Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOMINOWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@dominowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-26 13:56

odczytano w dniu 2018-10-29 09:33.

Fwd: wniosek z dn. 17.09.2018 przez MASZEWO 8

Od: Marta Gibka UM w Maszewie <ochrona.srodowiska2@maszewo.pl>
Data: 24 października 2018 13:21
Temat: RE: wniosek z dn. 17.09.2018
Do: Krzysztof Wychowałek <krzysztof.wychowalek@zrodla.org.pl>

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pana wniosek w załączeniu przesyłam wszystkie
informacje przekazane przez dzierżawców bądź zarządców obwodów
łowieckich od 1 kwietnia b.r. Niestety nie posiadamy danych w wersji
edytowalnej, o które Pan prosił w pkt. 1 niniejszego wniosku.
Załączone dane są umieszczane na stronie www.bip.maszewo.pl zakładka
Ochrona Środowiska, katalog Terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych.
http://bip.maszewo.pl/index.php?art_id=6103
Jednocześnie informuję, że tut. Urząd nie jest informowany o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem
Marta Gibka
Urząd Miejski w Maszewie

Udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ 2

IP.1431.81.2018.JSZ2

Pan
Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
w Łodzi

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 października 2018 r. (wpł. 19.10.2018 r.), udzielam następującej informacji:

1. Daty, godziny i terminy polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy Sandomierz po 01.04.2018 r. – załącznik: Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 24 października 2018 r. sygn. G.6150.3.2018.BRA
2. Informacje przekazane Gminie Sandomierz dot. polowań zbiorowych – załącznik: kalendarz polowań zbiorowych KL “Oręż Sandomierz” rok gospodarczy 2018/2019
3. link do strony internetowej Miasta Sandomierza, gdzie opublikowano terminy polowań zbiorowych: polowania-zbiorowe-na-terenie-miasta
4. Do Gminy Sandomierz nie wpłynęły informacje wymienione w punkcie 4. wniosku (dot. książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym) i dlatego nie są opublikowane.

Informację wytworzyli:
- Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (pkt 1,2, 4)
- Tomasz Chmiel – pracownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (pkt 3)

Informację udostępnił: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Sandomierz, 26 października 2018 r.

informacja przez LUTOWISKA

Dzień dobry.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie informacji publicznej, uprzejmie informuję,
że obwieszczenie o polowaniach zbiorowych na terenie gminy Lutowiska

zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.lutowiska.pl
<http://www.lutowiska.pl>
<http://www.lutowiska.pl/ogloszenia-i-komunikaty> Ogłoszenia i komunikaty.
Natomiast książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym umieszczona
jest na tablicy ogłoszeń Koła Łowieckiego "Gawra".

Tablica zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 337 (dr) obręb
Lutowiska.

Pozdrawiam

Pracownik Urzędu Gminy

Lucyna Lubaczewska-Bieniek

re wniosek o udzielenie informacji publicznej przez None 6

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.10.2018, Urząd Gminy Korczew poniżej przekazuje informacje:

Ad. 1

Daty polowań i miejsce polowań na rok 2018/2019.

19.08.2018 6:00-20:00; stawy i oczka wodne Stary Bartków
25.08.2018 7:00-20:00; stawy i oczka wodne Stary Bartków
16.09.2018 7:00-20:00; stawy i oczka wodne Stary Bartków
30.09.2018 7:00-16:00; stawy i oczka wodne Stary Bartków
7.10.2018 8:00-16:00; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
21.10.2018 8:00-16:00; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
3.11.2018 8:00-16:00; lasy ALP
18.11.2018 8:00-16:00; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
9.12.2018 8:00-15:30; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
22.12.2018 8:00-15:30;lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
30.12.2018 8:00-15:30; lasy ALP
13.01.2019 8:00-15:30; lasy prywatne gmina Korczew, Paprotnia i Repki
+ załącznik koło hubertus

ad. 2
załączniki.

ad. 3 i 4

Informacje o polowaniach do tej pory wywieszane są w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu. Na stronie internetowej urzędu gminy zostanie utworzona zakładka gdzie będą podane informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji polowań oraz roczne plany plany polowań poszczególnych kół łowieckich na dany rok kalendarzowy.

Pozdrawiam

Piotr Kościesza
UG Korczew
tel. 25 631 20 78

Urząd Gminy Pabianice - Łowiectwo przez PABIANICE 3

Szanowny Panie.

W załączniku przesyłam kalendarze polowań posiadane przez Urząd Gminy na
dzień 25.10.2018. Urząd Gminy nie posiada takich materiałów w formie
edytowalnej.

Wszystkie informacje publikowane zgodnie z art. 42ab ust. 1; 2 ustawy
Prawo łowieckie, są umieszczane na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Pabianice w zakładce „Łowiectwo”.

Z poważaniem,

Rydzyński Ksawery
Podinspektor Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice

Odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji przez PĘCZNIEW 8

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej ws. Prawa Łowieckiego. Pozdrawiam Klaudia Mintus Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew

uzupełnienie odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2018 przez DZIWNÓW 1

Witam

W załaczeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi na wniosek złożony przez
Państwa w dniu 25 września 2018 r. złożonego w trybie dostępu do informacji
publicznej.

Z poważaniem

Magdalena Antkowiak

Podinspektor ds. ochrony środowiska

i gospodarki komunalnej

Urząd Miejski w Dziwnowie

91 32 75 177

polowania przez MIĘDZYZDROJE 1

W odpowiedzi na Państwa zapytanie odnośnie podania terminów polowań
zbiorowych, uprzejmie informuję , Gmina Międzyzdroje nie otrzymała żadnych
informacji od obwodu łowieckiego. W związku z powyższym po przesłaniu
zapytania do obwodu łowieckiego , otrzymaliśmy odpowiedź, którą przesyłam w
formie elektronicznej.

Pozdrawiam Teresa Wróbel Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej.

FW: Gmina Pułtusk - informacja publiczna przez PUŁTUSK 3

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;-----------&nbsp;Oryginalna&nbsp;wiadomość&nbsp;-----------
&nbsp;Od:&nbsp;UM&nbsp;Pułtusk&nbsp;-&nbsp;Magdalena&nbsp;Grudzińska&nbsp;magdalena.grudzinska@pultusk.pl
&nbsp;Data:&nbsp;2018-10-15&nbsp;13:02:37
&nbsp;Do:&nbsp;Sprawa10041@pokot.pl
&nbsp;Temat:&nbsp;Gmina&nbsp;Pułtusk&nbsp;-&nbsp;informacja&nbsp;publiczna
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Magdalena&nbsp;Grudzińska
&nbsp;
referent&nbsp;ds.&nbsp;rolnictwa,&nbsp;leśnictwa&nbsp;i&nbsp;gospodarki&nbsp;wodnej
&nbsp;
Urząd&nbsp;Miejski&nbsp;w&nbsp;Pułtusku
&nbsp;
tel.&nbsp;23&nbsp;692&nbsp;51&nbsp;11
&nbsp;&nbsp;

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19.10.2018 r. - Gmina Dobroń przez DOBROŃ 3

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 19.10.2018 roku.

Z poważaniem

Dariusz Płuciennik

Urząd Gminy w Dobroniu

ul. 11 Listopada 9

95-082 Dobroń

tel. 43/ 677 21 30 wew. 141

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JONKOWO 4

Dzień dobry.
W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że nie prowadzimy 
ewidencji/spisu/rejestru/wykazu  wniosków o udostępnienie informacji
publicznej w formie elektronicznej. W związku z tym zgodnie z prośbą
przesyłam informację w postaci skanów i informuję, że w roku:
- 2014 wpłynęło 19 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
- 2015 wpłynęło 18 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
- 2016 wpłynęło 28 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Anita Jończyk,

Sekretariat UG Jonkowo

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Wed, 26 Sep 2018 10:06:19 +0200
Nadawca: Sekretariat UG Jonkowo <sekretariat@jonkowo.pl>
Adresat: sprawa-1636@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry.

Pismem z dnia 15.09.2018 Pani Katarzyna Batko-Tołuć wystąpiła do Urzędu
Gminy w Jonkowie o informację publiczną dotyczącą ilości wniosków o
informację publiczną jaką otrzymał urząd w latach 2014, 2015, 2016.
Udostępnienie ma nastąpić w formie elektronicznej. Ze względu na
konieczność podjęcia szeregu czynności technicznych związanych z
udostępnieniem żądanej informacji : wyszukanie i zebranie informacji,
skanowanie, anonimizację itp. jej udostępnienie nie może dojść do skutku
w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.). W
związku z powyższym , opierając swe działania na podstawie art. 13 ust.2
ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiamy, że
udostępnienie żądanej informacji nastąpi do dnia 09.11.2018.

Z poważaniem,

Sekretarz UG Jonkowo

Mariusz Olkowski

Sprawę prowadzi : Anita Jończyk

W dniu 2018-09-15 o 21:06, sprawa-1636@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
tel. 89 670 69 11

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARNICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@karnice.pl> o 22.10.2018 14:00

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.10.2018 09:45

odpowiedź na wniosek przez OBRYTE 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 20.10.2018r.

   dotyczący harmonogramu polowań -Urząd Gminy w Obrytem informuje  :

  pkt 1-2 plany polowań przesłane do tut. urzędu od kół łowieckich
działających na terenie

          Gminy Obryte   podajemy  w załączeniu,

   pkt 3- na stronie BIP obryte.pl .     , zakładka  Łowiectwo

  pkt 4- tut. urząd  nie posiada danych

     Z  poważaniem:  Tadeusz Dyga  - Urząd Gminy Obryte

informacja publiczna przez REWAL 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 11.10.2018 r.

-----------------------------

Pozdrawiam

Joanna Włodarczyk

Urząd Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

tel. 91 38 49 033

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SĘDZIEJOWICE

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
19.10.2018 r., informuję iż Gmina nie posiada w formie edytowalnej
informacji dotyczącej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
miejsca zaplanowanych polowań. Informacje jakie zgodne z art. 42ab ust.
1 ustawy Prawo łowieckie zostały przekazane Gminie są w formie
papierowej. W załączeniu w formie skanu przekazujemy przedmiotowe
informacje przekazane przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
Ponadto informuję, iż terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie
udostępniane będą pod adresem bip.gminasedziejowice.pl/art/id/7475.
Jednocześnie informuję, iż Gmina nie podaje do publicznej wiadomości
informacji o miejscu przechowywania książek ewidencyjnych pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
łowieckie, ponieważ takich informacji nie posiada.

--
Pozdrawiam
Aleksandra Ulas

Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
tel. 43 677 16 93
www.gminasedziejowice.eu

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SĘDZIEJOWICE 5

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skany informacji przekazanych do Gminy zgodnie z
art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców i zarządców
obwodów łowieckich.

--
Pozdrawiam
Aleksandra Ulas

Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
tel. 43 677 16 93
www.gminasedziejowice.eu

Informacja publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam część wymaganych danych.

Pozostałe będą wysyłane sukcesywnie.

Pismo otrzymają Państwo w terminie późniejszym.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

FW: odp. na wniosek o informację publiczną przez None 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. polowań zbiorowych.

Z poważaniem
Bożena Szulga
Urząd Gminy Świercze
Tel. 23 6916045 wew. 235

Urząd Miasta w Uniejowie przez UNIEJÓW 3

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania dotyczące zaplanowanych
terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy Uniejów po 1 kwietnia 2018
r. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Anna Pająk-Kowalska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Bł. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

63 288 97 49

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CYCÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina_cycow@ugcycow.pl> o 2018-10-29 10:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-10-29 10:40

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BĘDKÓW

1431.42.2018   W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 19.10.2018 r. dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy , ze względu na zwiększoną pracy   dot. sporządzania dokumentacji w zakresie
programu „Wymiana kotłów grzewczych na terenie gminy Będków” , na podstawie art.
13, ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przedłużam termin
udzielania odpowiedzi na przedmiotowy wniosek do dnia 30.11.2018 r. Z poważaniem, Mateusz Szubert Urząd Gminy Będków

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez WŁODAWA

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 29
październik 2018 do "kancelaria@gmina-wlodawa.nazwa.pl"
<kancelaria@gmina-wlodawa.pl> z tematem "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HANNA

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminahanna.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-29 10:29

odczytano w dniu 2018-10-29 11:09.

terminy polowań zgłaszane do Gminy Połczyn-Zdrój przez POŁCZYN-ZDRÓJ

Dzień dobry w załączeniu przesyłam link do strony :

http://www.polczyn-zdroj.pl/terminy-polowan-zbiorowych-na-terenie-gminy-polc
zyn-zdroj/

W najbliższym terminie zostanie zmieniona lokalizacja strony, gdzie będzie
umieszczana informacja na temat zgłaszanych zbiorowych polowań
przekazywanych przez dzierżawców obwodów łowieckich. Informacje będą
umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Połczynie-Zdroju.

Pozdrawiam Dorota Jakubiak

Inspektor ds.służby wiejskiej

Urząd Miejski

W Połczynie-Zdroju

Tel.943666149