Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEDRZWICA DUŻA

Twoja wiadomość

Do: info@niedrzwicaduza.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-01-18 13:24

odczytano w dniu 2019-01-18 13:30.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@glusk.pl> o 2019-01-18 13:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-01-18 13:32

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONOPNICA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@konopnica.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2019-01-18 13:24

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf przez BRÓJCE 1

W załączenie przesyłamy odpowiedź na wniosek  o udostępnienie informacji
publicznej wraz ze skanami informacji przekazanych

przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich od 01 kwietnia 2018
r. dotyczących zaplanowanych

terminów polowań zbiorowych.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
SKM_C25819011813300.pdf

--
Z Poważaniem,
Bogumił Cieplucha
referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
email: bogumil.cieplucha@brojce.pl
tel: 42 295-01-17
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Więcej: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1189
<http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1189>

------------------------------------------------------------------------
Logo
Urząd Gminy Brójce
95-006 Brójce 39
email. urzadgminy@brojce.pl
tel. 42-295-01-11, 509 524 060
fax. 42-295-01-33

------------------------------------------------------------------------

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK 1

Ad. 1-2 Skany zawiadomień przesyłanych przez PZL i Koła Łowieckie przesyłane po 1 kwietnia 2018 r. w załączeniu
Ad. 3 http://www.glusk.pl/informacja-o-polowaniu-zbiorowym-polski-zwiazek-lowiecki/
Ad. 4 Informacje te będą publikowane w aktualnościach na stronie internetowej Gminy.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONOPNICA

Dzień dobry,

pismo trafiło do Konopnicy w woj. Lubelskim, czy tak było zamierzenie?

Pozdrawiam,
sekretariat
Urząd Gminy Konopnica
21-030 Motycz

Witam

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLEŚNICA 2

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo w związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej.
Z poważaniem
Maria Susidko

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miasta Oleśnicy
56-400 Oleśnica
Rynek Ratusz
tel. 071 7982104
e-mail: m.susidko@um.olesnica.pl
____________________________________________________________

Urząd Miasta Oleśnicy 56-400 Oleśnica Rynek Ratusz
tel. +48 71 79 82 100 fax. +48 71 79 82 117 kancelaria@um.olesnica.pl
http://www.olesnica.pl http://epuap.gov.pl/wps/portal

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dziękuję za przesłany plik.

Proszę o informację gdzie na wskazanej stronie opublikowane są OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY GŁUSK zawierające miejsca, terminy (w tym GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) polowań zbiorowych, które odbędą się w dniach 18, 19, 20 stycznia (obwód 174 i 175)
lub proszę o przesłanie skanów tych obwieszczeń
- wydanych zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELCE WIELKIE

Twoja wiadomość

Do: ugstrzelce@post.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-01-18 12:50

odczytano w dniu 2019-01-18 14:15.

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Tak - to pytanie jest skierowane do Urzędu Gminy Konopnica w woj. lubelskim.

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONOPNICA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@konopnica.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2019-01-18 14:17

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@glusk.pl> o 2019-01-18 14:10

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-01-18 14:25

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

Na stronie internetowej zamieszczamy takie informacje jakie otrzymujemy z PZŁ

Informacja dot. prowadzenia mediów w gminie Przemków przez PRZEMKÓW 1

Temat: Informacja dot. prowadzenia mediów w gminie Przemków
--------------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Przemkowie

ul. Plac Wolności 25

59-170 PRZEMKÓW

GPI.1431.2-1.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dotyczy: Informacja dot. prowadzenia mediów w gminie Przemków

Przesyłamy informację na temat mediów prowadzonych w Gminie Przemków.
Pozdrawiam,
Marta Mendrzycka-Nicewicz
Urząd Miejski w Przemkowie
tel. 76 8 320 488

(See attached file: GPI.1431.2-1.2019.docx)

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYCHAWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@bychawa.pl> o 2019-01-18 13:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-01-18 15:03

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Chełmno RE: Wniosek o informacje publiczną- PR.1431.02.2019.EP przez CHEŁMNO 1

Chełmno, dnia 18.01.2019 r.

PR.1431.02.2019.EP

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany w dniu 07.01.2019 r.,

w złączeniu przesyłam zeskanowane pismo nr PR.1431.02.2019.EP z informacjami,
o które Państwo prosili we wniosku.

Z poważaniem

Elżbieta Pawelec

Główny specjalista

ds. promocji turystycznej

Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
kom. (+48) 500-149-366
tel. (+48) 56-677-17-19
fax (+48) 56-677-17-74
e-mail:promocja@chelmno.pl
www.chelmno.pl <http://www.chelmno.pl/>
Facebook: Chełmno - miasto zakochanych <https://www.facebook.com/Chełmno-miasto-zakochanych-156550731077295/>

Instagram: Chełmno-miasto zakochanych® @chelmno_miasto <https://www.instagram.com/chelmno_miasto/>

#poliszchelmno <https://www.instagram.com/explore/tags/poliszchelmno/>

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULMIERZYCE

Twoja wiadomość

Do: sulmierzyce@gminyrp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-01-18 12:50

odczytano w dniu 2019-01-18 15:18.