Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Łęki Szlacheckie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@lekiszlacheckie.pl> o 2019-01-20 20:54

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-01-21 08:03

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

odpowiedź na wniosek przez GÓRZNO 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Latuszek Marlena

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 1

Dzień Dobry,

w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, poniżej odpowiedź:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Urząd Miejski prowadzi media- jak poniżej.

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich nie jest w posiadaniu żądanej informacji publicznej odnośnie jednostek organizacyjnych gminy oraz spółek, w związku z powyższym należy zwrócić się z przedmiotowym wnioskiem do konkretnego podmiotu.

Wykaz jednostek Gminy Ząbkowice Śląskie dostępny jest na stronie BIP pod linkiem: http://bip.zabkowiceslaskie.pl/artykuly/5/jednostki-organizacyjne

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Referat Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich prowadzi media takie jak:

- Kwartalnik Projekt Ząbkowice Śląskie (redaktor naczelny: Stanisław Moderski)

- Strona internetowa: <http://www.zabkowiceslaskie.pl> www.zabkowiceslaskie.pl ,

- konta na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

<http://zabkowiceslaskie.pl/> http://zabkowiceslaskie.pl/

<https://www.facebook.com/ZabkowiceSlaskieGmina/> https://www.facebook.com/ZabkowiceSlaskieGmina/

<https://www.facebook.com/zabkowiceslaskie.miastokrzywejwiezyfrankensteina/> https://www.facebook.com/zabkowiceslaskie.miastokrzywejwiezyfrankensteina/

<https://twitter.com/gmina_zabkowice> https://twitter.com/gmina_zabkowice

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Wydawany Biuletyn pod nazwą „Projekt Ząbkowice Śląskie” jest wpisany w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Świdnicy.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;

Biuletyny dostępne są na DropBox:

<https://www.dropbox.com/sh/jtqdagxear92du8/AABZAR5oUdTJ4SkD9z6k-lwTa?dl=0> https://www.dropbox.com/sh/jtqdagxear92du8/AABZAR5oUdTJ4SkD9z6k-lwTa?dl=0

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Umowy z lokalnymi mediami - publikacja ogłoszeń (gazety i portale internetowe):

2015- 74.208 zł brutto

2016- 74.208 zł brutto

2017 - 74.208 zł brutto

2018 - 80.112 zł brutto

Ponadto w 2018 roku wydatkowano kwotę 4 747,80 zł na publikacje promujące atrakcje turystyczne gminy.

Pozdrawiam,

Justyna Giryn

Sekretarz Gminy Ząbkowice Śląskie

Tel. 74 8 165 310

Informacje o Państwa danych osobowych znajdują się <http://bip.zabkowiceslaskie.pl/artykul/7/2918/ochrona-danych-osobowych> tutaj

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓW

Twoja wiadomość

Do: um@sulejow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 20.01.2019 20:54

odczytano w dniu 21.01.2019 09:16.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@kleszczow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 20.01.2019 20:29

odczytano w dniu 21.01.2019 09:41.

ODP: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZGÓW 2

Sprawa OR.B.1431.003.2019

Odpowiedź na wniosek.

Mariusz Rutecki, 21.01.2019 r.

Wysyłanie wiadomości e-mail: Polowania zbiorowe przez PLESZEW 1

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa przesyła informację o polowaniach zbiorowych, które w sposób zwyczajowo przyjęty umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, natomiast najbardziej aktualne umieszczone zostały na stronie internetowej (BIP).
Z poważaniem
H.Durmenz

odpowiedź na wniosek przez KROŚNICE 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 5 stycznia 2019 r. (data wpływu:
07.01.2019 r.) informuję, że:

* Urząd Gminy Krośnice nie jest właścicielem/wydawcą radia, telewizji,
gazety (dziennika, czasopisma),
* wydatki Gminy Krośnice związane z promocją zawarte są w uchwałach
budżetowych na kolejne lata (2015-2018) i dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Pozdrawiam

Adam Głowiński

sekretarz gminy Krośnice

RE: Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź przez CHOCIANÓW 1

Dzień dobry w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Re: Wniosek o informacje publiczną cz 2 przez LUBIN 2

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną. Ze względu na prośbę dotyczącą przesłania  5 kolejnych numerów wydawanego przez UG Lubin czasopisma i ich duży rozmiar, wiadomość zostanie podzielona na 2 części.

Sylwia Rozkosz
Email: rozkosz@ug.lubin.pl
Tel: 76 84-03-152
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin


----------------

Od: <sprawa-7019@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Do: <sekretariat@ug.lubin.pl>
Wysłano: 2019-01-05 18:03
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7019@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-16 07:05:05.612531+00:00 na > adres sekretariat@ug.lubin.pl

---
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.ug.lubin.pl/

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOŁUCHÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@goluchow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 17.01.2019 14:30

odczytano w dniu 21.01.2019 13:19.

WM.1431.1.2019_odpowiedz_siec obywatelska.pdf przez ZGORZELEC 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację
publiczną, który wpłynął do urzędu za pośrednictwem poczty
elektronicznej w sobotę, 5 stycznia 2019r.

z poważaniem
--

*Renata Burdosz *

*Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami *

ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec
tel.:+48 (75) 77 59 948, mobile: 782 810 124

e-mail:r.burdosz@zgorzelec.com <mailto:r.burdosz@zgorzelec.com>
www: www.zgorzelec.eu <http://www.zgorzelec.eu>

*Znajdziesz nas na: *

nk.pl: Zobacz oficjalne konto Zgorzelca <http://nasza-klasa.pl/zgorzelec>

facebook: zgorzelecEU <http://www.facebook.com/zgorzelecEU>

twitter: zgorzelecEU <https://twitter.com/zgorzeleceu>

YouTube: zgorzelecEU <http://www.youtube.com/user/zgorzelecEU>

Instagram: zgorzelec_eu <https://www.instagram.com/zgorzelec_eu/>

Poniższa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje
chronione przed ujawnieniem. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona
dla Ciebie, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione.
Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne
zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Please note that the contents of this message including its attachments
is the information protected from disclosure. If this message is not
meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or
using it or any attachments is prohibited. If you received this message
by mistake, please inform sender immediately, send the message back and
delete it from your system including all the attachments.

WM.1431.1.2019_odpowiedz_siec obywatelska.pdf przez ZGORZELEC 3

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację
publiczną, który wpłynął do urzędu za pośrednictwem poczty
elektronicznej w sobotę, 5 stycznia 2019r. Ponieważ w pliku .pdf linki
do mediów, o które Państwo prosili są nieaktywne, załączam dodatkowo
odpowiedź w formacie .docx

z poważaniem
--

*Renata Burdosz *

*Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami *

ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec
tel.:+48 (75) 77 59 948, mobile: 782 810 124

e-mail:r.burdosz@zgorzelec.com <mailto:r.burdosz@zgorzelec.com>
www: www.zgorzelec.eu <http://www.zgorzelec.eu>

*Znajdziesz nas na: *

nk.pl: Zobacz oficjalne konto Zgorzelca <http://nasza-klasa.pl/zgorzelec>

facebook: zgorzelecEU <http://www.facebook.com/zgorzelecEU>

twitter: zgorzelecEU <https://twitter.com/zgorzeleceu>

YouTube: zgorzelecEU <http://www.youtube.com/user/zgorzelecEU>

Instagram: zgorzelec_eu <https://www.instagram.com/zgorzelec_eu/>

Poniższa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje
chronione przed ujawnieniem. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona
dla Ciebie, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione.
Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne
zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Please note that the contents of this message including its attachments
is the information protected from disclosure. If this message is not
meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or
using it or any attachments is prohibited. If you received this message
by mistake, please inform sender immediately, send the message back and
delete it from your system including all the attachments.

odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez OSIECZNICA 1

W odpowiedzi wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
stycznia 2019 r. informuje się, iż:

1) w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy nie są
prowadzone media;

2) gmina nie prowadzi czasopisma ani dziennika;

3) wydatki poniesione na ogłoszenie ( Gazeta Wojewódzka) :

a) 2015- 1476 zł

b) 2016- 1476 zł

c) 2017- 1476 zł

d) 2018- 1500 zł

Z poważaniem,

Agnieszka NIEMIEC

Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego

Urząd Gminy w Osiecznicy

ul. Lubańska 43

59-724 Osiecznica

Tel. 75 73 12 107 wew.25

Tel.kom 665 999 892

(bez tematu) przez OSIECZNICA 1

Dzień dobry,

w poprzedniej wiadomości omyłkowo wpisano błędne informację, poniżej
przesyłam poprawne.

3) wydatki poniesione na ogłoszenie ( Gazeta Wojewódzka) :

a) 2015- 1476 zł brutto

b) 2016- 1476 zł brutto

c) 2017- 1476 zł brutto

d) 2018- 1599 zł brutto.

Agnieszka NIEMIEC

Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego

Urząd Gminy w Osiecznicy

ul. Lubańska 43

59-724 Osiecznica

Tel. 75 73 12 107 wew.25

Tel.kom 665 999 892

OR.I.1431.3.2019 CZ. 1 przez MIŁKOWICE 2

--
Anna Wanowska
stanowisko ds. kultury, sportu i promocji
Urzšd Gminy Miłkowice
ul. Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel. 76 8871212 wew 36

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROZPRZA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@rozprza.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

informacja publiczna przez KUNICE 1

Dzień dobry.

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Lilla Banach

Urząd Gminy w Kunicach

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: ScanToEmail
Data: Mon, 21 Jan 2019 16:10:49 +0100
Nadawca: KMB_C280_UG_KUNICE@zuzia.cuprimex.pl
Odpowiedź-Do: KMB_C280_UG_KUNICE@zuzia.cuprimex.pl
Adresat: l.banach@kunice.pl

Informacja publiczna -UrządMiejski wLeśnej przez LEŚNA

W odpowiedzi na pana wniosek z dnia 8 stycznia 2019 roku o udzielenie
informacji publicznej, udzielam następujących odpowiedzi:
Gazeta Panorama Leśnej jest wydawana przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej.
Link do gazety:
http://www.panoramalesnej.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=4

W podanym linku jest możliwość odszukania numerów wydania które
państwa interesują.
Gazeta jest zarejestrowana w sądzie.
Gmina nie ponosi kosztów umieszczania ogłoszeń gazecie.
Wydatki na promocję są podawane corocznie w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej. 

Elżbieta Kwiatkowska
--
Elżbieta Kwiatkowska
Urząd Miejski w Leśnej
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Rynek 19
59-820 Leśna
tel. 75 72 11 239 wew. 30

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw

FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZŁOTY STOK

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji.

Gmina Złoty Stok wydaje „Biuletyn Informacyjny Gminy Złoty Stok” w wersji papierowej i elektronicznej.

Poniżej podaje link do strony do biuletynu.

http://www.zlotystok.pl/asp/pl_start.asp?typ=14 <http://www.zlotystok.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=127&strona=1> &menu=127&strona=1

Wydatki Gminy Złoty Stok w poszczególnych latach na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję.

2015 r. – 4073,50 zł

2016 r. – 14163,07 zł

2017 r. – 14319,27

2018 r. – 22590,41

Paweł Żurawiak

UM Złoty Stok

<http://www.zlotystok.pl> www.zlotystok.pl

tel 748164143

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZECHÓW 1

Witam,

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia 2019 r. informuję, iż w naszej gminie zgłoszono termin polowania na dziki na dzień 13.01.2019 r. w obw. 196 przez Zarząd Koła Nr 69 Bażant w Bełżycach.

W załączeniu przesyłam skan w/w wiadomości.

Odpowiedzi udzieliła Magdalena Bieniek - referent ds. obsługi kancelaryjno-technicznej urzędu

OR.I.1431.3.2019 cz.3 przez MIŁKOWICE 1

--
Anna Wanowska
stanowisko ds. kultury, sportu i promocji
Urzšd Gminy Miłkowice
ul. Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel. 76 8871212 wew 36

OR.I.1431.3.2019 cz.4 przez MIŁKOWICE 1

--
Anna Wanowska
stanowisko ds. kultury, sportu i promocji
Urzšd Gminy Miłkowice
ul. Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel. 76 8871212 wew 36

OR.I.1431.3.2019 cz.5 przez MIŁKOWICE 1

--
Anna Wanowska
stanowisko ds. kultury, sportu i promocji
Urzšd Gminy Miłkowice
ul. Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel. 76 8871212 wew 36