Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez ZDUŃSKA WOLA 7

W załączeniu przesyłam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej.

Paulina Słowikowska

Sekretariat
Urzędu Gminy Zduńska Wola
tel.: (43)823-41-29
e-mail: <mailto:sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl

_____

Gmina Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447

tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: <mailto:%20sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl
www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.gminazdunskawola.pl

_____

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.gminazdunskawola.pl w
zakładce ochrona danych osobowych.

_____

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOBIELE WIELKIE 1

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
Sekretarz Gminy
Józef Szpruch

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dzień dobry,

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP proszę o następujące informacje:

kiedy do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęło zawiadomienie o polowaniach zbiorowych organizowanych przez KŁ "Drop" w dniach 6 października 2018, 25-26-27 października 2018 r. oraz 2-3 listopada 2018 r.
i kiedy informacja ta została zamieszczona na stronie http://przytoczna.bip.net.pl/?a=5051

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-9462@pokot.pl

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUCHOŻEBRY 3

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że terminy polowań są umieszczone na stronie bip urzędu:

http://bip.suchozebry.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/441720/plany_polowan_zbiorowych_na_sezon_lowiecki_20182019_

Jednocześnie informuję, że do Urzędu Gminy w Suchożebrach nie wpłynęły informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, w związku z powyższym wystąpiliśmy do właściwych kół łowieckich z pismem o wskazanie ww. informacji.

Agnieszka Rawa

Sekretarz Gminy

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWINICE WARCKIE

Twoja wiadomość

Do: urzadswinice.w@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-10-31 15:10

odczytano w dniu 2018-11-05 08:08.

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.19241 z 05.11.2018
Informacje: www.gdata.pl

odpowiedz na informację publiczna przez GOSTYNIN 2

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
20.10.2018 r., dostarczony do tut Urzędu przy pomocy poczty
elektronicznej (data wpływu 22.10.2018 r.), informuję:

1.Plik w formie Word w załączeniu - zgodnie z posiadanymi danymi,

2.Plik w formie pdf w załączeniu – zgodnie z posiadanymi danymi ,

3. „Aktualności” - na stronie głównej,

4. „Aktualności” - na stronie głównej.

Jednocześnie informuję, iż jeżeli zamierzają Państwo wykorzystać
uzyskaną informację w celu jej ponownego wykorzystania w rozumieniu art.
2 ust. 2 ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego tj. ("przez ponowne wykorzystywanie
należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej
"użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych
lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego
informacja została wytworzona") należy zwrócić się do Organu,
udostępniającego niniejszą informację, celem ustalenia warunków jej
ponownego wykorzystania.

Ponadto informuje, że tut. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za
niezgodne z prawem wykorzystanie informacji.

z wyrazami szacunku

Mateusz Kowalski - Gmina Gostynin

Pd: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KODRĄB 4

Dnia 31 października 2018 11:35 referatgpi@wp.pl &lt;referatgpi@wp.pl&gt; napisał(a):


Dzień Dobry, w załącznikach przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19.10.2018 r. Z poważaniem Zbigniew Lesiakowski UG Kodrąb

udostępnienie informacji publicznej przez SADOWNE 3

Urząd Gminy Sadowne odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
gminy po 1 kwietnia 2018 roku niniejszym informuję:

1. Data, godzina rozpoczęcia oraz miejsce zaplanowanych polowań w
załączeniu.

2. Skan terminarzy polowań w załączeniu.

3. <https://www.sadowne.pl/redir,101?tresc=1721>
https://www.sadowne.pl/redir,101?tresc=1721

4. Dzierżawcy nie przekazali Wójtowi Gminy informacji odnośnie miejsca
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

Monika Głuszak

Urząd Gminy Sadowne

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZGIERZ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gmina.zgierz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 31.10.2018 15:03

odczytano w dniu 05.11.2018 10:26.

Pismo przez Nadleśnictwo Baligród 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo.

Filip Stelmach

Inżynier Nadzoru

w Nadleśnictwie Baligród

tel. 660 730 838

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Magdalena Sroczyńska

Podinspektor w Urzędzie Gminy w Dominowie

plany łowieckie przez ŁOCHÓW 1

W załączniku przesyłam Pani plany łowieckie na terenie gminy Łochów w 2018r.

Można je znaleść na stronie internetowej www.gminalochow.pl

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA BIAŁA 3

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych na terenie Gminy Stara Biała polowań, zawarty we wiadomości e-mail z dnia 20 października 2018 r. uprzejmie informuję, że:

Ad 1.

Informacje o datach, godzinach rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscach zaplanowanych polowań, które dotyczą terenu Gminy Stara Biała stanowią załącznik nr 1 do niniejszej wiadomości.

Ad 2.

Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przekazane do Urzędu Gminy Stara Biała przez dzierżawców obwodów łowieckich stanowią załącznik nr 2 do niniejszej wiadomości.

Ad 3 i 4.

Obwieszczenia dotyczące terminu polowań zbiorowych oraz o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym będą umieszczane pod adresem: https://bip.starabiala.pl (zakładka Prawo Lokalne – Ochrona Środowiska – Obwieszczenia).

Biała, dn. 05.11.2018 r.

SO.1431.53.2018

Z poważaniem

z up. Wójta

Aleksandra Cylińska

Sekretarz Gminy Stara Biała

----------------------------------------------------------------------------------------

Adrian Portalski
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 24 366-87-23, fax 24 365-61-65
<mailto:a.portalski@starabiala.pl> a.portalski@starabiala.pl
<http://www.starabiala.pl/> www.starabiala.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOTUŃ 7

W odpowiedzi na wniosek zarejestrowany pod nr S.431.52.2018 w załączeniu
przesyłam skany informacji dotyczącej zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r.
Informacje umieszczane na stornie internetowej urzędu zamieszczane są
pod adresem:
http://www.kotun.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=178&Itemid=378

Z poważaniem
Joanna Jędrzejewska
Sekretarz Gminy Kotuń

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁONIÓW 1

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam w załączeni dostępne dokumenty, UG Łoniów nie posiada przesłanych dokumentów w formie edytowalnej dlatego udostępniamy Państwu Skany. link do do strony gdzie udostępniane są plany polowań to:https://loniow.pl/plan-polowan-lowieckich/ ponadto informuję, iż zgodnie z art 42b Ustaway z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzą dzierżawcy obwodów łowieckich.
z poważaniem
Martyna Pawłowska
Podinspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy Łoniów
----------------------------------------------------------------
Łoniów 56
27-670 Łoniów
E-mail: mpawlowska@loniow.pl
Tel.: +48 15 866 91 03 wew. 26
www.loniow.pl
----------------------------------------------------------------

Gmina Bielany przez BIELANY 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji,
 
pozdrawiam
-- Barbara Bryńczak
Urząd Gminy w Bielanach
tel. 25/787-80-13 wew. 32

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WODYNIE 9

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedż na wniosek przez WŁODAWA 5

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek przedstawiam następujące informacje:
Ad.1. Wszelkie informacje na temat polowań przekazywane są do gminy jedynie
wersji papierowej (wersję edytowalną proszę stworzyć we własnym zakresie).
Ad. 2. W załączeniu skany.
Ad. 3. https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=199
Ad. 4. https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=199

Zdolski Marcin
Urząd Gminy Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-12-76-763
Regon: 000550203
e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

Informacja publiczna przez WYSZOGRÓD 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź dot. informacji publicznej z dnia 20
października 2018r., wpływ 22 października 2018r. Przesyłam także skan
planu polowań koła"Wisła", które pominęliśmy we wcześniejszym pliku.

--

Z poważaniem

Sylwia Ziętara

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

tel.:(24) 267 26 20

---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 181005-0, 2018-10-05
Przetestowano na: 2018-11-05 14:51:22
avast! - copyright (c) 1988-2018 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

Odpowiedz na wniosek przez PRZESMYKI 2

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Jerzy Dmowski UG Przesmyki

Tel.25 64 12 322 w.102

e-mail:

ugdmowski@przesmyki.pl

uzupełnienie informacji publicznej. przez DWIKOZY 1

W załączeniu przesyłam uzupełnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Monika Kraszula

informacja publiczna przez LUDWIN

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na wniosek Gmina
Ludwin informuje:

1. Przesyłamy trzy dokumenty - jeden w formie edytowalnej. Dwa
pozostałe z racji przesłania do Gminy Ludwin przez Koła Łowieckie formy
papierowej skutkuje brakiem możliwości przesłania do Państwa formy
edytowalnej

2. Wójt Gminy Ludwin na chwilę obecną nie otrzymał informacji od Kół
Łowieckich informacji o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia
polowań.

3. http://www.e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard

4. Na dzień dzisiejszy Wójt Gminy Ludwin nie posiada informacji od Kół
Łowieckich o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym

Z poważaniem

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Halina Drabik

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BULKOWO

Bulkowo, dnia 06.11.2018 r.

USC.KU.1431.46.2018

Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27
90-602 Łódź

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.10.2018 r.(data wpływu do Urzędu 23.10.2018 r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje:

Odpowiedź na pytanie nr 1
Plany polowań są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bulkowo www.bulkowo.pl w zakładce „Dla mieszkańców”. Żądana we wniosku informacja udostępniana jest na stronie www.bulkowo.pl, co oznacza, że informacja ta została udostępniona w formie wskazanej w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a ich udostępnianie na wniosek jest wyłączone.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Wszelkie informacje przekazane przez podmioty określone w pyt 2 są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bulkowo www.bulkowo.pl w zakładce „Dla mieszkańców”. Żądana we wniosku informacja udostępniana jest na stronie www.bulkowo.pl, co oznacza, że informacja ta została udostępniona w formie wskazanej w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a ich udostępnianie na wniosek jest wyłączone.

Odpowiedź na pytanie nr 3 i nr 4
Plany polowań oraz informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy www.bulkowo.pl w zakładce „Dla mieszkańców”.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Sanniki przez SANNIKI 3

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący terminów
polowań zbiorowych oraz informacji odnośnie przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniach indywidualnych oraz podania strony internetowej gdzie
zamieszczone są powyższe dane, Urząd Miasta i Gminy Sanniki informuję, że
wskazane informacje znajdują się na stronie internetowej BIP Gminy Sanniki pod
adresem http://sanniki.bip.org.pl/?tree=151,Rolnictwo%20i%20weterynaria

Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym znajdują się:

Koło Łowieckie „Mszary” – Nr obr. 348 - Czyżew 42, gm. Sanniki

Wojskowe Koło Łowieckie „Sokół” – Nr obr. 349 - Rogatki Gostynińskie 1, m. Gąbin

Koło Łowieckie „Jemioła” – Nr obr. 367 – Brzezia 55, gm. Sanniki

Koło Łowieckie „Hubertus” – Nr obr. 378 - Luszyn 33, gm. Pacyna

Koło Łowieckie „Żbik” – Nr obr. 366 - ul. Gen. Włada 7, gm. Iłów

Ponadto w załączniku przesyłamy plan polowań zbiorowych.

Z poważaniem,

Paweł Mąkol

Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Tel. 24 277 78 24

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez ZANIEMYŚL 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 26 października 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Agata Kubasiewicz

Sekretariat
tel. 61 285-75-80
e-mail: sekretariat@zaniemysl.pl
---------------------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Zaniemyśl
63-020 Zaniemyśl, ul. Średzka 9
tel. 61 285-75-80, fax. 61 285-74-74
www.zaniemysl.pl