Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7005@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6992@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6995@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6996@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez WARTA BOLESŁAWIECKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@wartabol.pl> o 2018-12-01 19:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-12-03 07:36

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WĄDROŻEWIELKIE

Twoja wiadomość

Do: urzad@wadrozewielkie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 01.12.2018 20:30

odczytano w dniu 03.12.2018 07:48.

Informacja publiczna - roczne plany polowań Gmina Kock przez KOCK 2

Dzień Dobry !

W załączeniu tutejszy Urząd przesyła pismo oraz skany rocznych polowań Kół
Łowieckich z terenu Gminy Kock dotyczącego wniosku z dnia 7 listopada 2018r.
o udostępnieniu informacji publicznej.

Pozdrawiam

Marek Przystupa

Insp. ds. ochrony srodowiska

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez PASZOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JANOWICE WIELKIE

Twoja wiadomość

Do: gmina@janowicewielkie.eu
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-12-01 20:44

odczytano w dniu 2018-12-03 09:07.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIĘBICE 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości wraz
z załącznikiem.

Z poważaniem,

Aneta Sikorska

--
Aneta Sikorska
Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
tel. 74 8163 837
@: urzad@ziebice.pl

odpowiedź na wniosek przez DALIKÓW 6

Witam W załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek. Z poważaniem Leszek Chmielecki

GK.1431.28.2018 przez MICHAŁOWICE 1

W załączeniu przesyłam pismo, znak: GK.1431.28.2018.

Z wyrazami szacunku
Beata Podbielska
Podinspektor ds. kancelaryjnych 
   
www.michalowice.pl
GMINA MICHAŁOWICE -  powiat pruszkowski - woj.mazowieckie
Urząd Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 - 05-816
Michałowice - tel. 22 350 91 91
fax. 22 350-91-01

dot. informacji publicznej przez BRĄSZEWICE 2

1. Plany polowań w załączeniu

2. Plany polowań zbiorowych

3. http://braszewice.pl/pl/content/ko%C5%82-%C5%82owieckie

4. http://braszewice.pl/pl/content/ko%C5%82-%C5%82owieckie

Pozdrawiam

Mariusz Pędziwiatr

Podinspektor ds. drogownictwa

Urząd Gminy w Brąszewicach

Ul. Starowiejska 1

98-277 Brąszewice

Tel. 43 821 17 78

Fax. 43 821 18 73

www.braszewice.pl

Wniosek przez NADARZYN 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na pismo z dnia 21 listopada 2018 roku wraz
z załącznikiem.

Z poważaniem

Monika Kosakowska-Ludwiniak

Inspektor ds. organizacyjnych

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PURDA

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o:

1. podanie daty wpływu do Urzędu Gminy w Purdzie pisma Nadleśnictwa
Olsztyn datowanego na 27.11.2018, znak ZG.7312.4.2018

Proszę o skan strony z dziennika podawczego lub innego dokumentu
poświadczającego datę wpływu.

2. przesłanie kopii (skanu) _obwieszczenia_ Wójta Gminy Purda o którym
mowa w art. 42ab ust. 2, w którym podaje on do publicznej wiadomości
termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego, o
którym mowa w piśmie Nadleśnictwa Olsztyn z dn. 27.11.2018
ZG.7312.4.2018

Żądane informacje proszę przesłać w formie plików komputerowych
(skanów) na adres email sprawa-9566@pokot.pl

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź

odpowiedź na informację publiczną przez LUBAŃ 2

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.11.2018 r. w załączeniu przekazuję
wnioskowaną informację publiczną.

Pozdrawiam

---------------------------

Maria Pawłowicz

Urząd Gminy Lubań

Tel. 75 646 59 29

informacja publiczna gmina Chorzele przez CHORZELE 3

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

z poważaniem

Marta Jaroch

Udzielenie odpowiedzi na wniosek z dnia 21.11.2018 - koła łowieckie przez RASZYN 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 21.11.2018r. w sprawie
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1
.04.2018r. na podstawie art. 42ab ust. ustawy Prawo Łowieckie.

Pozdrawiam

UMIG Kąty Wr. pismo OSIR.1431.14.2018 udzielenie informacji publicznej przez KĄTY WROCŁAWSKIE 5

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek przesłany drogą mailową dnia 27 listopada 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych w załączeniu przekazuję informacje.

Z poważaniem

Dorota Demko-Krystyańczuk

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 71 390 71 52

e-mail: osir@katywroclawskie.pl

Fw: polowanie przez PRUSZKÓW 1

Witam
W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pana emaila
Pozdrawiam
Krystyna Kozik
Urząd Miasta Pruszkowa

Fw: przez PRUSZKÓW 1

Witam.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wystąpienie
Pozdrawiam
Krystyna Kozik
Urząd Miasta Pruszkowa

Udzielenie informacji publicznej. przez PIASTÓW

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.11.2018 roku dot. zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych
do gminy po 1 kwietnia informuję, że Gmina Miasto Piastów jest gminą miejską
i nie ma terenów łowieckich.

Adrianna Szewczak

Wydział Utrzymania Miasta

Urząd Miejski w Piastowie

ul. 11-go Listopada 8 klatka B pokój 4

05-820 Piastów

tel. (22)770-52-45

mail: <mailto:aszewczak@piastow.pl> aszewczak@piastow.pl;
<mailto:gkm5@piastow.pl> gkm5@piastow.pl

Odpowiedź przez SZCZEKOCINY 5

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo dot. informacji publicznej.

Z poważaniem
Anna Łapaj
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42 - 445 Szczekociny
tel. 34 3557 050 wew. 124

odpowiedź na wniosek przez WARTKOWICE 8

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź Gminy Wartkowice na wniosek z dnia 19
października 2018 roku

Pozdrawiam
Sylwia Sikora
inspektor ds rolnictwa
UG Wartkowice

Re: dot. informacji o terminach polowań zbiorowych przez CZERNICE BOROWE 3

1. Przesyłam w załączeniu skany planów polowań zbiorowych które wpłynęły
do UG Czernice Borowe po 01.04.2018r.
2. Podaję link do strony na BIP gdzie w/w plany są edytowane:
http://bip.czerniceborowe.pl/?bip=2&cid=228&id=561
3. UG Czernice Borowe nie otrzymał informacji od kół o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Pozdrawiam
Zdzisław Kocięcki
Inspektor ds inwestycji, drogownictwa i ochrony środowiska

HerbUrząd Gminy Czernice Borowe
ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
tel. 23 674-62-15, faks 23 677-00-13

www.czerniceborowe.pl <http://www.czerniceborowe.pl>,
bip.czerniceborowe.pl <http://www.bip.czerniceborowe.pl>
z.kociecki@czerniceborowe.pl <mailto:z.kociecki@czerniceborowe.pl>