Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@karczew.pl> o 2018-11-09 11:19

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-11-09 11:33

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZYWDA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminakrzywda.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-09 11:21

odczytano w dniu 2018-11-09 11:42.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOLA MYSŁOWSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad@wolamyslowska.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-11-09 11:21

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁBIEL 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina_kolbiel@wp.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIECK

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminaosieck.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-09 11:19

odczytano w dniu 2018-11-09 12:13.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JÓZEFÓW

Twoja wiadomość

Do: um@jozefow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-09 11:19

odczytano w dniu 2018-11-09 13:08.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ABRAMÓW 1

Witam,

W załączeniu skan obwieszczenia dot. polowania na terenie gminy Abramów.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SEROKOMLA

Twoja wiadomość

Do: gmina-serokomla@go2.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-09 11:21

odczytano w dniu 2018-11-09 13:21.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SABNIE 4

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

Ad.1 i 2 - przesyłam pliki z informacjami w załącznikach

Ad. 3 - udostępniam link do strony Biuletynu Informacji Publicznej

- http://sabnie.bip.net.pl/?c=236

Ad.4 - Urząd Gminy nie prowadzi książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

--
Emilia Gołębiewska
golebiewska@sabnie.pl

Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

tel. 25 787 41 90
fax 25 787 42 49

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Nr RiP.1431.97.2018 przez ŚRODA WIELKOPOLSKA 4

Szanowny Panie,

nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 poz. 1330 tj.), który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej dnia 29.10.2018 r., dotyczącego udzielenia informacji publicznej, w załączeniu przesyłam wnioskowane pliki.

Ponadto poniżej zamieszczam link do Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=srodawlkp/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=267&podmenu=393&str=1

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Ślebioda
Wydział Rozwoju i Promocji
tel.667 907 411
e-mail: mateusz.slebioda@sroda.wlkp.pl
________________________________________________
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
63-000 Środa Wielkopolska,ul.Daszyńskiego 5
tel. 61 286 77 00 , fax. 61 286 77 02
www.sroda.wlkp.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJCIESZKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad_gminy@wojcieszkow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAŃSK 2

URZĄD GMINY HAŃSK Hańsk Pierwszy, dnia 08 listopada 2018 r.
22 –235 Hańsk Pierwszy,
ul. Osiedlowa 4
R.6151.5.2018
Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych
„Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
adres:
sprawa-10161@pokot.pl (mailto:sprawa-10161@pokot.pl)
W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 października 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy Hańsk informuje:
Odp. 1 i 2
W załączeniu przesyłam Załącznik nr 1i nr 2
Odp. 3
http://www.hansk.pl/informacje-dla-mieszkancow/rolnictwo/228-plany-polowan
Odp. 4
http://www.hansk.pl/informacje-dla-mieszkancow/rolnictwo
Sporządził:
Anna Brodawka – Młodszy referent UG Hańsk
a.brodawka@hansk.pl (mailto:a.brodawka@hansk.pl)

Wniosek o udostępnienie informacji przez HAŃSK 2

Witam!
Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych
„Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
adres: sprawa-10161@pokot.pl (mailto:sprawa-10161@pokot.pl)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 października 2018 r. o udostępnienie informacji
publicznej do wcześniejszej odpowiedzi dołączam załącznika nr 3 do pytania nr 1-2, oraz
wcześniejszą odpowiedz.
Urząd Gminy Hańsk

Wniosek o udostępnienie informacji przez HAŃSK 2

Witam!
Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych
„Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
adres: sprawa-10161@pokot.pl (mailto:sprawa-10161@pokot.pl)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 października 2018 r. o udostępnienie informacji
publicznej do wcześniejszej odpowiedzi dołączam załącznika nr 3 do pytania nr 1-2, oraz
wcześniejszą odpowiedz.
Urząd Gminy Hańsk

Odpowiedź na wniosek na temat polowań zbiorowych przez MIRSK 6

--
Aneta Szabla
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Tel.: 75 6470445
e- mail: srodowisko@mirsk.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk jest Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk.
Ze szczegółami dotyczącym przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (bip.mirsk.pl/www.mirsk.pl).

informacja publiczna przez CYCÓW 1

Witam!
w załączeniu przesyłam skan pisma Wójta Gminy oraz skany obwieszczeń.
Pozdrawiam, E.Cegłowska

Re: informacja publiczna przez krzysztof

Bardzo dziękuję za informacje.
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Informacja publiczna gm. Ostrów Lubelski przez OSTRÓW LUBELSKI 2

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam wszystkie informacje nadesłane do chwili obecnej
przez koła.
Link do
obwieszczenia:http://www.ostrowlubelski.pl/index.php/1824-obwieszczenie-burmistrza-ostrowa-lubelskiego.html
w formie elektronicznej w załaczeniu
Pozdrawiam,

*Ryszard Iwanek*
Stanowisko do spraw rolnictwa
Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim
tel. 81 852 00 03 wew. 25

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CYCÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina_cycow@ugcycow.pl> o 2018-11-09 15:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-11-11 11:19

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek