Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOŃSK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@sonsk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@ug-ozorkow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 31.10.2018 15:03

odczytano w dniu 31.10.2018 15:41.

Dot. informacji polowanie 03.11.2018r. przez GZY 2

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź dot. polowania planowanego na dzień
03.11.2018r.

--
Ewa Witkowska
insp. ds. rolnych i ochrony środowiska
Urząd Gminy Gzy
Gzy 9, 06-126 Gzy
tel. 23 691 31 22
23 691 31 67

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁOWNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gmina-glowno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 31.10.2018 15:03

odczytano w dniu 02.11.2018 08:10.

przedłużenie terminu przez DALIKÓW

Witam! Na
postawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) uprzejmie informuję,
iż ze względu na duży zakres informacji oraz dokumentów o jakie Pan wnioskuje,
odpowiedzi na pismo z dnia 17   października
2018 roku udzielimy najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku. Z poważaniem Leszek Chmielecki Inspektor Urząd Gminy w Dalikowie

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MASŁOWICE 4

UG.1431.110.2018

Urząd Gminy Masłowice w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczący zaplanowanych terminów polowań zbiorowych informuje:

Ad.1. Załącznik nr 1 – Tabela.

Ad.2. w załączeniu

Ad.3. http://www.bip.maslowice.pl/index.php?id=422

Ad.4. http://www.bip.maslowice.pl/index.php?id=422

Z poważaniem,
Bogusław Gontkowski
Wójt Gminy Masłowice

W dniu 2018-10-19 o 06:57, sprawa-10077@pokot.pl pisze:

Zawichost informacje publiczna dot.polowań przez ZAWICHOST 6

Witam
W odpowiedzi na pismo o udostępnienie informacji publicznej w
załączniku przesyłam odpowiedzi.

z poważaniem
Katarzyna Wolska
Podinspektor d/s gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
tel. 15 8364115 wew. 27
www.zawichost.pl

Odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych przez BUDZISZEWICE 2

Poniżej udzielam odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych po
1 kwietnia 2018 r.
ad. 1) plik w załączeniu
ad. 2) plik w załączeniu
ad. 3) informacje o dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych będą udostępniane na stronie internetowej
www.budziszewice.net oraz www.bip.budziszewice.net
ad.4) W chwili obecnej koła łowieckie nie udostępniły informacji o
miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym. Jeżeli zostaną otrzymane od kół zostaną umieszczone na
stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Budziszewice.

--
Katarzyna Kik
Urząd Gminy w Budziszewicach
44 710 23 89 w. 22

Informacja publiczna przez WYSZOGRÓD 3

W odpowiedzi na informację publiczną z dnia 20.10.2018r, wpływ 22.10.
2018r., w załączeniu przesyłam odpowiedź, skan treści wszystkich
informacji przekazanych przez dzierżawców, zarządców oraz wykaz polowań
na terenie naszej gminy w wersji word.

Informuję także, ze zgodnie z art. 42 b ust.1 ustawy prawo łowieckie,
książki ewidencji *PROWADZĄ DZIERŻAWCY I ZARZĄDCY OBWODÓW ŁOWIECKICH. *

--

Z poważaniem

Sylwia Ziętara

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

tel.:(24) 267 26 20

---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 181005-0, 2018-10-05
Przetestowano na: 2018-11-02 10:55:21
avast! - copyright (c) 1988-2018 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Informacja publiczna przez krzysztof

Dziękuję za odpowiedź. Prosiłem jeszcze o wskazanie linków do miejsca zamieszczenia na stronie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród obwieszczeń zawierających terminy, miejsca, godziny rozpoczęcia i zakończenia zgłoszonych polowań zbiorowych. Zwłaszcza interesują mnie zgłoszone godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia. Podtrzymuję w tym zakresie swój wniosek z dn. 20.10.2018 r.

Odnośnie książek ewidencji, to oczywiście prowadzą je dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, natomiast zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości m.in poprzez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy, informację o miejscu ich przechowywania oraz o sposobie udostępniania informacji w nich zawartych. Dlatego podtrzymuję wniosek o podanie również linku do tych informacji zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Rajd młodzieżowy: wniosek o informację ws. polowań zbiorowych - pilna prośba przez None

Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo rajdu młodzieżowego, który odbędzie się w
najbliższą sobotę 3 listopada, od godz. 8 rano, trasą rowerową prowadzącą
przez "czarny szlak" nad rzeką Bzurą (Marynki - Witaszewice - "trytwa" -
Nędzerzew) oraz planowane obserwacje ptaków na łąkach nad Bzurą - na
podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie następującej
informacji publicznej:

Czy w dniu 3 listopada 2018 r. na terenie Gminy Witonia organizowane są
polowania zbiorowe? Jeśli tak, to wnoszę o:

- treść informacji dotyczących polowania zbiorowego przekazanych w 2018 r.
Gminie Witonia, a dotyczących dnia 3 listopada 2018 r., zgodnie z art. 42ab
ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

- wskazanie miejsca (miejsc) na stronie internetowej urzędu gminy, gdzie
zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie zostały podane do
publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce
polowań zbiorowych.

Wnioskowaną informację proszę przekazać w formie elektronicznej (plików
komputerowych, skanów) na mój adres e-mail.

Z poważaniem,
Piotr Woźniak
Mazowiecka Grupa Rajdowa

Rajd młodzieżowy: wniosek o informację ws. polowań zbiorowych - pilna prośba przez None

Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo rajdu młodzieżowego, który odbędzie się w
najbliższą sobotę 3 listopada, od godz. 8 rano, trasą rowerową prowadzącą
przez "czarny szlak" nad rzeką Bzurą (Marynki - Witaszewice - "trytwa" -
Nędzerzew) oraz planowane obserwacje ptaków na łąkach nad Bzurą - na
podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie następującej
informacji publicznej:

Czy w dniu 3 listopada 2018 r. na terenie Gminy Góra Św.
Małgorzaty organizowane są polowania zbiorowe? Jeśli tak, to wnoszę o:

- treść informacji dotyczących polowania zbiorowego przekazanych w 2018 r.
Gminie Góra Św. Małgorzaty, a dotyczących dnia 3 listopada 2018 r., zgodnie
z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

- wskazanie miejsca (miejsc) na stronie internetowej urzędu gminy, gdzie
zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie zostały podane do
publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce
polowań zbiorowych.

Wnioskowaną informację proszę przekazać w formie elektronicznej (plików
komputerowych, skanów) na mój adres e-mail.

Z poważaniem,
Piotr Woźniak
Mazowiecka Grupa Rajdowa

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez DWIKOZY 2

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej oraz odpowiedz na pytanie nr 1 i 2.

Pozdrawiam

Monika Kraszula

Re: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez krzysztof

Dziękuję za odpowiedź, proszę o wskazanie dokładnego linku do strony, gdzie zamieszczone są obwieszczenia w sprawie miejsc, terminów, godzin rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych, ponieważ nie potrafię ich odnaleźć na stronie http://www.dwikozy.gmina.pl/

Proszę też o informację na temat godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania zaplanowanego w dn. 03.11.2018 w obwodzie łowieckim nr 143.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535