RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOBIENIE-JEZIORY 4

GG.1431.1.2.2018

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam odpowiedź:

ad 1

Koło Łowieckie Nr 244 „ŚWIERK”

25.11.2018, godz. 8:00, Karczew, Dąbrówka, Celestynów, Tabor, Podbiel.

16.12.2018, godz. 8:00, Karczew, Dąbrówka, Celestynów, Tabor, Podbiel.

06.01.2019, godz. 8:00, Tabor, Podbiel, Warszówka.

10.02.2019, godz. 8:00, Hubertówka, Dąbrówka, Tabor, Regut, Karpiska.

Koło Łowieckie „ŚWIERK” nie podaje godziny zakończenia polowań.

Koło Łowieckie „WILGA”

13.10.2018, godz. 8:00, obwód nr 486-Garwolin.

03.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 485-Garwolin.

10.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

17.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

18.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

24.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

01.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

02.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

08.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

15.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

22.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

23.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

29.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

05.01.2019, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

12.01.2019, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

19.01.2019, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

26.01.2019, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

Koło Łowieckie „WILGA” nie podaje godziny zakończenia polowań.

Koło Łowieckie Nr 61 „HUBERTUS”

13.10.2018, Teren do uzgodnienia.

04.11.2018, „Hubertówka” las.

11.11.2018, Teren do uzgodnienia.

18.11.2018, Teren do uzgodnienia.

25.11.2018, Teren do uzgodnienia.

02.12.2018, Teren do uzgodnienia.

09.12.2018, Teren do uzgodnienia.

16.12.2018, Polowanie Wigilijne Teren do uzgodnienia.

30.12.2018, Teren do uzgodnienia.

06.01.2019, Teren do uzgodnienia.

13.01.2019, Teren do uzgodnienia.

Rozpoczęcie polowania o godz. 8:00 zakończenie o godz. 15:00 – 16:00

Koło Łowieckie Nr 1 w Otwocku

10.11.2018, godz. 8:00, obwód nr 13.

24.11.2018, godz. 8:00 – 15:00, obwód nr 455.

08.12.2018, godz. 8:00, obwód nr 13.

09.12.2018, godz. 8:00, obwód nr 13.

22.12.2018, godz. 8:00 – 15:00, obwód nr 455.

12.01.2019, godz. 8:00, obwód nr 13.

13.01.2019, godz. 8:00, obwód nr 13.

Koło Łowieckie nr 1 w Otwocku nie podaje godziny zakończenia polowań dla obwodu nr 13.

ad 2

W załączeniu skany planów polowań.

ad 3

https://www.sobieniejeziory.pl/news,702,plan-polowan-w-sezonie-20182019.html

http://bip.sobieniejeziory.pl/index.php?id=98 <http://bip.sobieniejeziory.pl/index.php?id=98&a=1300&n_id=370> &a=1300&n_id=370

ad 4

informuję, że dzierżawcy obwodów łowieckich nie przekazują informacji w postaci papierowej ani elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

ul. Garwolińska 16

08-443 Sobienie-Jeziory

Re: dot.wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Potwierdzam otrzymanie wiadomości z załącznikami, dziękuję.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

informacja publiczna odpowiedz przez ZBROSŁAWICE 3

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam

Sabina Fojcik
Wydział Organizacyjny
Urząd Gminy Zbrosławice
tel. (32)2337040

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STANIN 5

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.11.2018r. przekazuję następujące
informacje:

- w załączeniu znajdują się skany planów polowań przekazane przez koła
łowieckie oraz te same informacje w formie edytowalnej (Word)

- miejsce na stronie internetowej Urzędu Gminy Stanin, gdzie podawane są
informacje zgodnie z art. 42ab ust. 2 oraz 42b ust. 1e ustawy Prawo
łowieckie: https://stanin.pl/srodowisko-rolnictwo-lowiectwo/

Pozdrawiam

Beata Walo

Urząd Gminy Stanin

tel. 25 798 11 18 wew. 14

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Glinojeck przez GLINOJECK 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

oraz link podany w pismie: http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/11739/lista/terminy_polowan_zbiorowych

Z poważaniem
Elżbieta Przybyłowska

UMIG Glinojeck

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NADARZYN

Twoja wiadomość

Do: gmina@nadarzyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-21 14:23

odczytano w dniu 2018-11-23 08:15.

Odpowiedź na informację publiczną przez CELESTYNÓW 5

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 9
listopada 2018 roku.

z poważaniem

Katarzyna Świderska

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dn. 22.11.2018, w której zgłaszali Państwo wątpliwości co do tego, czy w ogóle na terenie gminy Raszyn odbywają się polowania, chciałem poinformować, że gminy Raszyn leży się na obszarze objętym trzema obwodami łowieckimi:

obwód łowiecki nr 414 - tylko niewielkim fragmentem dotyka granic gminy Raszyn w obszarze zabudowanym, pomiędzy drogą S-7 a ulicami Mszczonowską i Al. Krakowską, być może na tym obszarze faktycznie nie odbywają się polowania, tak czy siak dzierżawca obwodu nr 414 czyli Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Mroków" powinien poinformować Wójta Gminy Raszyn o miejscu przechowywania książki polowań (a Wójt powinien poinformować o tym mieszkańców gminy w formie obwieszczenia)

obwód łowiecki nr 436 - większa część terenów gminy leży właśnie w granicach tego obwodu (Falenty, Łady, Laszczki, Dawidy). Obwód jest dzierżawiony przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 339 "Sokół" z siedzibą w Warszawie. Według danych Polskiego Związku Łowieckiego, rocznie na terenie tego obwodu w polowaniach zabijanych jest kilkanaście saren, kilkadziesiąt lisów, kilkadziesiąt zajęcy, kilkadziesiąt dzików, kilkanaście piżmaków, kilkaset ptaków (bażanty, kaczki, gołębie). O wszystkich polowaniach zbiorowych koło łowieckie jest zobowiązane powiadamiać Wójta Gminy Raszyn na co najmniej 14 dni przed terminem polowania. Zgłoszenie musi zawierać miejsce polowania oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania! Niedopełnienie tego obowiązku jest co najmniej wykroczeniem z art. 73 kodeksu wykroczeń. W przypadku ujawnienia takiego wykroczenia, organ gminy zobowiązany jest powiadomić policję.

obwód łowieckie nr 437 - Lasy Sękocinskie. Obwód użytkowany jest przez Polski Związek Łowiecki w formie ośrodka hodowli zwierzyny "Mroków". Plany łowieckie przewidują coroczne zabijanie na terenie tego obwodu 70 saren, 40 lisów, 50 bażantów i 50 dzikich kaczek.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Uzupelnienie dot. przesłanej informacji dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej - WKŁ " Sokół 120 przez krzysztof

Proszę o informację czy obwieszczenie "zawiadamiające o polowaniach WKŁ Nr 120" wydane przez Wójta w dn. 02.10.2018 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu gminy (http://www.bip.szczawin.pl/art/id/1903) dopiero w dn. 19.11.2018 r.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Informacja publiczna : OA.1431.37.2018.KR przez KAMIEŃSK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Sekretarz Gminy Ryszard Kurman

Przeczytano: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

Twoja wiadomosc

Do: gmina@szczawin.pl
Temat: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
Wyslano: 23.11.2018 11:12

odczytano w dniu 23.11.2018 12:12.

odp na wniosek przez WRÓBLEW 12

W odpowiedzi na niosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1. Pliki w załączniku,
2. Pliki w załączniku
3. http://www.wroblew.pl/art,286,lowiectwo.html
4. http://www.wroblew.pl/art,286,lowiectwo.html

Z poważaniem

Przemysław Marchwicki

Urząd Gminy Wróblew

Wróblew 15

98-285 Wróblew

tel. 43 828 66 13

fax. 43 821 34 15

przemek.marchwicki@wroblew.pl

www.wroblew.pl <http://www.wroblew.pl>

nr bdo:000038393

P Czy ten e-mail musi zostać wydrukowany? Chrońmy Środowisko!

Odpowiedz na inf. publ. przez WIĄZOWNA 7

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedz na inf. publ.

Z poważaniem
Paula Woźnica

Inspektor
Wydział Spraw Społecznych
tel.: +48 22 51 25 833

Kom. 603 209 701

Urząd Gminy Wiązowna

ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
<http://tuwiazowna.pl/> www.tuwiazowna.pl
<https://www.facebook.com/tuWiazowna>
<https://plus.google.com/105311955421433831560?hl=pl>
<https://www.youtube.com/channel/UCm86LcQXpgxk9k_PCxbuvaA>

-----

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku!

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może
zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie i
przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.Zabronione
jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały
przesłane.

odp. inf. publ. przez KOŁBIEL 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.11.2018r. o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust.
1 ustawy Prawo łowieckie udzielam następujących odpowiedzi:

ad. 1. urząd nie posiada edytowalnej wersji planu polowań;

ad. 2. w załączeniu skan planu polowań;

ad. 3. i 4.
http://www.kolbiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=141&strona=1&sub=3 .

--
Urszula Morawska
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gruntami
Urząd Gminy w Kołbieli
ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel
tel.25-757-39-92 wew.113

uzup. do inf. publ. przez KOŁBIEL 1

W załączeniu przesyłam dodatkowy załącznik do inf. publ.

--
Urszula Morawska
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gruntami
Urząd Gminy w Kołbieli
ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel
tel.25-757-39-92 wew.113

informacja_Kobylanka przez KOBYLANKA 1

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej:

- przekazuję w załączeniu wiadomości o polowaniach otrzymane od kół
łowieckich,

- podaję linki, pod którymi dostępne są zbiorcze harmonogramy polowań:

http://bip.kobylanka.pl/strony/menu/106.dhtml

http://kobylanka.pl/aktualnosci,harmonogram-polowan-zbiorowych-2018-19

- informuję, że informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniach indywidualnych zostanie podana na stronach Urzędu
Gminy Kobylanka po uzyskaniu tychże informacji od kół łowieckich.

--
Marcin Lewicki
inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Urząd Gminy w Kobylance
91 578 85 21, 578 85 43

inf. publiczna przez KARCZEW 2

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 9 listopada 2018 r. przesyłam w załączeniu odpowiedź Burmistrza Karczewa wraz z klauzulą informacyjną.

Z poważaniem
Krzysztof Szczegielniak
Sekretarz Gminy Karczew
****************************
e-mail. sekretarz@karczew.pl
tel. (22)7806516 wew. 108
fax. (22)7806536
****************************

informacja publiczna przez Zabrze 1

Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Zabrze w załączeniu przekazuje odpowiedź ws. wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Z wyrazami szacunku

Gaja Dziedzic, Młodszy referent
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Udostępniania Mienia
Tel. (32) 37 - 33- 398

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek