Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OJRZEŃ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 31
październik 2018 do "sekretariat@ugojrzen.nazwa.pl" <sekretariat@ojrzen.pl> z
tematem "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@czarna.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-31 12:36

odczytano w dniu 2018-10-31 13:02.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZARNA

Witam, w planach Koła Szarak i Podgórskie brakuje godziny zakończenia polowań.

W związku z powyższym tut. Urząd zwrócił się do Kół o uzupełnienie brakujących danych.

Pozdrawiam

M. Perz

inf przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

Przesyłam ponownie bo wczoraj "odrzuciło".

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf przez Nadleśnictwo Baligród 6

Dzień dobry

Przesyłam ponownie bo wczoraj "odrzuciło".

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

Przesyłam ponownie bo wczoraj "odrzuciło".

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

Przesyłam ponownie bo wczoraj "odrzuciło".

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

Przesyłam ponownie bo wczoraj "odrzuciło".

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

Przesyłam ponownie bo wczoraj "odrzuciło".

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf przez Nadleśnictwo Baligród 5

Dzień dobry

Przesyłam ponownie bo wczoraj "odrzuciło".

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

inf przez Nadleśnictwo Baligród 4

Dzień dobry

Przesyłam ponownie bo wczoraj "odrzuciło".

W załączeniu przesyłam wymagane dane.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

Odpowiedź na wniosek o dostęp przez SŁUPNO 1

Dzień dobry,
Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z
załącznikiem (skany planu polowań) w sposob żądany we wniosku tj. przesłanie
powyższych informacji w formie elektronicznej na adres:
[sprawa-10125@pokot.pl](mailto:sprawa-10125@pokot.pl)

Z wyrazami szacunku,

Emilia Adamkowska

Sekretariat
Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno
tel. 24 267-95-60

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dziękuję za odpowiedź. Proszę o informację czy polowanie zaplanowane przez KŁ "Basior" na sobotę 03.11.2018 w ogóle będzie odbywać się na terenie gminy Gzy, a jeśli tak to proszę o informację, czy Wójt Gminy Gzy złożył lub zamierza złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przez KŁ "Basior" wykroczenia z art. 73 kodeksu wykroczeń.

W zawiadomieniu nadesłanym w dn. 22.10.2018 przez KŁ "Basior", opublikowanym jako załącznik nr 4 do obwieszczenia Wójta z dn. 24.10.2018 (IOŚ. 6151.8.2018) nie są podane godziny rozpoczęcia ani zakończenia polowania, nie jest określone również jego miejsce (nie jest nawet podany numer obwodu łowieckiego, określenia typu "I rejon obwodu łowieckiego Gołymin" nie są określeniami stosowanymi oficjalnie, np. w uchwale 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 09 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” nie są stosowane nazwy obwodów, a jedynie ich numery).
Ponadto zawiadomienie wpłynęło do urzędu z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

Proszę o informację, jakie działania zamierza podjąć Wójt Gminy Gzy w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w dniu 03.11.2018

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

uzupełnienie do udzielonej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RECZ 11

Dzień dobry, w załączeniu uzupełnienie do informacji, udzielonych Panu
08.10.2018 r.

Z poważaniem

Dorota Dziubczyńska

UM Recz

Odpowiedź na informacje publiczna z Konstantynowa łŁódzkiego przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 2

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie Informacji
publicznej. Proszę o e-mailowe potwierdzenie odbioru wiadomości.

Anna Pertkiewicz
Inspektor
Referat Techniczno-Inwestycyjny
tel.: <tel:422111173> 42 211 11 73 wewn. 128, <tel:422111173> 42 211 10
52
e-mail: <mailto:a.pertkiewicz@konstantynow.pl>
a.pertkiewicz@konstantynow.pl

herb_kl

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
tel.: <tel:422111173> 42 211 11 73, <tel:422111903> 42 211 19 03
fax: <fax:422111168> 42 211 11 68
e-mail: <mailto:sekretariat@konstantynow.pl> sekretariat@konstantynow.pl,
<mailto:kancelaria@konstantynow.pl> kancelaria@konstantynow.pl
<http://bip.konstantynow.pl> Biuletyn Informacji Publicznej

"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki
reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów
Łódzki, ul. Zgierska 2, <mailto:sekretariat@konstantynow.pl>
sekretariat@konstantynow.pl, <mailto:kancelaria@konstantynow.pl>
kancelaria@konstantynow.pl, tel. <tel:422111173> 42 211 11 73
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie <http://bip.konstantynow.pl>
bip.konstantynow.pl.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z
wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:
<mailto:iod@konstantynow.pl> iod@konstantynow.pl."

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o
niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are
not the intended recipient, please notify the sender by return email and
then delete this message from your system.
You should not copy or forward this message or disclose its contents to any
person.

przedłużenie terminu przez DALIKÓW

Witam! Na
postawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) uprzejmie informuję,
iż ze względu na duży zakres informacji oraz dokumentów o jakie Pan wnioskuje,
odpowiedzi na pismo z dnia 17   października
2018 roku udzielimy najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku.   Z poważaniem Leszek Chmielecki Inspektor Urząd Gminy w Dalikowie

odpowiedź na wniosek przez SKÓRZEC 3

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2018r. o udostępnienie informacji
publicznej dotyczących zaplanowanych terminów polowań zbiorowych po 1.04
2018r. przesyłam w załączeniu przesyłam kopie rocznych planów kół
łowieckich na sezon 2018/2019 jednocześnie informuję ,że kopie planów
łowieckich zamieszczone są na stronie internetowej gminy www.skorzec.eu
w zakładce (ogłoszenia dla rolników)

--
Pozdrawiam
Grażyna Dziedzic

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DALIKÓW

Witam! Na
postawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) uprzejmie informuję,
iż ze względu na duży zakres informacji oraz dokumentów o jakie Pan wnioskuje,
odpowiedzi na pismo z dnia 17   października
2018 roku udzielimy najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku. Z poważaniem Leszek Chmielecki Inspektor Urząd Gminy w Dalikowie
Dnia 17 października 2018 22:17 sprawa-10057@pokot.pl napisał(a):


Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-10057@pokot.pl

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych &#34;Źródła&#34; ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 42 632 8118, 507 575 535

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek