Twój e-mail wymaga weryfikacjiverify#c_rpmY4pjZ3sxaWXnT2mR-1547126685 przez BUKOWSKO

********************************************************************************************************

Otrzymałeś tę wiadomość ponieważ wysłałeś do nas e-mail.
Chcemy sprawdzić, czy został on wysłany przez Ciebie, czy też pochodzi ze źródła spamu.
Aby Twoja wiadomość do nas dotarła dokończ weryfikację.

W celu dokończenia weryfikacji wystarczy, że odpowiesz na tę wiadomość pozostawiając temat bez zmian
lub kliknij w poniższy link:
http://www.bukowsko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=sekretariat@bukowsko.pl&id=c_rpmY4pjZ3sxaWXnT2mR-1547126685

********************************************************************************************************

The message you sent requires that you verify that you
are a real live human being and not a spam source.

To complete this verification, simply reply to this message and leave
the subject line intact or click the link below:
http://www.bukowsko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=sekretariat@bukowsko.pl&id=c_rpmY4pjZ3sxaWXnT2mR-1547126685

The headers of the message sent from your address are shown below:

From el.238f6d3f0116a37cdeddb6e7d454df9d.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl Thu Jan 10 14:24:45 2019
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12]:40717)
by whm-03.i.media.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
(Exim 4.91)
(envelope-from <el.238f6d3f0116a37cdeddb6e7d454df9d.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
id 1ghaK9-007Y3p-U9
for sekretariat@bukowsko.pl; Thu, 10 Jan 2019 14:24:45 +0100
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 43b6CP3YmNzF9tv5
for <sekretariat@bukowsko.pl>; Thu, 10 Jan 2019 13:24:01 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1547126641; bh=hudadoAtLK1NZPqBAtUr1ccTLDk=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=inZS/stzLOav9cTsoH3z5SKkC9c/joitVsVzs71PAj1tmZ184uYBCxXwvLIoUnccd
C3Tn6JP8VtFeJnVISgdo7PyvkNi0MN8y3/SKk9CwTIuef0a7wnTNcMRuaEDD654yei
eX+c2NmFWA6hNBm7+WuNgzIYao2PfKF2VM2FOIfc=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id CCA8D1F6C1
for <sekretariat@bukowsko.pl>; Thu, 10 Jan 2019 14:24:00 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============8257990352441487575=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=

Your email requires verification verify#5zkkVeuzlNAQ2IJrApi5a-1547126685) przez BESKO

The message you sent requires that you verify that you
are a real live human being and not a spam source.

To complete this verification, simply reply to this message and leave
the subject line intact or click the link below:

http://www.besko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=rada@besko.pl&id=5zkkVeuzlNAQ2IJrApi5a-1547126685

The headers of the message sent from your address are shown below:

From el.a71163227d24c6d915e9f5073a0c180a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl Thu Jan 10 14:24:45 2019
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12]:58289)
by whm-03.i.media.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
(Exim 4.91)
(envelope-from <el.a71163227d24c6d915e9f5073a0c180a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
id 1ghaK9-007Y3j-UM
for rada@besko.pl; Thu, 10 Jan 2019 14:24:45 +0100
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 43b6CP2vY6zF9tvD
for <rada@besko.pl>; Thu, 10 Jan 2019 13:24:01 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1547126641; bh=LNVLTlEArMtjFlCziIqXcfEZOl4=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=TankchgfQsglIx07AZoPWot86d6EzpVprZolLx5aYJ5mHT+jIjqyk/MCVuc9v7gKL
MEX5wm96uj+ZrFGnakh3d2qHqSN+rEoBNDZOSv8dNsQFOwkTtbLzIR6XDwNtV02fcF
DAI1GsR434BYYQzlHPOnkmeaIbtbDmHg0Zz5gNo0=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id C2EC41F65E
for <rada@besko.pl>; Thu, 10 Jan 2019 14:24:00 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============3224601037267921810=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SANOK

Twoja wiadomość

Do: ug_sanok@gminasanok.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-01-10 14:24

odczytano w dniu 2019-01-10 14:25.

Re: Odpowiedź na informację publiczną przez krzysztof

Dziękuję za przysłane informacje.
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZARSZYN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zarszyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-01-10 14:24

odczytano w dniu 2019-01-10 14:31.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez OSIECZNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@osiecznica.pl> o 2019-01-10 14:23

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-01-10 14:47

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWSKO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@bukowsko.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAGÓRZ

Twoja wiadomość

Do: urzad@zagorz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-01-10 14:24

odczytano w dniu 2019-01-10 14:51.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIETKÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@mietkow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 10.01.2019 14:30

odczytano w dniu 11.01.2019 07:49.

plan polowań gmina Besko przez BESKO 1

Zgodnie z planem polowań Koła Łowieckiego "Towarzystwo Łowieckie
Bieszczady" na
terenie Gminy Besko polowania odbyły się 11.11. zgodnie z pkt. 5 planu
polowań (skan w załączeniu)
strona internetowa Gminy www.besko.pl
pozdrawiam Jan Jaślar
Gmina Besko
ul.Podkarpacka 5
38-524 Besko
--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: Obraz (49).jpg
Data: Fri, 11 Jan 2019 08:44:55 +0100
Nadawca: Jan Jaślar <sr@besko.pl>
Adresat: it@besko.pl

Nowelizacja ustawy śmieciowej. Najtrudniejsze przypadki zgłaszane przez gminy. przez ŻARNÓW 8

Nowelizacja ustawy śmieciowej. Najtrudniejsze przypadki zgłaszane przez gminy

Data i miejsce szkolenia:

16 styczna 2019 r., Kielce
17 stycznia 2019 r., Siedlce
18 stycznia 2019 r., Radom


Cel szkolenia:

Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad
naliczania opłat, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty. Podczas szkolenia
poruszone zostaną również kwestię zmian w prowadzeniu Rejestru Działalności
Regulowanej. W ramach szkolenia Uczestnicy otrzymają 150 gotowych wzorów
pism w formie elektronicznej.

Dla kogo?

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i
jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Osoba prowadząca kurs:

Robert Litwinek - Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w
jednostce samorządu terytorialnego, były Sekretarz gminy Baranów.
Osoba z ogromnym doświadczeniem i doskonale orientująca się w problemach
związanych z przepisami ustawy śmieciowej.

ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin

tel/fax 81 442 08 09 szkolenia.lublin@kursor.edu.pl

kursor.edu.pl

Proszę wypisać mnie z listy subskrybentów

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Gmina Brzozie odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez None

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, z dnia 6 stycznia 2019 roku,
poniżej przekazuję informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; W
Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone
media.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; W Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach
organizacyjnych nie są prowadzone media.
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; W Urzędzie
Gminy w Brzoziu i jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; W Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach
organizacyjnych nie są prowadzone media.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5
kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie
pdf.; W Urzędzie Gminy w Brzoziu i jednostkach organizacyjnych nie są
prowadzone media.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wydatki
poniesione od 2015 roku do 2018 roku - 4 723,20 na promocję Gminy w
tygodniku

_____

Pozdrawiam

mgr inż. Małgorzata Lendzionowska

Podinspektor

Urząd Gminy w Brzoziu

87-313 Brzozie

Tel/fax: 56 49 129 17

Re: plan polowań gmina Besko przez krzysztof

Dziękuję, pytałem jeszcze o miejsce przechowywania książki polowań.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OŁAWA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminaolawa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11.01.2019 13:32

odczytano w dniu 11.01.2019 13:37.

FW: informacja przez RADWANICE 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że:

* Urząd Gminy Radwanice, jest wydawcą czasopisma kwartalnego pn.
"Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Radwanice" (czasopismo zarejestrowane
jest w sądzie), prowadzi stronę internetową www.radwanice.pl
<http://www.radwanice.pl> oraz portal na FB pod nazwą Urząd Gminy
Radwanice.
* Wszystkie wydane egzemplarze czasopisma "Biuletyn Informacyjny
Urzędu Gminy Radwanice dostępne są na stronie:
https://www.radwanice.pl/index.php/biuletyn
* Gmina Radwanice na wydatki związane z publikacją ogłoszeń, art.
sponsorowanych, materiałów promocyjnych, wydawnictwa czasopisma itp.
poniosła koszty w wysokości: rok 2015 - 23900,00 zł; rok 2016 - 24500,00 zł;
rok 2017 - 25800,00 zł; rok 2018 - 27950,00 zł.

--

pozdrawiam

Karolina Ferenc

Inspektor ds. promocji

<mailto:karolina.ferenc@radwanice.pl> karolina.ferenc@radwanice.pl

<http://www.radwanice.pl/> www.radwanice.pl

tel. +48 76 759 20 19

Pomyśl o środowisku - nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MIETKÓW 3

Dzień Dobry,

W załączeniu odpowiedź na przedmiotowy wniosek

Pozdrawiam

--

Zofia Dróżdż

podinspektor ds. organizacyjnych

Urząd Gminy Mietków

ul. Kolejowa 35

55-081 Mietków

<mailto:urzad@mietkow.pl> urzad@mietkow.pl

tel. 71/3 168 113

<http://www.mietkow.pl> http:\\www.mietkow.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JELCZ-LASKOWICE

Twoja wiadomość

Do: um.info@jelcz-laskowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-01-11 13:32

odczytano w dniu 2019-01-11 14:56.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek