Łowieckie „ORZEŁ”.

Urząd Gminy Zbuczyn
Wydział Infrastruktury

Milena Jasińska – podinspektor

(tel. 25/641-63-90 wew. 13 )

odp. na wniosek o udostępnienie danych przez GRĘBKÓW 2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnieni informacji publicznej Urząd Gminy w
Grębkowie w załączeniu przesyła skany planów polowań.

Poniżej link pod którym znajdują się w/w plany:

https://www.grebkow.pl/art,719,plany-polowan.html

Ponadto informujemy, iż nie umieszczamy informacji o miejscu przechowywania
książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym ze względu na brak
takich danych.

Pozdrawiam

Dorota Borzymek

podinspektor ds. gosp. kom., mieszk. i ochrony środowiska

Urząd Gminy Grębków
ul. Wspólna 5
07-110 Grębków

tel. 25/ 793 00 40 w. 22

Informacja publiczna - Gmina WiszniaMała przez WISZNIAMAŁA 1

Witam
W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w
złączeniu przesyłam odpowiedź Gminy Wisznia Mała.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji polowań (zarówno zbiorowych,
jak i indywidualnych), które Gmina Wisznia Mała otrzymuje od dzierżawców
i zarządców obwodów łowieckich, są publikowane na stronie internetowej
http://bip.wiszniamala.pl/ :

_http://bip.wiszniamala.pl/Article/id,983.html_

_http://bip.wiszniamala.pl/Article/id,984.html_

_http://bip.wiszniamala.pl/Article/id,1025.html_

--
*Marcin Buczak*
główny specjalista
Urząd Gminy Wisznia Mała
e-mail: m.buczak@wiszniamala.pl
tel. 71 3084830, kom. 509-649-812

Informacja oubliczna/; OA.1431.37.2018.KR przez KAMIEŃSK 1

W załączeniu przesyłam informację dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19.10.2018r

Sekretarz Gminy Ryszard Kurman

Odpowiedź na informację publiczną OR.1431.116.2018 przez MAŁA WIEŚ 1

Mała Wieś, dnia 25.10.2018r.

OR.1431.116.2018

Krzysztof Wychowałek

Ośrodek Działań Ekologicznych ,, Źródła''

sprawa-10121@pokot.pl <mailto:sprawa-10121@pokot.pl>

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
20.10.2018 r., doręczony do Urzędu Gminy w dniu 22.10.2018 r., zgodnie z
treścią ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (t.j.Dz.U.2016.poz.1764), udzielamy informacji zgodnie z treścią
wniosku:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
zaplanowanych polowań
2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Odpowiedź na pyt. 1 i 2: W załączeniu załączniki (załącznik numer 1)
(załącznik numer 2) (załącznik numer 3).

Ponadto wnoszę o

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie.

Odpowiedź: Informację znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.malawies.bip.org.pl/?tree=1622,Planowane%20polowania%20zbiorowe

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

Odpowiedź: Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich nie przekazują
informacji wynikających z art. 42b ust. 1e Prawy łowieckie.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Zygmunt Wojnarowski

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁADZICE 1

Dzień Dobry.
W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 19.10.2018r.
Marcin Rumin-Pluciński
Urząd Gminy Ładzice

Your email (sprawa-234@fedrowanie.siecobywatelska.pl) Was selected.. przez OBORNIKI ŚLĄSKIE

Your email (sprawa-234@fedrowanie.siecobywatelska.pl) have Been Issued with the SUM of € 1,100,000.00, from the Weir Family Donation. To receive, reply with the following:- Name,Address,Age,Occupation and Mobile. Await your reply. Chris & Colin Weir.

Your email (sprawa-1981@fedrowanie.siecobywatelska.pl) Was selected.. przez ŁAZY

Your email (sprawa-1981@fedrowanie.siecobywatelska.pl) have Been Issued with the SUM of € 1,100,000.00, from the Weir Family Donation. To receive, reply with the following:- Name,Address,Age,Occupation and Mobile. Await your reply. Chris & Colin Weir.

odpowiedź na wniosek o udost. inf. publ. przez RUDNIKI 3

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 08.09.2018 r.

Z poważaniem

Iwona Napieraj - sekretarz

Urząd Gminy w Rudnikach

ul. Wojska Polskiego 12

46-325 Rudniki

Tel. +48 34 3595072 wew. 14

E-mail: <mailto:vicewojt@rudniki.pl> vicewojt@rudniki.pl

<http://www.rudniki.pl/> www.rudniki.pl

Chcesz wiedzieć więcej, co słychać w gminie Rudniki, polub nas na:
facebooku! <http://www.facebook.com/gmina.rudniki>

wstawka do e-maila