Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Glinojeck przez GLINOJECK 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

oraz link podany w pismie: http://glinojeck.bipgmina.pl/wiadomosci/11739/lista/terminy_polowan_zbiorowych

Z poważaniem
Elżbieta Przybyłowska

UMIG Glinojeck

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NADARZYN

Twoja wiadomość

Do: gmina@nadarzyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-21 14:23

odczytano w dniu 2018-11-23 08:15.

Odpowiedź na informację publiczną przez CELESTYNÓW 5

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 9
listopada 2018 roku.

z poważaniem

Katarzyna Świderska

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dn. 22.11.2018, w której zgłaszali Państwo wątpliwości co do tego, czy w ogóle na terenie gminy Raszyn odbywają się polowania, chciałem poinformować, że gminy Raszyn leży się na obszarze objętym trzema obwodami łowieckimi:

obwód łowiecki nr 414 - tylko niewielkim fragmentem dotyka granic gminy Raszyn w obszarze zabudowanym, pomiędzy drogą S-7 a ulicami Mszczonowską i Al. Krakowską, być może na tym obszarze faktycznie nie odbywają się polowania, tak czy siak dzierżawca obwodu nr 414 czyli Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Mroków" powinien poinformować Wójta Gminy Raszyn o miejscu przechowywania książki polowań (a Wójt powinien poinformować o tym mieszkańców gminy w formie obwieszczenia)

obwód łowiecki nr 436 - większa część terenów gminy leży właśnie w granicach tego obwodu (Falenty, Łady, Laszczki, Dawidy). Obwód jest dzierżawiony przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 339 "Sokół" z siedzibą w Warszawie. Według danych Polskiego Związku Łowieckiego, rocznie na terenie tego obwodu w polowaniach zabijanych jest kilkanaście saren, kilkadziesiąt lisów, kilkadziesiąt zajęcy, kilkadziesiąt dzików, kilkanaście piżmaków, kilkaset ptaków (bażanty, kaczki, gołębie). O wszystkich polowaniach zbiorowych koło łowieckie jest zobowiązane powiadamiać Wójta Gminy Raszyn na co najmniej 14 dni przed terminem polowania. Zgłoszenie musi zawierać miejsce polowania oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania! Niedopełnienie tego obowiązku jest co najmniej wykroczeniem z art. 73 kodeksu wykroczeń. W przypadku ujawnienia takiego wykroczenia, organ gminy zobowiązany jest powiadomić policję.

obwód łowieckie nr 437 - Lasy Sękocinskie. Obwód użytkowany jest przez Polski Związek Łowiecki w formie ośrodka hodowli zwierzyny "Mroków". Plany łowieckie przewidują coroczne zabijanie na terenie tego obwodu 70 saren, 40 lisów, 50 bażantów i 50 dzikich kaczek.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Uzupelnienie dot. przesłanej informacji dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej - WKŁ " Sokół 120 przez krzysztof

Proszę o informację czy obwieszczenie "zawiadamiające o polowaniach WKŁ Nr 120" wydane przez Wójta w dn. 02.10.2018 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu gminy (http://www.bip.szczawin.pl/art/id/1903) dopiero w dn. 19.11.2018 r.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Informacja publiczna : OA.1431.37.2018.KR przez KAMIEŃSK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Sekretarz Gminy Ryszard Kurman

Przeczytano: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

Twoja wiadomosc

Do: gmina@szczawin.pl
Temat: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
Wyslano: 23.11.2018 11:12

odczytano w dniu 23.11.2018 12:12.

odp na wniosek przez WRÓBLEW 12

W odpowiedzi na niosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1. Pliki w załączniku,
2. Pliki w załączniku
3. http://www.wroblew.pl/art,286,lowiectwo.html
4. http://www.wroblew.pl/art,286,lowiectwo.html

Z poważaniem

Przemysław Marchwicki

Urząd Gminy Wróblew

Wróblew 15

98-285 Wróblew

tel. 43 828 66 13

fax. 43 821 34 15

przemek.marchwicki@wroblew.pl

www.wroblew.pl <http://www.wroblew.pl>

nr bdo:000038393

P Czy ten e-mail musi zostać wydrukowany? Chrońmy Środowisko!

Odpowiedz na inf. publ. przez WIĄZOWNA 7

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedz na inf. publ.

Z poważaniem
Paula Woźnica

Inspektor
Wydział Spraw Społecznych
tel.: +48 22 51 25 833

Kom. 603 209 701

Urząd Gminy Wiązowna

ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
<http://tuwiazowna.pl/> www.tuwiazowna.pl
<https://www.facebook.com/tuWiazowna>
<https://plus.google.com/105311955421433831560?hl=pl>
<https://www.youtube.com/channel/UCm86LcQXpgxk9k_PCxbuvaA>

-----

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku!

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może
zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie i
przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.Zabronione
jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały
przesłane.

odp. inf. publ. przez KOŁBIEL 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.11.2018r. o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust.
1 ustawy Prawo łowieckie udzielam następujących odpowiedzi:

ad. 1. urząd nie posiada edytowalnej wersji planu polowań;

ad. 2. w załączeniu skan planu polowań;

ad. 3. i 4.
http://www.kolbiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=141&strona=1&sub=3 .

--
Urszula Morawska
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gruntami
Urząd Gminy w Kołbieli
ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel
tel.25-757-39-92 wew.113

uzup. do inf. publ. przez KOŁBIEL 1

W załączeniu przesyłam dodatkowy załącznik do inf. publ.

--
Urszula Morawska
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i gruntami
Urząd Gminy w Kołbieli
ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel
tel.25-757-39-92 wew.113

informacja_Kobylanka przez KOBYLANKA 1

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej:

- przekazuję w załączeniu wiadomości o polowaniach otrzymane od kół
łowieckich,

- podaję linki, pod którymi dostępne są zbiorcze harmonogramy polowań:

http://bip.kobylanka.pl/strony/menu/106.dhtml

http://kobylanka.pl/aktualnosci,harmonogram-polowan-zbiorowych-2018-19

- informuję, że informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniach indywidualnych zostanie podana na stronach Urzędu
Gminy Kobylanka po uzyskaniu tychże informacji od kół łowieckich.

--
Marcin Lewicki
inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Urząd Gminy w Kobylance
91 578 85 21, 578 85 43

inf. publiczna przez KARCZEW 2

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 9 listopada 2018 r. przesyłam w załączeniu odpowiedź Burmistrza Karczewa wraz z klauzulą informacyjną.

Z poważaniem
Krzysztof Szczegielniak
Sekretarz Gminy Karczew
****************************
e-mail. sekretarz@karczew.pl
tel. (22)7806516 wew. 108
fax. (22)7806536
****************************

informacja publiczna przez Zabrze 1

Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Zabrze w załączeniu przekazuje odpowiedź ws. wniosku o udzielenie informacji publicznej.
Z wyrazami szacunku

Gaja Dziedzic, Młodszy referent
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Udostępniania Mienia
Tel. (32) 37 - 33- 398

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZASNYSZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<umprzas@przasnysz.um.gov.pl> o 2018-11-26 10:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-11-26 11:05

Uzupełnienie do wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot.WKŁ Nr "120"Sokół w Gąbinie przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym  potwierdza, że  Obwieszczenie Wójta Gminy  z dnia 02.10.2018r.  zawiadamiające o polowaniach  w/w WKŁ Nr 120 &#34;Sokół&#34; w Gąbinie  zostało umieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu Gminy w dniu 19.11.2018 r.  - z powodu obciążenia pracownika  wieloma dodatkowymi zadaniami między innymi  : kończącą akcją sporządzania &#34;protokołó w     suszowych  w gospodarstwach rolnych i potwierdzania ich przez Wojewodę .  Informujemy, ze w przyszłości nie powtórzy się zaistniała sytuacja z przekroczeniem terminu .                 Inspektor                 Jolanta Jabłońska

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASNE

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug_krasne@krasne.pl> o 2018-11-26 10:48

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-11-26 11:21

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Informacja publiczna przez RADZIONKÓW 1

Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem
Michał Gwóźdź

Referat Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Radzionków
tel. 32 388 71 60