Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYCHLIN

Twoja wiadomość

Do: Janina Stasiak
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: czwartek, 13 grudnia 2018 09:59:04 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została przeczytana: czwartek, 13 grudnia 2018 10:01:47 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYCHLIN

Twoja wiadomość

Do: Janina Stasiak
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: czwartek, 13 grudnia 2018 09:59:04 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została przeczytana: czwartek, 13 grudnia 2018 10:01:51 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE OSTROWY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@noweostrowy.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-12-13 09:59

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BEDLNO

Twoja wiadomość

Do: ug@bedlno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-12-13 09:59

odczytano w dniu 2018-12-13 10:08.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROŚNIEWICE

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@krosniewice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-12-13 09:59

odczytano w dniu 2018-12-13 10:06.

Odpowiedź na wniosek przez PIŁAWA GÓRNA 1

Szanowni Państwo,

w zał. odpowiedź na Państwa wniosek z 1 grudnia 2018 roku o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Sebastian Bartoszyński
Urząd Miasta w Piławie Górnej
ul. Piastowska 69
58-240 Piława Górna
tel.: 74 8324941
e-mail: gci@pilawagorna.pl

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIELAWY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugbielawy@lodz.home.pl> o 2018-12-13 10:00

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-12-13 11:00

FW: Wniosek o informacje publiczną przez WĄDROŻEWIELKIE

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informujemy iż w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie oraz jednostkach podległych nie prowadzone są media oraz nie są wydawane dzienniki i czasopisma. Jednocześnie informujemy, iż wydatki na promocję w latach 2015-2018 kształtowały się następująco:

2015 – 35598,47

2016-32589,62

2017-15057,15

2018- 10803,64

Z poważaniem

Łukasz Nowicki

Starszy Specjalista ds. informatyki i promocji gminy

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

tel.: 76 887 43 23, fax.: 76 887 43 25

www.wadrozewielkie.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEBORÓW

Twoja wiadomość

Do: a.janiak@nieborow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 13.12.2018 10:00

odczytano w dniu 13.12.2018 13:51.

odpowiedź na wniosek przez LEŚNA 5

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek z dnia 30
listopada w sprawie udzielenia informacji publicznej, skany pism, dwa
edytowalne plany polowań zbiorowych oraz obwieszczenie Burmistrza Leśnej w
sprawie podania informacji o miejscu przechowywania książki polowań.

Z wyrazami szacunku,

Sebastian Fronc

Kierownik Referatu

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Leśnej

tel. 757211466

www.lesna.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUNY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminazduny.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-12-13 10:00

odczytano w dniu 2018-12-14 08:59.

odpowiedz przez SIERADZ 7

W załączeniu Urząd Gminy Sieradz przesyła odpowiedź na wniosek o
informację publiczną.

Wniosek o informacje publicznš przez KOWARY 1

Dzień Dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuję, iż w Gminie Miejskiej Kowary, Miejski Orodek Kultury
jest wydawcš kwartalnika społeczno-kulturalnego pod nazwš Gazeta Kowarska -
Slołsity. Nr ISSN 2300-2387. Wersja elektroniczna numerów od 1/2015 do 3/2018
jest dostępna do pobrania pod adresem https://issuu.com/slolsity.
Wydatki Gminy na artykuły sponsorowane i reklamę w prasie w latach 2015-2018
wyniosły w roku:
\- 2015- 1.800,00 zł- reklama w Nowinach Jeleniogórskich.
\- 2016- 5.429,97 zł, w tym:
1.230,00 zł- reklama w Nowinach Jeleniogórskich
2.999,97 zł- nagranie i emisja w Strimeo TV cyklu 10 materiałów filmowych z
kowarskich wydarzeń
1.200,00 zł- nagranie i emisja w Strimeo TV filmu promujšcego miasto w
kontekcie wydanych ksišżek, których akcja rozgrywa się w Kowarach
\- 2017- 7,933,00 zł, w tym:
553,00 zł- reklama w bezpłatnej gazecie Nasze Miasto
6.150,00 zł- nagranie i emisja w Strimeo TV cyklu 25 materiałów filmowych z
kowarskich wydarzeń
1.230,00 zł - kampania radiowa imprez miejskich w PR Wrocław
\- 2018- 19,891,40 zł, w tym:
1.500 zł- artykuł do wydawnictwa Kompas Górski. Przewodnik turystyczny na
zimę 2018/2019
2.000 zł- artykuł do wydawnictwa Kompas Górski. Przewodnik turystyczny na
jesień 2018
2.000 zł- artykuł do wydawnictwa Kompas Górski. Przewodnik turystyczny na
lato 2018
1.600 zł- artykuł do wydawnictwa Kompas Górski. Przewodnik turystyczny na
wiosnę 2018
615 zł- katalog gmin 2018- dodatek do Gazety Wrocławskiej
1.500 zł- wkładka turystyczna- dodatek do Gazety Wrocławskiej
6.150,00 zł- nagranie i emisja w Strimeo TV cyklu 25 materiałów filmowych z
kowarskich wydarzeń
2.066,40 zł- kampania radiowa imprez miejskich w radio WAWA Jelenia Góra
2.460,00 zł- kampania radiowa imprez miejskich w radio ESKA Wrocław


Osoby wytwarzajšce informację:
-Ewa Kubarko-Lewandowska/ Miejski Orodek Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2, tel. 75 718 25 77
-Andrzej Weinke/ Kierownik Referatu Promocji

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji publicznej: Żaneta
Waligóra/Stanowisko ds. prowadzenia dokumentacji pracowniczej i zarzšdzania
informacjš

Urzšd Miejski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

INFORMACJA PUBLICZNA GMINY KRZYŻANÓW przez KRZYŻANÓW 2

W ODPOWIEDZI NA WNISOEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZAŁĄCZENIU
PRZESYŁAM:

DOKUMENT W WERSJI EDYTOWALNEJ DOT HARMANOGRAMU POLOWAŃ,

SKANY TREŚCI INFORMACJI O POLOWANIACH

ORAZ LINK DO BIP KRZYŻANÓW DOTYCZĄCY UPUBLICZNIENIA HARMONOGRAMU POLOWAŃ :

http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/?tree=665,Harmonogram%20polowa%C5%84%20-%2
0zg%C5%82oszone%20do%20Urz%C4%99du%20Gminy%20Krzy%C5%BCan%C3%B3w

INFOIRMACJI O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻEK POBYTU NA POLOWANIU
INDYWIDAUALNYM DOTYCHCZAS NIE ZAMIESZCZONO NA PORTALU BIP CO ZOSTANIE
UZUPEŁNIONE W NAJBLIŻSZYM CZASIE.

Jakub Maciejewski

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

tel: 24 356 29 06

Wniosek przez RADZANOWO

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie polowań zbiorowych Urząd Gminy w Radzanowie
informuje, iż obwieszczenie o zbiorowych polowaniach zostało wywieszone na
tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w dniu dzisiejszym zostanie umieszczone na BIP.

Urząd Gminy w Radzanowie
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Ewa Wiejas - Nowacka

FW: Wniosek o informacje publiczną przez JEŻÓW SUDECKI 1

W odpowiedzi na poniższe zapytanie publiczne przekazuję:

Tiret nr 1) NIE. Jedynie Rada Gminy wydaje Biuletyn informacji Samorządowych i jest to dwumiesięcznik.

Tiret nr 2) NIE DOTYCZY

Tiret nr 3) NIE DOTYCZY

Tiret nr 4) NIE DOTYCZY

Tiret nr 5) Na Biuletyn samorządowy wydatkowano w 2015r.-3690zł, 2016r.-3690zł,2017r.-3690zł,2018r.-3075zł.

Ponadto w zakresie promocji w w/w latach Gmina wydała na :

Długopisy w 2017r.-1783,50zł

Folder w 2017r.-3465zł

Koszulki promocyjne 2016r.- -4600zł, 2017r. -4800zł

Kalendarze w 2015/ na 2016r. i w 2016 /na 2017-3198zł, w 2017 na 2018r.-9409,50zł na 2018, w 2018/na2019r.-9425zł

Ewa Nidzgorska

Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

<mailto:sekretarz@jezowsudecki.pl> sekretarz@jezowsudecki.pl

tel 757-132-254 w.130

Dostępdo informacji publicznej przez BOLESŁAWIEC 1

Dzień Dobry!

W nawiązaniu do pisma z dnia 1 grudnia br. przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

Pozdrawiam,

--

mgr inż. Łukasz Zwolski

Starszy informatyk

e-mail: l.zwolski@gminaboleslawiec.pl

kom. +48 512 814 616

Urząd Gminy Bolesławiec

59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A

tel. 75 732 32 21 - 23, fax 75 735 17 83

e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

WWW: http://gminaboleslawiec.pl

Uwaga!

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Miejska Kamienna Góra przez KAMIENNA GÓRA 6

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z 1 grudnia 2018 roku.

Pozdrawiam

________________________________

Arkadiusz Jaracz
Kierownik wydziału

________________________________

[http://umkg.pl/bip/herb.png] Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Wydział Spraw Społecznych p. 301
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel. +48 756455128
E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl<mailto:arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl>
Internet: http://www.kamiennagora.pl

________________________________

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1. Kontakt z administratorem danych we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@kamiennagora.pl<mailto:iod@kamiennagora.pl> lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.bip.kamiennagora.pl/content.php?cms_id=7298

Udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWICE 2

witam,

w załączniku przesyła odpowiedź na udzielenie informacji publicznej,

Z poważaniem, Dominika Krzemińska.

--
Podinspektor - Dominika Krzemińska
Urząd Gminy w Dąbrowicach
ul. Nowy Rynek 17
Tel: 24 252 25 83
Fax: 24 252 25 87