Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

informacja publiczna dot. terminów polowań przez OTWOCK 2

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam skan pisma WOR.1431.106.2018 z dnia 16 listopada br.
- informacja publiczna dot. zaplanowanych terminów polowań zgłoszonych do
Urzędu Miasta Otwocka po 1 kwietnia 2018r.

Z poważaniem
Elżbieta Mazek
inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
tel. +48 22 779 20 01 w. 171
e-mail: emazek@otwock.pl <mailto:emazek@otwock.pl>

<http://www.otwock.pl/> Urząd Miasta Otwocka
05-400 Otwock
Ul. Armii Krajowej 5

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Dzień dobry,

jesteśmy gminą miejską i na swoim terenie nie poosiadamy lasów, w których przeprowadzany jest odstrzał. Żadne również koło łowieckie nie zgłosiło do naszego urzędu zaplanowanych terminów polowań.

Z poważaniem, Diana Słupska

Diana Słupska - Referent d/s Promocji i Kreowania Wydarzeń Kulturalnych
Referat Promocji Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu
ul. 11-go Listopada 35, 59-50 Świeradów-Zdrój
tel. 075/713 64 82
tel/fax. 075/78 16 221
it@swieradowzdroj.pl mailto:it@swieradowzdroj.pl
http://www.swieradowzdroj.pl/

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację, która opisuje w jaki sposób Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
korzysta z Państwa danych:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą w Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, reprezentowany przez Rolanda Marciniaka.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Zgierska, e-mail: ido@onet.pl mailto:ido@onet.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, które Pan/Pani zamówił(a).
4. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi.
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof 1

Dziękuję za informację. Odstrzał zwierząt nie jest prowadzony wyłącznie w lasach, równie często jest prowadzony na polach, łąkach - wszędzie tam, gdzie wyznaczone są obwody łowieckie zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 265 poz. 4714). Wschodnia granica obwodu łowieckiego nr 258 biegnie od miejscowości Krobica na południe drogą do m. Świeradów i dalej na południowy wschód drogą do Rozdroża Izerskiego. To oznacza, że bardzo duża część gminy Świeradów leży w granicach obwodu łowieckiego nr 258 (m.in. cała okolica uzdrowiska Czerniawa-Zdrój), a obszar na północ od drogi 361 - w granicach obwodu łowieckiego nr 234. Tereny gminy zachodzą też w małym kawałku na obwód nr 259, tam istotnie są to wyłącznie tereny zabudowane (mapka w załączniku).

To oznacza, że ustawa Prawo łowieckie nakłada na burmistrza Świeradowa Zdroju obowiązek publikowania obwieszczeń zawierających miejsca, terminy (włączając w to godziny rozpoczęcia i zakończenia) zaplanowanych polowań zbiorowych (odbywających się na terenie gminy), jak również przyjmowania ewentualnych sprzeciwów o których mowa w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, jak również obowiązek opublikowania informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, prowadzonych przez koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie leżące na terenie gminy (KŁ im. Św. Huberta z Wrocławia, KŁ "Wieniec" ze Świeradowa-Zdroju oraz KŁ "Głuszec" z Lwówka Śląskiego).

Dlatego podtrzymuję wniosek o udostępnienie tych informacji, które Burmistrz jest zobowiązany posiadać. W przypadku jeśli koła łowieckie działające na terenie gminy nie dopełniły swojego obowiązku, oczekuję od organu gminy podjęcia czynności w celu przywrócenia stanu zgodności z prawem.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

udostępnienie informacji publicznej przez ZŁOCZEW 4

Dzień dobry,

odpowiadając na pismo z dnia 14.11.2018 r. informuję:

1. w załączeniu wykaz polowań w wersji edytowalnej, nie wszystkie koła
przysłały informacje o terminach i miejscach polowań. Zostały stosownie
powiadomione o obowiązku.

2. w załączeniu skany pism jakie otrzymaliśmy od Kół Łowieckich

3. informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorczych podawane są pod adresem
http://zloczew.pl/bip-wykaz-spraw/3647/lowiectwo

4. adres strony internetowej, gdzie są podawane do publicznej wiadomości
o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym http://zloczew.pl/bip-wykaz-spraw/3647/lowiectwo

Pozdrawiam

--

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Witam jeszcze raz Panie Krzysztofie,

Pana wniosek przekazałam Pani Kamili Jednorowskiej - Męcina z Referatu Ochrony Środowiska, który dokładnie zajmuje się niniejszym tematem.

Z poważaniem, Diana Słupska

Diana Słupska - Referent d/s Promocji i Kreowania Wydarzeń Kulturalnych
Referat Promocji Promocji Gminy Turystyki, Kultury i Sportu
ul. 11-go Listopada 35, 59-50 Świeradów-Zdrój
tel. 075/713 64 82
tel/fax. 075/78 16 221
it@swieradowzdroj.pl mailto:it@swieradowzdroj.pl
http://www.swieradowzdroj.pl/

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację, która opisuje w jaki sposób Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
korzysta z Państwa danych:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą w Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, reprezentowany przez Rolanda Marciniaka.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwia Zgierska, e-mail: ido@onet.pl mailto:ido@onet.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, które Pan/Pani zamówił(a).
4. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi.
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b,c,e oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Informacja Publiczna przez MICHÓW 1

Informacja publiczna przez MICHÓW 1

Informacja przez JÓZEFÓW 2

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.
Małgorzata Fiedukowicz

Kierownik

Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Budynek A, pok. 115

Tel.: (22) 779 00 39

e-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl

Urząd Miasta Józefowa

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Tel.: (22) 779 00 00, Fax: (22) 779 00 15

FW: Udostępnienie informacji publicznej - polowania zbiorowe przez ŁUKÓW 1

Pozdrawiam

Stanisław Siemionek

Kierownik Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości

Urzad Gminy Łuków

ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

tel. 25 798 24 39 wew. 135

<mailto:edg@lukow.ug.gov.pl> edg@lukow.ug.gov.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 listopada 2018r., przesłany drogą
e-mailową udzielam poniżej informacji publicznej :

Ad.1 Niestety nie posiadamy formy edytowalnej zaplanowanych polowań.

Ad.2 W załączniku przesyłamy wszystkie posiadane informacje o zaplanowanych
polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Łuków.

Ad. 3 Otrzymywane terminarze zaplanowanych zbiorowych polowań na terenie
Gminy Łuków poszczególnych kół łowieckich udostępniane są do publicznej
wiadomości poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. urzędzie.

Pozdrawiam

Stanisław Siemionek

Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości

Urząd Gminy Łuków

ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

tel. 25 7982439 wewn. 135

odpowiedź do wniosku przez BIELSK 7

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLONOWA 6

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa pismo (maila) z dnia 13.11.2018.

Z poważaniem

Jacek Lesiak

Sekretarz Gminy Klonowa

tel. 43 8208493

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez NIEDŹWIADA 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej
dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
gminy po 1 kwietnia 2018 roku w załączeniu przesyłam w formie
edytowalnej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
zaplanowanych polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy
Niedźwiada przedłożone przez Koła Łowieckie, a także skany dokumentów
otrzymanych od Kół Łowieckich zgodnie z art. 42ab ust.1.

Jednocześnie informuję, że informacje dotyczące planów polowań
udostępniane były na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada w zakładce dla mieszkańców-
informator gminy-plan polowań zbiorowych -
http://www.niedzwiada.pl/index.php/dla-mieszkancow/558-plany-polowan-zbiorowych-kol-lowieckich.
Natomiast informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym były umieszczane na tablicy ogłoszeń.

Informacje o planach polowań oraz miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w formie obwieszczenia
zostały udostępnione w formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń
budynku Urzędu Gminy, poszczególnych Sołectw oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada - BIP-w zakładce obwieszczenia i
ogłoszenia.

Z poważaniem

Małgorzata Tchórzewska

Urząd Gminy Niedźwiada

81 465-35-99

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#ZZ.III.1431.155.2018] przez SŁAWKÓW 5

Dokumenty: ZZ.III.KW.000309.2018
Znak sprawy: ZZ.III.1431.155.2018
Rej. koresp. wych.: rkw-EMAIL-000757/18
Wysłane przez: Marta Sekuła

--
Urząd Miasta Sławkowa
Rynek 1
41-260 Sławków
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej planowanych polowań w mieście Czeladź. K.Wychowałek. [Sprawa#B-OR.1431.100.2018] przez CZELADŹ 4

Dokumenty: B-OR.KW.000662.2018
Znak sprawy: B-OR.1431.100.2018
Rej. koresp. wych.: KWemail.0116.2018
Wysłane przez: Grzegorz Chała

--
Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
--
tel. 032 76 37 900
fax. 032 76 33 694
email: czeladz@um.czeladz.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

łowiectwo N. Duninów przez NOWY DUNINÓW 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek.

Pozdrawiam serdecznie

Duch Magdalena

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninów

24 261 02 36 w. 113

512 372 517

[e-mail] Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#MK.1431.20.2018] przez OŻAROWICE 1

Dokumenty: MK.KW-00323/18
Znak sprawy: MK.1431.20.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.07312
Wysłane przez: Romualda Kubacka

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam pismo MK.1431.20.2018 z dnia 16.11.2018 r.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

udostępnienie informacji publicznej przez BOBROWNIKI 3

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Poniżej wskazuję również linki do stron internetowych, które podane zostały w piśmie.
http://bip.bobrowniki.pl/?a=20550
http://www.bobrowniki.pl/index.php?id=109&id_skr=822

Z poważaniem
Karolina Kłosińska
************************************************************
Urząd Gminy Bobrowniki
Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Gminna 8
42-583 Bobrowniki
tel. (32) 287 78 87 wew. 31

FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĘCZYCA 2

Witam!!!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 05.11.2018r.
Pozdrawiam
Monika Góra

Wysyłanie wiadomości e-mail: Skan_20181120 przez KARPACZ 1

Dzień dobry,

odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej terminów polowań zbiorowych, zgłoszonych do Gminy Karpacz po
1 kwietniu 2018roku, na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy prawo
łowieckie, przesyłam informacje, o które Pan prosił.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Skan_20181120

--
Z poważaniem
Mirosława Sarnacka-Prośniak
Komendant Straży Miejskiej w Karpaczu
---
Straż Miejska w Karpaczu
ul. Obrońców Pokoju 2c
58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 629
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: straz.miejska@karpacz.eu
www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.eu
www.facebook.com/UMKarpacz

noname, informacja publiczna Gmina Karpacz przez KARPACZ 1

--
Z poważaniem
Mirosława Sarnacka-Prośniak
Komendant Straży Miejskiej w Karpaczu
---
Straż Miejska w Karpaczu
ul. Obrońców Pokoju 2c
58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 629
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: straz.miejska@karpacz.eu
www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.eu
www.facebook.com/UMKarpacz

dot.wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zaplanowanych terminów polowań zbiorowych przez TARNOWSKIE GÓRY 5

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku wraz ze skanami terminarzy polowań oraz o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.