informacja publiczna przez None 1

UG Daszyna

Re: Odpowiedź na wniosek przez krzysztof

Bardzo dziękuję za podany link.
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWINICE WARCKIE

Twoja wiadomość

Do: urzadswinice.w@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-14 10:56

odczytano w dniu 2018-11-14 11:11.

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.19380 z 14.11.2018
Informacje: www.gdata.pl

Przeczytano: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

Twoja wiadomosc

Do: gmina@szczawin.pl
Temat: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
Wyslano: 13.11.2018 15:29

odczytano w dniu 14.11.2018 12:18.

Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych przez LUBARTÓW 5

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 8 listopada 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, Urząd Gminy Lubartów
informuje, że:

Ad.1. i Ad. 2.

Urząd Gminy nie posiada informacji o zaplanowanych polowaniach zbiorowych w
formie edytowalnej. Nie jest organem odpowiedzialnym za tworzenie takich
informacji, w związku z czym po wersję edytowalną informacji dot. daty,
godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań należy
zwrócić się do poszczególnych Kół Łowieckich.

Wszystkie informacje przekazane przez dzierżawców i zarządcę obwodów
łowieckich znajdujących się w granicach Gminy Lubartów w formie plików pdf
(skanów) przekazujemy w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Ad. 3.

Informacje, przekazane przez Koła Łowieckie, dotyczące polowań
zbiorowych podawane są na stronie głównej Gminy Lubartów
http://www.gmina-lubartow.pl/ w "Komunikatach", np.:
http://www.gmina-lubartow.pl/index.php/komunikaty/741-informacja-o-planowane
j-organizacji-polowan-zbiorowych-na-terenie-obwodu-lowieckiego-nr-132 .

Ad . 4.

Dostarczone informacje o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym będą umieszczane na stronie
głównej Gminy Lubartów http://www.gmina-lubartow.pl/ w "Komunikatach" oraz
na BIP Gminy Lubartów w Zakładce "Ochrona środowiska" "Publicznie dostępny
wykaz danych": https://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137 .

Zgodnie z wnioskiem informacja zostaje przesłana drogą elektroniczną na
adres sprawa-10218@pokot.pl

Z poważaniem,

Michał Dejko

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Gminy Lubartów

ul. Lubelska 18a, 21-100 Lubartów

pok. 28, tel. 81 854 59 02, e-mail: mdejko@gmina-lubartow.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OJRZEŃ 3

Witam!
W załączeniu odpowiedź na wniosek.
Pozdrawiam
Elżbieta Sadkowska

Terminy polowań w gminie Stryków przez STRYKÓW 2

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych, w
załączeniu przesyłam żądane informacje w oparciu o przesłane terminarze
polowań przez Koła Łowieckie działające na terenie gminy Stryków.

Pozdrawiam

Teresa Matuszewska

Urząd Miejski w Strykowie

Tel. 42 719-80-02, w.350

"Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina
Stryków z siedzibą w 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć
na stronie: <http://bip.strykow.pl/?c=888> http://bip.strykow.pl/?c=888

Wysyłanie wiadomoœci e-mail: inf.-publ. 2018 przez WŁODOWICE 1

Wiadomoœć jest gotowa do wysłania wraz z następujšcymi załšcznikami
(plikami lub łšczami):
inf.-publ. 2018

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez URSZULIN 1

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
zgodnie z otrzymanymi od Kół Łowieckich Planami polowań na sezon łowiecki
2018/2019 na obwodach łowieckich znajdujących się na terenie Gmin Urszulin
nie ma zaplanowanych polowań.

Ponad to informuję, że informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 i art.
42b ust. 1 e ustawy Prawo łowieckie będą zamieszczane na stronie
internetowej urzędu pod adresem: https://www.ug.urszulin.eu/?cat=164

stopka

odpowiedź przez ZAWIERCIE 6

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłamy skan odpowiedzi wraz z załącznikami w sprawie
wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Kinga Dąbrowska.

Wydział Ochrony Środowiska

T: 32 67 222 15

e-mail: ochronasrodowiska <mailto:m.mizera@zawiercie.eu> @zawiercie.eu

Urząd Miejski

ul. Leśna 2,

42-400 Zawiercie

T +48 32 67 216 61 do 63

<http://www.zawiercie.eu/> www.zawiercie.eu

<http://www.facebooc.com/zawiercie.eu>

<http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Join us on

<http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> facebook

<http://www.facebook.com/Zawiercie.eu> Zawiercie

Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte

tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.

Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,

dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego

dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę

wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami

oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you

are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)

please notify the sender immediately and destroy this e-mail.

Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this
e-mail is strictly forbidden.

odpowiedź przez ŁĘCZNA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa pismo

Aneta Biełuszka - inspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w
Łęcznej

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRUDUSK 2

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31 października 2018 r. dotyczący
udostępnienia zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
gminy po 1 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo
łowieckie poniżej przekazuję
odpowiedzi na wnioskowane pytania:

Ad. 1

Obwód łowiecki nr 80 teren objęty polowaniem w granicach Gminy Grudusk:
Stryjewoi Przywilcz. Data polowania zbiorowego 17.11.2018 r. (sobota),
miejsce zbiórki i odprawy: Chrosotowo-Zalesie 12godz. 8.00.

Nie otrzymaliśmy informacji o godzinie zakończenia zaplanowanego polowania.

Ad.2 W załączeniu przesyłamy (skany) wszystkich otrzymanych planów
łowieckich na 2018 r.

Ad. 3 Informuję, że terminy oraz miejsca zbiorowych polowań są
zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Grudusk www.grudusk.com <http://www.grudusk.com>w zakładce
Ochrona środowiska (podstrona) Łowiectwo
http://grudusk.com/index.php/ochrona-srodowiska/lowiectwo.

Ad. 4 Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Grudusk www.grudusk.com <http://www.grudusk.com>w zakładce Ochrona
środowiska (podstrona Łowiectwo
http://grudusk.com/index.php/ochrona-srodowiska/lowiectwo) również będą
podawane informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym. Przedmiotowe informacje dotychczas nie były nam
przekazywane.

Z poważaniem

Bożena Rogowicz-Staniszewska

Urząd Gminy Grudusk

ul. Ciechanowska 54

tel.: 23 6715 012 w. 17

W dniu 2018-11-14 o 14:39, Sekretariat pisze:
---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez URSZULIN 1

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
zgodnie z otrzymanymi od Kół Łowieckich Planami polowań na sezon łowiecki
2018/2019 na obwodach łowieckich znajdujących się na terenie Gmin Urszulin
nie ma zaplanowanych polowań.

Ponad to informuję, że informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 i art.
42b ust. 1 e ustawy Prawo łowieckie będą zamieszczane na stronie
internetowej urzędu pod adresem: https://www.ug.urszulin.eu/?cat=164

stopka

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIECK 1

Dzień dobry,

SG.1431.22.2018
Osieck. 14 listopad 2018 roku

W odpowiedzi na maila z dnia 9 listopada 2018 roku w załączniku przekazujemy
skany Planu Polowań jakie

otrzymaliśmy od Kół Łowieckich po 1 kwietnia 2018 roku, skan zestawienia
linków do miejsc gdzie zostały zamieszczone

Plany Polowań oraz skan Komunikatu Nr 1/2018/2019.

Uprzejmie informujemy, iż nie otrzymujemy Planu Polowań w wersji
edytowalnej, taki plik mogą Państwo otrzymać

Bezpośrednio od Kół Łowieckich.

Urząd Gminy w Osiecku nie posiada książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, są one prowadzone i przechowywane

W siedzibach Kół Łowieckich.

Poniżej podajemy linki do stron, na których znajdują się informacje
dotyczące Planu Polowań:

Link do polowań strona

http://www.osieck.pl/index.php

Facebook "Gmina Osieck"

Od 01 kwietnia 2018

10.09.2018

http://www.osieck.pl/news,1024,plan-polowan-zbiorowych-w-sezonie-20182019.ht
ml

9.10.2018

http://www.osieck.pl/news,1053,plan-polowan-zbiorowych.html

http://www.osieck.pl/news,1054,plan-polowan-zbiorowych.html

https://www.facebook.com/1147150985309302/photos/a.1158543314170069/21523140
24792988/?type=3
<https://www.facebook.com/1147150985309302/photos/a.1158543314170069/2152314
024792988/?type=3&theater> &theater

https://www.facebook.com/1147150985309302/photos/a.1158543314170069/21523134
08126383/?type=3
<https://www.facebook.com/1147150985309302/photos/a.1158543314170069/2152313
408126383/?type=3&theater> &theater

30.10.2018

http://www.osieck.pl/news,1064,plan-polowan.html

https://www.facebook.com/1147150985309302/photos/a.1158543314170069/21804546
21978928/?type=3
<https://www.facebook.com/1147150985309302/photos/a.1158543314170069/2180454
621978928/?type=3&theater> &theater

Pozdrawiam

mgr. Ewelina Rosłaniec

tel. (25) 685 70 26 wew. 18, e-mail: rolnictwo@gminaosieck.pl

Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None 2

Stosownie do złożonego przez Pana w dniu 31.10.2018r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że odpowiedź Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego znajduje się w załącznikach do niniejszej wiadomości. Podaję ponadto linka w wersji do skopiowania w przeglądarkę, który został przywołany w treści pisma: http://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=8839.

Pozdrawiam,
Joanna Marciniak
Podinspektor,
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
42 270 03 20

Joanna Marciniak

 Podinspektor,

 Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,

 42 270 03 75

prośba o kontakt przez ZŁOCZEW 1

Dzień dobry,

proszę o podanie nr tel. do siebie bądź o kontakt z Urzędem w sprawie
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

--

Odpowiedź na wniosek przez PSARY 1

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROCZYCE 4

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji w sprawie
organizowanych przez koła łowieckie polowań w załączeniu przesyłam skany
planów polowań Kół Łowieckich z terenu Gminy Kroczyce.

Plany polowań, terminy i miejsca polowań są wywieszane na tablicy ogłoszeń
tutejszego Urzędu Gminy oraz na tablicach informacyjnych sołectw, na których
terenie się odbywają .

G. Masłyka

Urząd Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

odpowiedź na wniosek przez SOŃSK 7

--
Jerzy Waśniewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji
Urzędu Gminy Sońsk
ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
e-mail: j.wasniewski@sonsk.pl
tel. 516 175 530, (23) 671 38 12

Re: prośba o kontakt przez krzysztof

Dzień dobry.
Mój numer telefonu był i jest podany w stopce maila.
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Wysyłanie wiadomości e-mail: terminy polowań przez KALETY 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
terminy polowań

Gmina Zgierz - informacja publiczna przez ZGIERZ 9

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek w dniu 05
listopada 2018 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej.

--
Sygnatura

Mariola Brzezińska
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. (42) 716-25-15
faks (42) 716-45-54

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz.
Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli
informacyjnej lub klikając link
<https://gminazgierz.pl/serwis/klauzula-informacyjna-urzedu-gminy-zgierz/>.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWARY 1

Dzień Dobry,
w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 07.11.2018r o udostępnienie informacji
publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy
po 1 kwietnia 2018 roku, uprzejmie informuję, iż:
1\. Urząd Miejski w Kowarach nie posiada wersji edytowalnej kalendarzy
zaplanowanych polowań, gdyż dokumenty te zostały wysłane w formie pdf na adres
e-mail oraz dostarczone na skrzynkę podawczą Urzędu w formie papierowej.
2\. Informacje przekazane przez koła łowieckie znajdują się w załączeniu.
3\. Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych są udostępnione na stronie
internetowej http://www.bip.kowary.pl/public/?id=105521
4\. Koła łowieckie nie poinformowały Urzędu Miejskiego w Kowarach o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Osoba wytwarzające informację: Ewelina Młotkowska/ Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji publicznej: Żaneta Waligóra/
Stanowisko ds. prowadzenia dokumentacji pracowniczej i zarządzania informacją

Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek