Plany polowań. przez SIEKIERCZYN 3

W załączeniu plany polowań Kół Łowieckich z terenu nasze Gminy.

http://bip.siekierczyn.pl/Article/id,215.html

           pozdrawiam: UG Siekierczyn

                                    Kędzierska Dorota

informacja publiczna_UM Bytom przez Bytom 4

Witam,

w nawiązaniu do e-maila z dnia 11 listopada br. w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy Bytom (po 1 kwietnia 2018 r.) informuje, że wszelkie informacje o miejscu przechowywania książek ewidencyjnych pobytu na polowaniach indywidualnych oraz o terminach polowań zbiorowych są dostępne na stronie internetowej:

www.bytom.pl/lowiectwo (w zakładce Srodowisko) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski/Tablica ogłoszeń – bip.um.bytom.pl.

Załączniki:
- skan informacji Koła Łowieckiego „Orzeł” Tarnowskie Góry o miejscu przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniach indywidualnych

- skan kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Orzeł” Tarnowskie Góry

- skan informacji Koła Łowieckiego „Orzeł” Tarnowskie Góry o wprowadzonym czasowym zakazie noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie województw śląskiego i małopolskiego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018r.)

Maciej Koźmiński
Kierownik Referatu Przyrody
Wydz. Inżynierii Środowiska

Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dziękuję, potwierdzam otrzymanie odpowiedzi.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SEROKOMLA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek:

Ad 1. – w załączeniu skan str. 1-2.

Ad 2. – w załączeniu skan – strony pozostałe.

Ad 3. https://ugserokomla.bip.lubelskie.pl/index.php?id=116

Ad 4. Do dnia dzisiejszego koła łowieckie nie przysłały informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem,

Ryszard Kaszubski

Urząd Gminy Serokomla

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@ug-ozorkow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 26.11.2018 13:58

odczytano w dniu 26.11.2018 14:30.

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez Chorzów 4

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami.

_(See attached file: odp_145.pdf)_ _(See attached file: zal1.pdf)_ _(See
attached file: zal.2.pdf)_ _(See attached file: zal.3.pdf)_

Z poważaniem

Renata Sulowska
Sekretariat Wydziału
Organizacyjnego i Kadr

Urząd Miasta Chorzów

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów.
Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych
[tutaj](http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727)
(http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail
oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości,
nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny
sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości
prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Informacje dotyczące terminów polowań zbiorowych w 2018 r. na terenie gminy Ciechanów przez CIECHANÓW 9

Witam
W załączeniu przekazuję informacje dotyczące terminów polowań zbiorowych w 2018 r. na terenie gminy Ciechanów.

Anna Rdzanek
Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Urząd Gminy Ciechanów

Odpowiedź na pismo z dnia 13 listopada 2018 roku dotyczące planu polowań na terenie gminy Warta przez WARTA 3

Witam

W załączeniu przesyłam Odpowiedź na pismo z dnia 13 listopada 2018 roku dotyczące planu polowań na terenie gminy Warta oraz kalendarz polowań.

Pozdrawiam
Krzysztof Żubrowski
email: zubrowski@gimwarta.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIETKÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@mietkow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 26.11.2018 18:00

odczytano w dniu 27.11.2018 08:17.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĄTY WROCŁAWSKIE

Twoja wiadomość

Do: urzad@katywroclawskie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-26 18:00

odczytano w dniu 2018-11-27 08:20.

odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez ŚWIERKLANIEC 1

Odpowiedź w załączniku.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
SKM_C25818112709490

--
Beata Wojtacha
Główny Specjalista
UG Świerklaniec
tel. 32 2844853
wew. 437

Informacja publiczna przez BRZEŹNIO 4

Dzień dobry

W związku z otrzymanym od Pana e-mailem z dnia 13 listopada 2018 roku w
sprawie udzielenia informacji publicznej w sprawie polowań informuję, iż
odpowiedź na zadane pytania w e-mailu jest w załączonej do e-maila
Kalendarzykach Polowań, pism dotyczących przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu otrzymanych od Kół Łowieckich działających na terenie
Gminy Brzeźnio. Ponadto informuję, że otrzymane informacje od Kół Łowieckich
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnio w
zakładce Gospodarka Leśna.

Z poważaniem

----------------------------------------------------------------------------
Stanisław Konieczny
Urząd Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio
tel. 43 820 30 26; fax. 43 820 36 71

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁOWNO 2

SG.1431.39.2018

Pan Krzysztof Wychowałek

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Pana wniosku w sprawie udostępnienia informacji
publicznej przekazujemy poniższe informacje:

1. W załączeniu przesyłamy formy edytowalne kalendarzy polowań.

2. W załączeniu przesyłamy skany treści przekazanych zgodnie z art. 42ab
ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich.

3. Informacje określone w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie są
publikowane pod adresem:
https://www.bip.gmina-glowno.pl/250,kalendarze-polowan

4. Informacje określone w art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie są
publikowane pod adresem:
https://www.bip.gmina-glowno.pl/251,ksiazki-ewidencji-pobytu-na-polowaniach

--

Z poważaniem

Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
Maciej Olejniczak
Urząd Gminy Głowno
ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno
tel. 42 719 12 91 wew. 123

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

"na dzień dzisiejszy informacje na temat terminów polowań nie są publicznie udostępniane na stronie internetowej Urzędu"

Dzień dobry, chciałem zapytać jak to jest w ogóle możliwe, skoro taki obowiązek wynika z art. 42ab ustawy Prawo łowieckie?
W jaki sposób właściciele nieruchomości mogą składać sprzeciwy?

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez RADZANOWO

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 28
listopada 2018 do "Gmina Radzanowo" <ugradzanowo@plock.home.pl> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.