inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 6

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf.publiczna przez Nadleśnictwo Baligród 4

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

informacja publiczna na temat zaplanowanych terminów polowań zbiorowych- gmina Kosów Lacki przez KOSÓW LACKI 6

Dzień Dobry

W nawiązaniu do pisma wysłanego drogą elektroniczną w dniu 20.10.2018r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietna 2018r. w załączeniu przesyłam odpowiedz.

Z poważaniem

Paweł Dmowski insp. d/s ochrony środowiska
Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki
tel. 257879105wew. 113

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z dnia 19.10.2018 r. przez GOMUNICE 3

Sz.P.

Krzysztof Wychowałek

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

ORG.1431.44.2018

Działając na podstawie art. 2 ust 1 oraz art. 14 ust 1 ustawy z dnia 6
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2016.1764 ze
zm.) udziela się odpowiedzi na zapytania skierowane we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej przesłanym pocztą elektroniczną dnia
19.10.2018 r. (data wpływu 19.10.2018 r.)

Ad 1, Ad 2. Terminarze polowań zbiorowych zawierające godziny rozpoczęcia i
zakończenia polowań, daty oraz miejsca polowań (dla 3 kół łowieckich
działających na terenie Gminy Gomunice) stanowią załączniki do niniejszego
e-maila.

Ad 3. Informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia i miejscach polowań
zbiorowych na terenie Gminy Gomunice znajdują się na BIP Gminy Gomunice w
zakładce po lewej stronie "Łowiectwo", link:
<https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540>
https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540

Ad 4. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniach indywidualnych w Gminie Gomunice znajdują się na BIP Gminy
Gomunice w zakładce "Łowiectwo", link:
<https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540>
https://bip.gomunice.pl/bipkod/19580540

Z poważaniem

Z up. Wójta

Grzegorz Wierzbicki - Sekretarz Gminy Gomunice

Gomunice: 30 październik 2018 r.

Pozdrawiam

Grzegorz Wierzbicki -Sekretarz Gminy

Gmina Gomunice

odp. na wniosek przez ŻELECHLINEK 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 19 października 2018 r.

--
Aneta Michniewska
Sekretarz Gminy Żelechlinek
tel. 44 712 27 12 wew. 21

DOBRYSZYCE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRYSZYCE 1

W załączeniu kalendarze polowań przesłane do Urzędu Gminy
przez koła łowieckie.
Ponadto informujemy, iż na stronie urzędu na chwilę obecną
brak jest podstrony podającej miejsca oraz terminy polowań.
W najbliższym czasie taka podstrona powstanie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Dobryszyce.

--

----------------------------------------------------
Urząd Gminy Dobryszyce
(044) 681-11-93
www.dobryszyce.i-bip.pl
----------------------------------------------------

W dniu 2018-10-19 o 06:57, sprawa-10069@pokot.pl pisze:

Informacja publiczna Gmina Rokiciny przez ROKICINY 7

Nasz znak: ROR.1431.80.2018
Rokiciny-Kolonia, dnia 30.10.2018r.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.10.2018r, które wpłynęło do tut.
Urzędu Gminy
za L.dz. 5230 w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1
kwietnia 2018r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie w
załączeniu przesyłam:
1. Daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych
polowań
2. Informacje przekazane przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich (skany)
Ponadto informuję, iż terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych
a także informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym podawane są w formie obwieszczeń do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz
poszczególnych sołectw, jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Rokicinach www.rokiciny.net oraz w urzędowym publikatorze
teleinformatycznym- Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.rokiciny.net/Article/id,119.html

Z wyrazami szacunku
Edyta Płeska
Urząd Gminy w Rokicinach

terminy polowań zgłaszane do Gminy Połczyn-Zdrój przez POŁCZYN-ZDRÓJ

Dzień dobry!

Gmina Połczyn-Zdrój informuje, że skany wszystkich dokumentów przesyłanych
do gminy Połczyn-Zdrój przez dzierżawców kół łowieckich w sprawie terminów
polowań zbiorowych i indywidualnych znajdują się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju w zakładce:
MYŚLISTWO.

Natomiast informację dotyczącą miejsca przechowywania książki ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym przesłało nam tylko jedno z kól
łowieckich, która również umieszczona została na stronie BIP.

Pozdrawiam Dorota Jakubiak

Inspektor ds. służby wiejskiej

Urząd Miejski

W Połczynie-Zdroju

Tel.943666149

odpowiedz na informację publiczną przez KRZYKOSY 8

Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Pozdrawiam!

Urząd Miejski w Kartuzach - wniosek z dnia 23.08.2018r. przez KARTUZY 1

W załączeniu odpowiedź na Państwa zapytanie dotyczące poniesionych wydatków
na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Z poważaniem

Waldemar Pek
Zastępca Kierownika
Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Kartuzach

-----Oryginalna wiadomość-----