Fw: Wysyłanie wiadomości e-mail: Gminaprzytoczna20181107143443 przez PRZYTOCZNA 1

Dzień dobry.

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 02.11.2018 r.

Z poważaniem
Krzysztof Cebula

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓWEK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ostrowek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 07.11.2018 15:01

odczytano w dniu 07.11.2018 15:07.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZEKOCINY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@szczekociny.pl> o 07.11.2018 13:47

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o07.11.2018 15:22

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA

Twoja wiadomość

Do: starakamienica@starakamienica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 07.11.2018 15:47

odczytano w dniu 08.11.2018 07:27.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IRZĄDZE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@irzadze.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-07 13:47

odczytano w dniu 2018-11-08 07:42.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OGRODZIENIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl> o 2018-11-07 13:47

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-11-08 07:50

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PODGÓRZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@podgorzyn.pl> o 07.11.2018 15:47

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o08.11.2018 07:50

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW LUBELSKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ostrowlubelski@lubelskie.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

informacja publiczna - prawo łowieckie przez PUCHACZÓW 4

Puchaczów, 08.11.2018r.

Urząd Gminy Puchaczów

ul. Lubelska 22

21-013 Puchaczów

<mailto:puchaczow@lubelskie.pl> puchaczow@lubelskie.pl

ROŚ.1431.39.2018


<mailto:sprawa-10171@pokot.pl> sprawa-10171@pokot.pl

Ośrodek Działań
Ekologicznych "Źródła"

ul. Zielona 27

90 - 902 Łódź

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29.10.2018 r. wystosowany
na mocy art. 61 Konstytucji RP w sprawie udostepnienia informacji publicznej
na temat zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy,
Urząd Gminy Puchaczów informuje, że:

1. Zaplanowane terminy polowań zbiorowych to:

L.p.

Data

Obwód

Miejsce polowań

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

Miejsce zbiórki

1.

20.10.2018

113

wybór

8:00

Stara Wieś

2.

03.11.2018

113

wybór

8:00

Kaniwola

3.

18.11.2018

113

wybór

8:00

Nadrybie

4.

25.11.2018

113

wybór

8:00

Ludwin

5.

08.12.2018

113

wybór

8:00

Karolin

6.

15.12.2018

113

wybór

8:00

Stara Wieś

7.

22.12.2018

113

wybór grupa I

wybór grupa II

Kaniwola

8.

06.01.2019

113

wybór

8:00

Kaniwola

9.

13.01.2019

113

wybór

8:00

Stara Wieś

10.

26.01.2019

113

wybór

8:00

Ludwin

11.

09.02.2019

113

wybór

8:00

Stara Wieś

12.

23.02.2019

113

wybór

8:00

wybór

13.

10.11.2018

140

Las Milejów, Kolonia Białka, Las Siostrzytów

godz.7.30 - 16.00

Kolonia Białka

14.

02.12.2018

140

Las Siostrzytów, Białka

godz.7.30 - 16.00

Leśniczówka Siostrzytów

15.

30.12.2018

140

Las Milejów, Kolonia Białka

godz.7.30 - 16.00

Kolonia Białka

16.

27.01.2019

140

Las Siostrzytów, Białka

godz.7.30 - 16.00

Leśniczówka Siostrzytów

17.

16.02.2019

140

Las Milejów, Kolonia Białka

godz.7.30 - 16.00

Kolonia Białka

18.

11.11.2018

126

Kopina

brak informacji

brak informacji

19.

18.11.2018

126

Grabniak

brak informacji

brak informacji

20.

25.11.2018

126

Szczupak

brak informacji

brak informacji

21.

02.12.2018

126

Cyców

brak informacji

brak informacji

22.

09.12.2018

126

Kopina

brak informacji

brak informacji

23.

11.11.2018

127

Las Jasieniec, Wesołówka

godz.8.00

Magazyny

24.

24.11.2018

127

Las Puchaczów, Wesołówka

godz.8.00

Bogdanka Gaj przy kapliczce

25.

16.12.2018

127

Jasienie, Malinówka

godz.8.00

Pomnik Ułana

26.

22.12.2018

127

Ostrówek, Brzeziny

godz.8.00

Skućków

27.

30.12.2018

127

Stefanów 30

godz.8.00

Nadrybie-Janowica

28.

19.01.2018

127

Jasieniec, Szpica

godz.8.00

Magazyny

29.

27.01.2019

127

Las Puchaczów

godz.8.00

Bogdanka Gaj

2. Przesyłamy skany wszystkich informacji przekazanych zgodnie z
art.42ab ust.1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców/zarządców obwodów
łowieckich w formie pliku pdf (skan) w załączniku:

. Skan 1 Koło Łowieckie nr 7 "Knieja" obwód 126

. Skan 2 Koło Łowieckie nr 3 LTPM "Jeleń" obwód 140

. Skan 3 Koło Łowieckie nr 1 "Szarak" obwód 113

. Skan 4 Koło Łowieckie nr 53 "Bażant" obwód 127

3. Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc
polowań zbiorowych będą podawane na stronie
<https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3
Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu33%26value%255B1%255D%3D26>
https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3D
selectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu33%26value%255B1%255D%3D26

Powyższe informacje były udostępnione na stronie internetowej urzędu gminy


<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac
t=8&ved=2ahUKEwi8ncKsrL_eAhVEiywKHYjZCyMQFjAAegQIDxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.p
uchaczow.pl%2F&usg=AOvVaw2MMpC5Pd0bIBpLJSQMvPk8> www.puchaczow.pl/

pod linkiem:
<http://www.puchaczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=1968&a
kcja=artykul>
http://www.puchaczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=1968&ak
cja=artykul

oraz na stronie ( <https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/>
https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/) w zakładce Obwieszczenia

4. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym będą podawane na stronie
<https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3
Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu33%26value%255B1%255D%3D26>
https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3D
selectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu33%26value%255B1%255D%3D26

Powyższe informacje były udostępnione na stronie internetowej urzędu gminy
<http://www.puchaczow.pl/> www.puchaczow.pl/

pod linkiem:


<http://www.puchaczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=1824&a
kcja=artykul>
http://www.puchaczow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=1824&ak
cja=artykul

oraz na stronie ( <https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/>
https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/) w zakładce Obwieszczenia

Małgorzata Szych- Jakubowska

Podinspektor ds.egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami i rolnictwa

Urząd Gminy Puchaczów

ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów

tel. (81) 75-75-012

NIP: 713-10-45-716, REGON: 000550143

www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl

---------------------------------------

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać

informacje zastrzeżone i prawnie chronione.

Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o

poinformowanie o tym fakcie nadawcy

i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary
and

legally privileged information.

If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and
delete

this e-mail along with attachments.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOMIERZ

Twoja wiadomość

Do: ugim@lubomierz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 07.11.2018 15:45

odczytano w dniu 08.11.2018 08:43.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZKLARSKA PORĘBA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szklarskaporeba.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-07 15:47

odczytano w dniu 2018-11-08 11:13.