Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOZIELICE 2

Dzień dobry,

niniejszym w załączniku przesyłam pismo z odpowiedzią.

Z poważaniem,

W dniu 2018-10-08 o 11:56, sprawa-9981@pokot.pl pisze:
--

Fwd: scan przez WARTKOWICE 1

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję skan pisma dotyczącego zmiany terminu w
załatwieniu sprawy w zakresie udostępnienia informacji publicznej
zawartej w Pana wystąpieniu.

Z poważaniem
Sylwia Sikora
inspektor ds rolnictwa
UG Wartkowice

Fwd: Fwd: scan przez WARTKOWICE 1

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję skan pisma dotyczącego zmiany terminu w
załatwieniu sprawy w zakresie udostępnienia informacji publicznej
zawartej w Pana wystąpieniu.

Z poważaniem
Sylwia Sikora
inspektor ds rolnictwa
UG Wartkowice

Fwd: Fwd: Fwd: scan przez WARTKOWICE 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Fwd: scan
Data: Wed, 31 Oct 2018 09:44:58 +0100
Nadawca: Sylwia Sikora <sylwia.sikora@wartkowice.pl>
Adresat: sprawa-10067@pokot.pl

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję skan pisma dotyczącego zmiany terminu w
załatwieniu sprawy w zakresie udostępnienia informacji publicznej
zawartej w Pana wystąpieniu.

Z poważaniem
Sylwia Sikora
inspektor ds rolnictwa
UG Wartkowice

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ODRZYWÓŁ 1

Dzień Dobry

Urząd Gminy w Odrzywole w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek w
sprawie wydatków związanych z promocją gminy.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy

Genowefa Cecylia Pogorzała

informacja publiczna przez WARTKOWICE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję skan pisma dotyczącego zmiany terminu w
załatwieniu sprawy w zakresie udostępnienia informacji publicznej
zawartej w Pana wystąpieniu.

Z poważaniem
Sylwia Sikora
inspektor ds rolnictwa
UG Wartkowice

Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARTKOWICE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję skan pisma dotyczącego zmiany terminu w
załatwieniu sprawy w zakresie udostępnienia informacji publicznej
zawartej w Pana wystąpieniu.

Z poważaniem
Sylwia Sikora
inspektor ds rolnictwa
UG Wartkowice

W dniu 2018-10-31 o 10:22, Urząd Gminy Wartkowice pisze:

Odp na wniosek przez PODDĘBICE 1

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

E. Kaszuba

Re: Odp na wniosek przez krzysztof

Dziękuję za odpowiedź.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Fwd: Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARTKOWICE 1

Od: Sylwia Sikora <sylwia.sikora@wartkowice.pl>
Data: 31 października 2018 11:30
Temat: Fwd: Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję skan pisma dotyczącego zmiany terminu w
załatwieniu sprawy w zakresie udostępnienia informacji publicznej
zawartej w Pana wystąpieniu.

Z poważaniem
Sylwia Sikora
inspektor ds rolnictwa
UG Wartkowice

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KODRĄB 4

Dzień Dobry, w załącznikach przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19.10.2018 r. Z poważaniem Zbigniew Lesiakowski UG Kodrąb

Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej przez ZAPOLICE 2

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 19
października 2018r., dot. udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kowalska

podinspektor ds. ogólno-administracyjnych

Referat Społeczno-Organizacyjny

Urząd Gminy Zapolice

98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5

tel/fax (43) 823-19-82

e-mail: <mailto:urzad@zapolice.pl> urzad@zapolice.pl

<http://www.zapolice.pl> www.zapolice.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KODRĄB 4

Dzień Dobry,
w załącznikach przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Zbigniew Lesiakowski
UG Kodrąb

udzielenie informacji publicznej przez CZARNA 2

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.10.2018 r. o udzielenie informacji
publicznej informuję co następuje:

Ad. 1)

Daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca zaplanowanych polowań
podawane są w Planach Polowań przesyłanych do UG przez dzierżawców obwodów
łowieckich.

Ad.2)

W załączeniu przesyłam skany Planów Polowań na sezon 2018/2019
przysłanych do UG przez dzierżawców obwodów łowieckich.

Ad.3) Dane dot. polowań podawane są na stronie internetowej Urzędu pod
adresem http://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=234&strona=1

Ad. 4)

Po uzyskaniu aktualnych danych od Kół Łowieckich zostaną one udostępnione na
stronie internetowej Urzędu pod adresem

http://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=234&strona=1

Dziękuję

Bernadeta Głowacz

Urząd Gminy Czarna

ul. Spółdzielcza 4

39-215 Czarna

tel. 14 676 10 30, 14 676 19 38

fax. 14 676 14 42

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r., dalej zwanym "RODO" informujemy, że Administratorem Pana/Pani
danych osobowych jest Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna. Dane
osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na administratorze. Pozostałe informacje zamieszczone są na stronie
<http://www.czarna.biuletyn.net/?bip=1&cid=1319&bsc=N> BIP Urzędu Gminy w
Czarnej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GZY 7

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 21.10.2018r ( data wpływu 23.10.2018r.) wraz z
załącznikami.

--
Ewa Witkowska
insp. ds. rolnych i ochrony środowiska
Urząd Gminy Gzy
Gzy 9, 06-126 Gzy
tel. 23 691 31 22
23 691 31 67

udzielenie informacji publicznej przez WIDAWA 3

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam udzielenie informacji publicznej na wniosek z
dnia 19.10.2018 r.

--
Z poważaniem
Elżbieta Czapińska
Urząd Gminy Widawa
www.widawa.pl

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1), prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na stronie www.bip.widawa.pl klauzulami informacyjnymi.

Re: udzielenie informacji publicznej przez krzysztof

Dziękuję za informację. Zwracam uwagę, że opublikowane na stronie Urzędu Gminy plany polowań kół łowieckich "Szarak" i "Podgórskie" nie spełniają wymogów art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, gdyż nie zawierają godzin rozpoczęcia i zakończenia polowania.

Uprzejmie proszę o powiadomienie, czy rzeczone informacje zostaną uzupełnione przed najbliższymi polowaniami, tj. 4 listopada w obwodzie łowieckim nr 97 oraz 10 listopada w obwodzie łowieckim nr 102. W przeciwnym razie, w mojej ocenie, wójt jako organ władzy samorządowej powinien zawiadomić policję o popełnieniu przez koła łowieckie wykroczenia z art. 73 kodeksu wykroczeń.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek