Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Odpowiedź na udostepnienie informacji publicznej przez KRZYWDA 6

W załączeniu przesyłam skany Planów polowań na terenie Gminy Krzywda oraz stronę internetową na której podawane są terminy polowań:

https://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl/

zakładka: Aktualności ˃Plany polowań

Pozdrawiam

Kazimierz Chudek

Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej korespondencji jest Gmina Krzywda. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: <mailto:iod@gminakrzywda.pl> iod@gminakrzywda.pl

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem <https://www.gminakrzywda.pl> https://www.gminakrzywda.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁOBRZEGI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres bialobrzegi@bialobrzegi.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA BŁOTNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@starablotnica.pl> o 2018-12-18 14:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-12-18 14:25

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRÓJEC

Twoja wiadomość

Do: urzad@grojecmiasto.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-12-18 14:01

odczytano w dniu 2018-12-18 15:05.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PNIEWY

Twoja wiadomość

Do: pniewy@pniewy.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-12-18 14:01

odczytano w dniu 2018-12-18 15:27.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po dniu 5 września 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TORZYM 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@torzym.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOSZCZYN

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@goszczyn.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-12-18 14:01

odczytano w dniu 2018-12-19 08:32.

wniosek OS.1431.135.2018 przez PURDA 1

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4
grudnia 2018 r. informuję, że:

Informacja Wójta Gminy Purda w sprawie polowania dostępna jest na stronie.

*http://www.purda.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/144888/informacja_o_polowaniu_zbiorowym*

Pismo Nadleśnictwa Olsztyn dot. terminów polowania wpłynęło do urzędu
27.11.2018 r.

W załączeniu przesyłam wyciąg z dziennika korespondencyjnego Urzędu
Gminy w Purdzie.

--
Pozdrawiam
Iwona Zawadzka
Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
tel. 895228956

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BELSK DUŻY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@belskduzy.pl> o 2018-12-18 14:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-12-19 11:05

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STROMIEC

Twoja wiadomość

Do: ugstromiec@ugstromiec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-12-18 14:01

odczytano w dniu 2018-12-19 13:01.

informacja publiczna przez NOWE OSTROWY 7

Dzień dobry
W odpowiedzi na udostępnienie informacji publicznej otrzymanej dnia
13.12.2018r w załączeniu przesyłam pliki.

Anna Szymańska

odpowiedź na wniosek przez SOCHACZEW 1

W załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek z dnia 18-12-2018r

--

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Antczak

Informatyk

Gmina Sochaczew

Ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew

Tel: 468642630

WWW: sochaczew.org.pl

BIP: <http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/> http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/

udzielenie odpowiedzi- UG Głogów przez GŁOGÓW 1

kalendarz polowń przez DOMANIEWICE 1

Dzień Dobry Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018r. przesyłam w załączeniu skany kalendarzy polowań zbiorowych kół łowieckich działających na terenie Gminy Domaniewice. z poważaniem Grażyna Jamroch Inspektor Urzędu Gminy w Domaniewicach

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku przez ŻARNÓW 1

Dobiega końca 2018 rok i zbliżają się oczekiwane przez wszystkich Święta
Bożego Narodzenia.

Wójt Gminy Żarnów wraz z pracownikami urzędu oraz Przewodnicząca Rady Gminy

wraz z Radnymi, przesyłają najserdeczniejsze życzenia świąteczne i
noworoczne.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez PROMNA 6

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18
grudnia 2018 roku uprzejmie informuję:

1. Gmina Promna nie posiada danych w wersji edytowalnej.

2. W załączeniu skany informacji przekazanych z obwodów łowieckich.

3. http://www.promna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14
<http://www.promna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=6&menu=156&strona=1>
&sub=6&menu=156&strona=1

4. Dzierżawcy bądź zarządcy obwodów łowieckich nie przekazali
informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym.

Sławomir Dąbrowski

Urząd Gminy Promna.

Fw: Message from "RNP002673EF8A83" przez None 5

-----Oryginalna wiadomość-----

Fw: Message from "RNP002673EF8A83" przez NIEBORÓW 5

This E-mail was sent from "RNP002673EF8A83" (MP C2504ex).

Scan Date: 12.20.2018 10:13:05 (+0100)
Queries to: ricoh@nieborow.pl

W załączniku znajduje się plik z zeskanowanym dokumentem.
Ten e-mail został wygenerowany automatycznie.
Proszę na niego nie odpowiadać.

Informacja - harmonogram polowań przez MOGIELNICA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie informacji dotyczącej polowań w
załączeniu przesyłam skan dokumentów wraz z informacją.

Z poważaniem

Małgorzata Sierajewska

Urząd Gminy i Miasta Mogielnica

ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica

tel. 48 6635149 wew.36

Odpowiedź przez BEDLNO 1

Bedlno, dn. 20.12.2018 r.

RiOŚ.1431.18.2018


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej (doręczony
do Urzędu Gminy w Bedlnie dn. 13.12.2018r.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej informuję:

Urząd nie dysponuje wersją edytowalną kalendarzy planowanych
polowań. W załączeniu skany kalendarzy polowań na sezon 2018/2019
następujących Kół Łowieckich: "Gospodarz" w Borowie, "Szarak"
w Kutnie, "Jeleń" w Żychlinie, "Łoś" w Kutnie, "Dzik" w Kutnie.

Wiadomości dotyczące polowań zbiorowych zamieszczone są na stronie
http://ugbedlno.bip.org.pl/ w zakładce "Łowiectwo". Po dn. 1 kwietnia 2018r.
nie zgłaszano do tut. Urzędu polowań indywidualnych.

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 24, 99-311

insp. Anna Łąpieś