odpowiedź na informację publiczną - Gmina Łazy przez ŁAZY 1

Dzień dobry!
Urząd Miejski w Łazach w załączeniu przekazuje odpowiedź na informację
publiczną.
Emilia Dziedzic

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: CD 1325_DC 2325
Data: Tue 20 Nov 2018 15:26:04 +0000
Nadawca: skanboi@lazy.pl
Adresat: edziedzic@lazy.pl

-------------------
CD 1325_DC 2325
-------------------

załączniki do informacji publicznej - Gmina Łazy przez ŁAZY 1

W załączeniu dostępne plany polowań zbiorowych.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: CD 1325_DC 2325
Data: Tue 20 Nov 2018 13:27:40 +0000
Nadawca: skanboi@lazy.pl
Adresat: edziedzic@lazy.pl

-------------------
CD 1325_DC 2325
-------------------

Fwd: FW: Wysyłanie wiadomości e-mail: Skan_20181120 przez KARPACZ

Informuję, że plan polowań został zamieszczony na BIP-ie

https://bip.karpacz.pl/artykul/121/8356/plan-polowan

--
Z poważaniem
Mirosława Sarnacka-Prośniak
Komendant Straży Miejskiej w Karpaczu
---
Straż Miejska w Karpaczu
ul. Obrońców Pokoju 2c
58-540 Karpacz
tel. 75 76 19 629
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: straz.miejska@karpacz.eu <mailto:straz.miejska@karpacz.eu>
www.karpacz.pl <http://www.karpacz.pl>
www.bip.karpacz.eu <http://www.bip.karpacz.eu>
www.facebook.com/UMKarpacz <http://www.facebook.com/UMKarpacz>

odpowiedzna mail informacja publiczna przez BURZENIN 3

Burzenin 20.11.2018

OŚ.6151.2.2018 Ośrodek Działań Ekologicznych

"Źrodła"

Odpowiadając na Pana mail z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podania
informacji publicznej na temat terminow polowań zbiorowych zgłoszonych do
gminy po 1 kwietnia 2018 r., Urząd Gminy Burzenin podaje:

**1**.Polowania koła łowieckiego 422 WIARUS:

Data godz. roz.polowania godz.zak.polowania miejsce polowania

18.08.2018 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

06.10.2018 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

20.10.2018 8.00 15.00 polowanie w grupach

03.11.2018 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

10.11.2018 8.00 15.00 polowanie w grupach

24.11.2018 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

01.12.2018 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

02.12.2018 8.00 15.00 polowanie w grupach

08.12.2018 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

15.12.2018 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

22.12.2018 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

05.01.2019 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

19.01.2019 8.00 15.00 polowanie w grupach

02.02.2019 8.00 15.00 cały obwod 211 i 238

03.02.2019 8.00 15.00 polowanie w grupach

23.02.2019 8.00 15.00 polowanie w Grupach

.Polowania koła łowieckiego nr 30 BORSUK

Data godz. roz.polowania godz.zak.polowania miejsce polowania

30.09.2018 8.00 15.00 Pola kukurydzy P.R.Bednarka oraz Grabica

07.10.2018 8.00 15.00 Pola kukurydzy P.R.Bednarka

14.10.2018 8.00 15.00 Za gorką Bagna Rogoźna,Las Siedlce, ew. pola kukur.

21.10.2018 8.00 15.00 cały teren nr obw. 181

28.10.2018 8.00 15.00 Łęg Widawski,Las Podule,Wola Wężykowa ew. pola kukur.

03.11.2018 8.00 15.00 Las Świerczow,stawy,tereny przyległe

11.11.2018 8.00 15.00 Las Podule, Za gorką,Wola Węzykowa

18.11.2018 8.00 15.00 cały teren nr obw. 181

25.11.2018 8.00 15.00 Las Widawski,Łęg Widawski,Las Podule

02.12.2018 8.00 15.00 Las Świerczow, Las Strumiany

09.12.2018 8.00 15.00 cały teren nr obw. 181

16.12.2018 8.00 15.00 Las Siedlce,Bagna Rogoźna,tereny przyległe

30.12.2018 8.00 15,00 Za gorą,Las Widawy,Łęg Widawski

06.01.2019 8.00 15.00 Las Świerczow,Las Strumiany oraz tereny przyl.

13.01.2019 8.00 15.00 Las Podule,Za gorką,Wola Wężykowa

20.01.2019 8.00 15.00 Las Korzeń-Świerczow

27.01.2019 8.00 15.00 Bagna Rogoźna,Las Siedlce,Łęg Widawski

03.02.2019 8.00 15.00 Świerczow,Podgorze,Strumiany,Jeziorko

10.02.2019 8.00 15.00 Świerczow,Ligota,Rogoźno,Grabica

17.02.2019 8.00 15.00 Świerczow, Korzeń, Antonina,Jeziorko

24.02.2019 8.00 15.00 Świerczow,Podgorze,Łęg,Kalinowa

Polowania koła łowieckiego Nr 1 KNIEJA

21.10.2018 8.30 15.30 cały obwod 177,178

27.10.2018 8.30 15.30 cały obwod 177

28.10.2018 8.30 15.30 cały obwod 178

03.11.2018 8.30 15.30 cały obwod 177,178

11.11.2018 8.30 15.30 cały obwod 178

18.11.2018 8.30 15.30 cały obwod 178

25.11.2018 8.30 15.30 cały obwod 177,178

02.12.2018 8.30 15.30 cały obwod 177,178

09.12.2018 8.30 15.30 cały obwod 178

16.12.2018 8.30 15.30 cały obwod 178

23.12.2018 8.30 15.30 cały obwod 177,178

30.12.2018 8.30 15.30 cały obwod 177

06.01.2019 8.30 15.30 cały obwod 177,178

13.01.2019 8.30 15.30 cały obwod 177

20.01.2019 8.30 15.30 cały obwod 177,178

26.01.2019 8.30 15.30 cały obwod 177,178

03.02.2019 8.30 15.30 cały obwod 177,178

**2**. Treści informacji z k oł zgodnie z art.42ab w załącznikach

**3**. miejsce na stronie terminy polowań BIP Gminy Burzenin, -ochrona
środowiska- ochrona zwierząt- informacje i komunikaty

**4**. miejsce na stronie miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniach indywidualnych BIP Gminy Burzenin.

-ochrona środowiska-ochrona zwierząt-informacje i komunikaty.

Ponadto informujemy , że nie wszystkie koła przesłały informacje o miejscu
przechowywania książek polowań indywidualnych,Po otrzymaniu wszystkich
powiadomień zamieścimy stosowne obwieszczenia o ich miejscu przechowywania.

Z poważaniem

Dariusz Chmielewski UG Burzenin tel. 43 8214095w.16 , kom. 500383047, email
dariusz.chmielewski@ugburzenin.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LWÓWEK ŚLĄSKI 2

W dniu 2018-11-07 o 15:45, sprawa-10227@pokot.pl pisze:
W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną.

Z-ca Burmistrza

Lesław Krokosz

--

Szanowni Państwo, informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), w związku z powyższym spełniając obowiązek
informacyjny poniżej załączamy klauzulę informacyjną:

Czytaj więcej.. <http://lwowekslaski.pl/pliki/rodo.pdf>

Serniki Koła Łowieckie - polowania przez SERNIKI 2

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: sprawa-10223@pokot.pl
Data: Wed, 21 Nov 2018 09:21:11 +0100
Nadawca: Marek Bunia <marekbunia@gmail.com>
Adresat: ug@serniki.eurzad.eu

W odpowiedzi na wniosek wysłany drogą elektroniczną dnia 07.11.2018 roku
o udostępnienie informacji publicznej przesyłam harmonogram polowań.
Informuję, że dane tam zawarte są fragmentaryczne ze względu na niepełne
podanie informacji odnośnie polowań przez poszczególne koła łowieckie.
Można to zweryfikować w wysłanej dokumentacji.

Na gminnej stronie internetowej podane są jedynie informacje o kołach
łowieckich:

http://serniki.eurzad.eu/podglad_newa_n_1041_r_62.html

Na tej podstronie internetowej gminy umieszczone zostaną terminy polowań
łowieckich oraz informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.

Załączam spis polowań oraz skany dokumentów.

--
Marek A. Bunia

dot. odpowiedzi na informację publiczną przez PODGÓRZYN 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy odp. na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Sylwia Nowak
Urząd Gminy Podgórzyn
tel. 75-75-48-130

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIERZĘCICE 3

Witam,

w załączniku przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 07.11.2018.

Pozdrawiam,

Weronika Czapla - inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony zwierząt

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRWINÓW

Twoja wiadomość

Do: brwinow@brwinow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-21 14:23

odczytano w dniu 2018-11-21 14:25.

Odpowiedż na informacje publiczną przez None 8

Dzień dobry
W załączeniu odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej
--
Pozdrawiam
Grzegorz Scelina UG Żarnowiec

FWD: Odpowiedż na informacje publiczną przez ŻARNOWIEC 9

dot.wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez WĘGORZYNO 10

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam informacje dot. Kół łowieckich (plany polowań,
skan pisma OŚ.1431.1.2018.SzA oraz formę edytowalną tego pisma znak:
OŚ.1431.1.2018.SzA)
Z uwagi na dużą ilość załączników (10) proszę o potwierdzenie
otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam
Agata Szymczyk
Urząd Miejski w Węgorzynie

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NADARZYN

Twoja wiadomość

Do: gmina@nadarzyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-21 14:23

odczytano w dniu 2018-11-22 08:45.

Gmina Wleń przez WLEŃ 2

Dzień dobry

    W załączeniu przesyłam odpowiedź dot. udzielenia informacji publicznej.

Tomasz Kołodziej

UMiG Wleń, tel. 757136085

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIECHOWICE 2

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 08.11.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dot. polowań zbiorowych oraz informację przekazaną od koła łowieckiego.
Z poważaniem,

Katarzyna Rąpała
Inspektor ds. gospodarowania odpadami, geodezji i rolnictwa

tel. 75-75-48-916

--------------------------------------------------------------------------------

URZĄD MIASTA w Piechowicach
ul. Kryształowa 49
58-573 Piechowice
tel. 075/ 75-48-900
fax. 075/ 76-12-274
e-mail: sekretariat@piechowice.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOBIENIE-JEZIORY 4

GG.1431.1.2.2018

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam odpowiedź:

ad 1

Koło Łowieckie Nr 244 „ŚWIERK”

25.11.2018, godz. 8:00, Karczew, Dąbrówka, Celestynów, Tabor, Podbiel.

16.12.2018, godz. 8:00, Karczew, Dąbrówka, Celestynów, Tabor, Podbiel.

06.01.2019, godz. 8:00, Tabor, Podbiel, Warszówka.

10.02.2019, godz. 8:00, Hubertówka, Dąbrówka, Tabor, Regut, Karpiska.

Koło Łowieckie „ŚWIERK” nie podaje godziny zakończenia polowań.

Koło Łowieckie „WILGA”

13.10.2018, godz. 8:00, obwód nr 486-Garwolin.

03.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 485-Garwolin.

10.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

17.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

18.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

24.11.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

01.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

02.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

08.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

15.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

22.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

23.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 22-Chotyłów.

29.12.2018, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

05.01.2019, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

12.01.2019, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

19.01.2019, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

26.01.2019, godz. 7:00, obwód nr 486-Garwolin.

Koło Łowieckie „WILGA” nie podaje godziny zakończenia polowań.

Koło Łowieckie Nr 61 „HUBERTUS”

13.10.2018, Teren do uzgodnienia.

04.11.2018, „Hubertówka” las.

11.11.2018, Teren do uzgodnienia.

18.11.2018, Teren do uzgodnienia.

25.11.2018, Teren do uzgodnienia.

02.12.2018, Teren do uzgodnienia.

09.12.2018, Teren do uzgodnienia.

16.12.2018, Polowanie Wigilijne Teren do uzgodnienia.

30.12.2018, Teren do uzgodnienia.

06.01.2019, Teren do uzgodnienia.

13.01.2019, Teren do uzgodnienia.

Rozpoczęcie polowania o godz. 8:00 zakończenie o godz. 15:00 – 16:00

Koło Łowieckie Nr 1 w Otwocku

10.11.2018, godz. 8:00, obwód nr 13.

24.11.2018, godz. 8:00 – 15:00, obwód nr 455.

08.12.2018, godz. 8:00, obwód nr 13.

09.12.2018, godz. 8:00, obwód nr 13.

22.12.2018, godz. 8:00 – 15:00, obwód nr 455.

12.01.2019, godz. 8:00, obwód nr 13.

13.01.2019, godz. 8:00, obwód nr 13.

Koło Łowieckie nr 1 w Otwocku nie podaje godziny zakończenia polowań dla obwodu nr 13.

ad 2

W załączeniu skany planów polowań.

ad 3

https://www.sobieniejeziory.pl/news,702,plan-polowan-w-sezonie-20182019.html

http://bip.sobieniejeziory.pl/index.php?id=98 <http://bip.sobieniejeziory.pl/index.php?id=98&a=1300&n_id=370> &a=1300&n_id=370

ad 4

informuję, że dzierżawcy obwodów łowieckich nie przekazują informacji w postaci papierowej ani elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

ul. Garwolińska 16

08-443 Sobienie-Jeziory

Re: dot.wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Potwierdzam otrzymanie wiadomości z załącznikami, dziękuję.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

informacja publiczna odpowiedz przez ZBROSŁAWICE 3

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam

Sabina Fojcik
Wydział Organizacyjny
Urząd Gminy Zbrosławice
tel. (32)2337040

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STANIN 5

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.11.2018r. przekazuję następujące
informacje:

- w załączeniu znajdują się skany planów polowań przekazane przez koła
łowieckie oraz te same informacje w formie edytowalnej (Word)

- miejsce na stronie internetowej Urzędu Gminy Stanin, gdzie podawane są
informacje zgodnie z art. 42ab ust. 2 oraz 42b ust. 1e ustawy Prawo
łowieckie: https://stanin.pl/srodowisko-rolnictwo-lowiectwo/

Pozdrawiam

Beata Walo

Urząd Gminy Stanin

tel. 25 798 11 18 wew. 14