Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHODECZ

Witam,

dane zostały uzupełnione pod adresem: http://bip23.lo.pl/?cid=193

Pozdrawiam,
Agata Drzewiecka

W dniu 2019-01-18 o 11:33, Urząd pisze:
--

Pozdrawiam
*Agata Drzewiecka*
Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
tel. 054/2848 070 wew.32

**Urząd Miasta i Gminy Chodecz**
ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070
urzad@chodecz.pl,
www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

1. Proszę o kopię (skan) obwieszczenia w formie, w jakiej było umieszczane na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.
2. Proszę o jasną odpowiedź czy obwieszczenie było zamieszczone na stronie internetowej gminy.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Katowice

Twoja wiadomość

Do: UrzadMiasta2
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 21 stycznia 2019 21:05:09 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: 21 stycznia 2019 21:13:25 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

Udostępnienie informacji publicznej dot. polowań zbiorowych przez SANOK 2

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy w Sanoku po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42 ab ust. 1 Ustawy prawo łowieckie, oraz informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym zgodnie z art. 42b ust. 1e ww. ustawy, uprzejmie informuję, że wszystkie informacje w tym zakresie znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Sanok pod adresem: http://gmina.sanok.com.pl/bip/ w zakładce: OGŁOSZENIA–PRZETARGI http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=group.php&grp=13 oraz na stronie Gminy Sanok pod adresem: http://gminasanok.pl w zakładce: OGŁOSZENIA - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO http://gminasanok.pl/category/ogloszenia/rolnictwo-i-lowiectwo/,

W załączeniu przesyłam również skany dokumentów przekazywanych przez Koła Łowieckie do Urzędu Gminy Sanok zgodnie z art. 42ab ust. 1 Ustawy prawo łowieckie.

Z poważaniem

Joanna Sydoryk
Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Gminy Sanok
ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok

tel.: 13 46 56 552

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK 1

Ad. 1 Skan w załączeniu
Ad. 2 Przepis art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowiecki brzmi : “Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy”. – Sposób zwyczajowo przyjęty – obwieszczenia na tablicach ogłoszeń, nie ma obowiązku umieszczania ich na stronie internetowej. Gminy. Na stronie umieszczamy informację do której link przesłano w poprzednim mailu.

VAT 2019 r. – CIT i PIT -- Łódź, 31 stycznia 2019 r. przez ŻARNÓW

VAT 2019 r.
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
- rozliczanie samochodów osobowych w CIT i PIT w 2019 r.
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

zapisz się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Łódź,
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

31 stycznia 2019 r.
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Hotel Reymont,
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

ul. Legionów 81
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

godz. 10.00-15.00
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

------------------------------------

NOWY PROGRAM:

* Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku
JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego
rejestru faktur.

* Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych
przypadkach opodatkowane będzie już wydanie bonów!
* opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
* Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki
dyrektywy unijnej,
* bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice
* w opodatkowaniu,
* moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer
bonów),
* sposób opodatkowania niezrealizowanych w terminie bonów,
* sposób wystawienia faktur i odliczania podatku naliczonego w
transakcjach mających za przedmiot bony.
* opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji
promocyjnych oraz nieodpłatne przekazanie bonów pracownikom.

* Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r.

* Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić
fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
* Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do
paragonu wbrew przepisom?
* Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT –
kiedy będzie miała zastosowanie?
* Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy?
* Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
posiadanych kas fiskalnych?
* Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

* Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek
obniżonych.
* W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2019 r.?
* Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT
* Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego.
* Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną
odpowiedzialnością.

* Zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych przy używaniu samochodów
osobowych.
* Wprowadzenie generalnego limitu 150 000 zł jako górnej granicy
kosztów podatkowych – skutki dla leasingu operacyjnego i finansowego.
* 75% wydatków jako koszt podatkowy – jakich wydatków dotyczy limit?
* Sposoby na zaliczenie 100% wydatków na samochody osobowe do kosztów
podatkowych.
* Wpływ proponowanych zamian na leasingi operacyjne z tzw. „opcją
balonową” – duża kwota wykupu.
* Czy nowe regulacje będą miały wpływ na obecnie posiadane i
leasingowane samochody osobowe? – zasady przejściowe.
* Skutki likwidacji tzw. „kilometrówki” dla KUP związanych z
samochodami używanymi na podstawie umowy najmu.
* Przychód pracownika z tytułu używania samochodów osobowych do celów
prywatnych – a skutki dla kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
* Projektowane zasady amortyzacji samochodów osobowych – w jaki sposób
odpisy amortyzacyjne zaliczać do KUP?

* Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w
życie w 2018 r.
* i 2019 r.
* Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i
sankcje.
* Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów –
skutki dla podatników.
* Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej
korekty
* w trakcie kontroli.
* Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i
ewentualnie przywróconych do rejestru VAT.
* Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego
.
* Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla
podatników dokonujących dostawy nieruchomości zabudowanych.
* Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót
do 200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia?

* Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna
nowelizacja wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.

* nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w
zamówieniach publicznych,
* platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur
elektronicznych,
* ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.


Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian w
ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych
zagadnień rzadko występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax),
a z drugiej strony dotyczą wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w
rozliczaniu używania samochodów służbowych czy też w zakresie modyfikacji
systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 1 stycznia 2019 r. jest
wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. Jako
najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania
VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7
pojawi się nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie
tzw. Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również
zmian w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.

Celem wykładu jest kompleksowe zaprezentowanie zmian, które dotyczą każdego
przedsiębiorcy. W zakresie podatku VAT należy odnotować wprowadzenie
obowiązkowego mechanizmu split payment w niektórych branżach. Warto również
zwrócić uwagę na procedowaną nowelizację ustawy VAT: proponowane przepisy
m.in. zakazują wystawiania faktur do paragonów, wprowadzają dodatkową
sankcję w przypadku odliczenia VAT z faktury niezawierającej numeru VAT
nabywcy czy też modyfikują zasady pierwszego zasiedlenia. Co więcej
Parlament kończy prace nad wprowadzeniem nowych, elektronicznych kas
fiskalnych, których obowiązek stosowania dla niektórych podmiotów
prawdopodobnie wystąpi już w 2019 r. Fundamentalne znaczenie mają zmiany
wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w
zamówieniach publicznych.

W zakresie podatku dochodowego kluczowe znaczenie mając zmiany dotyczące
rozliczania w kosztach podatkowych używania samochodów osobowych –
podniesienie limitu kosztów do 150 000 zł i ograniczenie możliwości
zaliczenia wydatków do KUP do wysokości 75%. Fundamentalne zmiany
projektowane są również w zakresie podatku u źródła i formy certyfikatu
rezydencji.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

> Na stronie umieszczamy informację do której link przesłano w poprzednim mailu.

Ale czy ta informacja zawierała GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA polowań?

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Ostatnie wolne 3 miejsca na konferencję podatkowo - bilansową w Wiśle przez ŻARNÓW

<univers.com.pl>

Zaparaszamy do udziału w konferencji w Wiśle

w terminie 27-30 stycznia 2019 r.

ZOSTAŁY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

-zapraszamy również do zapoznaia się z terminami konferencji UNIVERS

w pierwszym półroczu 2019 roku

Wisła, Hotel Gołebiewski ****

al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła

<https://www.golebiewski.pl/wisla?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

TEMAT:

Zmiany w przepisach podatkowych - VAT, CIT, PIT oraz bilans 2018
(rozliczenia, interpretacje, praktyka)

SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1945,zmiany-w-przepisach-podatkowych-vat,cit,pit-oraz-bilans-2018-rozliczenia,interpretacje,praktyka?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_przepisach_podatkowych_vat_cit_pit_oraz_bilans_2018_rozliczenia_interpretacje_praktyka_7jj78.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

*****************************

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ

Z TERMINAMI PLANOWANYCH KONFERENCJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 roku

* 10-13 lutego 2019 r. Konferencja w Zakopanem, Hotel BELVEDERE
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Zakopane&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
****

szczegóły ---> kliknij tutaj a przekierujemy Cię do informacji nt.
konferencji w Zakopanem
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Zakopane&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* 6-9 marca 2019 r. Konferencja w Karpaczu, HOTEL DZIKI POTOK ***

szczegóły ---> w opracowaniu

* 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
*****

szczegóły ---> w opracowaniu

* 26-29 maja 2019 r. - Dom Zdrojowy ****

szczegóły ---> w opracowaniu

Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
konferencje@univers.com.pl

CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

zmian w przepisach.

Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

- imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

(Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
zawodowych)

PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

* 3 noce w komfortowym hotelu

* wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

* wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

* uroczysta kolacja

* w Hotelu Gołębiewskim - możliwość skorzystania z PARKU WODNEGO
TROPIKANA

(w skład któego wchodzi kompleks basenów, jakuzzi i saun, grota solna i
lodowa)

ZAPRASZAMY

UWAGA !
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(BUR)
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(Urzędy Pracy).
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

- LINK OPERATOR REGIONALNY
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Znajdziesz nas również tutaj:

https://www.facebook.com/Univers1990/
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Z
<http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

www.univers.com.pl
<http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez BARUCHOWO 11

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej, wraz z załącznikami.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

Pozdrawiam,

Magdalena Zielińska

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel. 0/54 2845-611 wew. 32

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OŁAWA 6

PR.1431.3.2019

Pan Krzysztof Wychowałek
sprawa-10367@pokot.pl <mailto:sprawa-10367@pokot.pl>

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 11.01.2019r.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U.2018.1330 t.j.) oraz ww. wnioskiem informuję.

* Ad. 1 – informacje, które są w posiadaniu organu dot. planowany polowań zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Aktualności/Łowiectwo, pod adresem: http://bip.gminaolawa.pl/Article/id,746.html

* Ad. 2 – informacja udostępniona w załączniku do niniejszej wiadomości – skany informacji Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego we Wrocławiu. Dodatkowo informacja opublikowana w BIP: http://bip.gminaolawa.pl/Article/id,746.html

* Ad. 3 – Informacje, które są i będą w posiadaniu organu dot. planowanych polowań są i będą publikowane w BIP w zakładce Aktualności/Łowiectwo, http://bip.gminaolawa.pl/Article/id,746.html

* Ad. 4 - Brak informacji publicznej. Na dzień dzisiejszy do organu nie wpłynęły informacje od dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich dot. polowań indywidualnych.

Osoba która udostępniła informację publiczną: insp. ds. promocji - Joanna Szulżyk, dane w stopce wiadomości.

Osoba, która wytworzyła informację publiczną: podinsp. ds. leśnictwa – Hanna Lemiszka, tel. 71 38-12-205

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 44 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:promocja@GminaOlawa.pl> promocja@GminaOlawa.pl,
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

Udzielenie informacji publicznej ŁOWIECTWO Gmina Zagórz przez ZAGÓRZ

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie
udostępnienia informacji dot. terminów polowań zbiorowych

oraz informacji w sprawie książek ewidencji pobytu na polowaniach
indywidualnych informuję, iż powyższe informacje zamieszczone są

na stronie internetowej urzędu:

BIP Urzędu Miasta i Gminy Zagórz

Zakładka Ogłoszenia - Ogłoszenia dla petentów - Ogłoszenia Referatu GPŚ (
<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040/18040/>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040/18040/ )

Polowania zbiorowe sezon 2018/2019:

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25247.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25247.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25248.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25248.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25261.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25261.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25262.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25262.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25757.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25757.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25827.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25827.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25828.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25828.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25829.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25829.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25830.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25830.html

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25900.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25900.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25905.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25905.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25906.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25906.html

<http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25961.html>
http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25961.html

Od pozostałych kół łowieckich działających na terenie administracyjnym gminy
Zagórz do tej pory nie uzyskaliśmy informacji w sprawie książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

Krystian Kurek

Podinspektor ds. leśnictwa

Urząd Miasta

i Gminy w Zagórzu

ul. 3 Maja 2

38-540 Zagórz

Tel. (13) 46-22-062 w. 67

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIEŁCZYGŁÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kielczyglow.gm@hot.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Informacji publicznej dotycząca polowań. przez OSJAKÓW 2

Osjaków,dnia 23.01.2019r.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W załączeniu przesyłam informację dotyczącą zaplanowanych terminów
polowań zbiorowych na terenie Nasze Gminy.
 Ad.1. Informacja udostępniona na stronie osjakow.bip.net.pl
Ad. 2 Informacje z 2018r i 2019 przesyłam w załączniku.Ponadto
informuję, iż informacje o polowaniach wywieszane są na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.
Ad.3osjakow.bip.net.pl /?c=679
Ad.4 Urząd nie jest w posiadaniu przedmiotowych danych danych.

Alicja Kopeć
Inspektor
-

informacja publiczna przez TYRAWA WOŁOSKA 9

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedzi dot. wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 10-01-2019r.

Z poważaniem
mgr Ewa Dudka
inspektor ds. Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
tel: 134656929

Odpowiedź na wniosek przez KAMIENNA GÓRA 1

Witam. W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 10.01.2019 r., przysłany do Urzędu Gminy za
pomocą platformy e-puap.
Z poważaniem
Małgorzata Bzowy

Urząd Gminy Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 756106292
fax. 757442857
e-mail: urzad@gminakg.pl

udostępniene informacji publicznej na wniosek przez TUSZYN

Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż udostępniam informację publiczną w następującym zakresie:
1. przesyłam linki do treści informacji o terminach polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018r., które zostały opublikowane:

https://tuszyn.org.pl/2018/10/09/informacja-o-polowaniu-zbiorowym-na-terenie-gminy-tuszyn/

https://tuszyn.org.pl/2018/10/29/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-wkl-nr-268-orzel-w-lodzi/

https://tuszyn.org.pl/2018/10/16/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn/

https://tuszyn.org.pl/2018/11/14/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-kl-pudlarz/

https://tuszyn.org.pl/2018/12/12/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-kl-orzel/

https://tuszyn.org.pl/2018/12/11/informacja-o-polowaniach-zbiorowych-na-terenie-gminy-tuszyn-kl-zubr/

https://tuszyn.org.pl/2019/01/03/informacja-o-terminach-polowan-zbiorowych-kl-orzel/

https://tuszyn.org.pl/2019/01/03/informacja-o-terminach-polowan-kl-zubr/

2. wszystkie informacje dotyczące polowań zbiorowych są publikowane na stronie internetowej: tuszyn.org.pl w aktualnościach,
3. wskazanie w treści edytowalnej daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań zbiorowych jest informacją przetworzoną i wymaga wykazania szczególne istotnego interesu publicznego. W przypadku nie wykazania przez Pana w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji szczególnie istotnego interesu publicznego, wydana zostanie w tym zakresie decyzja o umorzeniu postępowania.
4. odnośnie informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, koła łowieckie nie przekazywały tych danych i w tym zakresie zostały wysłane wezwania do natychmiastowego uzupełnienia stosownych informacji, niezwłocznie po otrzymaniu tych informacji zostaną one opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w trybie pilnym otrzyma Pan informację w tym zakresie.
Informację publiczną wytworzył Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa.
Z poważaniem
Beata Krawczyk
Sekretarz Gminy Tuszyn
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a.. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tuszyn - Burmistrz Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn;

a.. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tuszynie jest Pani Joanna Krawczyk, kontakt: adres e-mail: iod@tuszyn.info.pl;

b.. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek BS.1431.6.2019 prowadzonym w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1330 z póź. zm. );

c.. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, uczestniczące w udostępnieniu informacji publicznej na wniosek, a także podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

d.. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane będą do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u administratora.

e.. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

f.. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa;

a.. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia realizacji dostępu do informacji publicznej w sposób i w formie określonych przez wnioskodawcę;

b.. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej -Mszczonów przez MSZCZONÓW 7

W załączniku przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej oraz wszystkie skany dokumentów przekazanych do Urzędu od Kół
Łowieckich.

-----------------------------

Aleksandra Krześniak

Wydział Gospodarki Gminnej Mszczonów

tel. (046)858-28-30

pok nr 8

KODEKS PRACY 2019 - dokumentacja pracownicza --- ŁÓDŹ, 30 stycznia 2019 r. przez ŻARNÓW

PRAWO PRACY 2019
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

nowy Kodeks Pracy
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


zobacz szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Łódź,
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

30 stycznia 2019 r.
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

------------------------

* godz. 10.00-15.00
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę
* PROGRAM:Treść ogłoszenia o pracę
* Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady
* Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
* Nawiązanie stosunku pracy
* Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników
* Badania wstępne – kiedy pracodawca ma obowiązek wysłania kandydata do
pracy na badania wstępne, czy można je wykonać w dowolnej jednostce
medycyny pracy?
* Informacja o warunkach zatrudnienia
* Umowa o pracę
* Zasady zawierania umów na okres próbny
* Ograniczenia dotyczące zawierania umów na czas określony – maksymalna
ilość umów na czas określony, czas ich trwania, okresy wypowiadania,
dopuszczalność wypowiadania
* Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie
wypowiedzenia
* Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o
pracę?
* Rodzaje umów o pracę
* Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i
płacy
* Termin na zawarcie umowy z pracownikiem
* Jak traktować miesiąc w prawie pracy?
* Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze
stosunkiem pracy – najczęściej popełniane błędy przy dokumentacji
pracowniczej
* Urlop wypoczynkowy
* Nabycie prawa do urlopu
* Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia
* Urlop proporcjonalny
* Udzielanie urlopu na część dnia
* Urlop zaległy
* Urlop na żądanie
* Dokumentowanie stażu do urlopu na podstawie zagranicznych dokumentów
* Rozwiązanie stosunku pracy
* Ochrona stosunku pracy
* Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu
umowy o pracę
* Okresy wypowiedzenia
* Wygaśnięcie umowy o pracę
* Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
* Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w
pracy?
* Świadectwo pracy – nowe zasady wystawiania świadectwa pracy i nowy
wzór świadectwa pracy
* Pytania i dyskusja

---------------------------------------------------------------------

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


ekspert:

Katarzyna Smulczyk

Specjalista Prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych; doświadczenie
zawodowe zdobywa od 2001 r. Obecnie zajmuje stanowisko Głównego specjalisty
ds. kadr i płac w dużej firmie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy
na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2008 r. jest wykładowcą na szkoleniach i
konferencjach dotyczących tematyki kadrowo-płacowej. Pisze również artykuły
dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy".
Posiada uprawnienia certyfikowanego audytor wewnętrzny zintegrowanego
systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN –
N 18001:2004.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 68 325 66 93

* kom. 504 189 836Cena netto za 1 os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

zgłoś się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GORZKOWICE 1

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20 stycznia 2019 r. o udzielenie
informacji publicznej, dotyczącej zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie
art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie informuję:

1) w załączeniu przesyłam wykaz z wskazaniem daty, godziny rozpoczęcia i
zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań - w formie edytowalnej

2) skany przekazywanych informacji umieszczane są na stronie
internetowej pod adresem : www.gorzkowice.pl -> Aktualności

3) www.gorzkowice.pl -> Aktualności

4) książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych znajdują się w
osadach danych Kół Łowieckich.

Karolina Kozłowska
Urząd Gminy Gorzkowice
tel.: (44) 68-18-006 wew. 20

--
Email sprawdzony przez program mks_vir
This email was scanned by mks_vir

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1
kwietnia 2018 r. przesyłam wszystkie skany które wpłynęły do Urzędu
Gminy Biała.

Grzegorz Mielczarek

--
Grzegorz Mielczarek
Urząd Gminy Biała
Biała Druga 4b, 98-350 Biała
tel. 43 84319090 wew.28
e-mail: g.mielczarek@gminabiala.pl

/Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel skrzynki elektronicznej
informuje, że Administratorem danych jest Wójt Gminy Biała. Adres Urzędu
Gminy Biała: Biała Druga 4b, 98-350 Biała. Ponadto informujemy, że w
stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Biała w ramach zadań
zleconych przez administrację rządową – Wójt Gminy Biała występuje w
roli współadministratora Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady
ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności.
<https://www.biala.finn.pl/bipkod/18557145>/

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OPORÓW

Urząd Gminy Oporów w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
informuje iż znajdują się one na stronie internetowej naszego urzędu:
bip.oporow.pl.

    Urząd Gminy Oporów

Barbara Saramonowicz

informacja na temat terminów polowń przez JELCZ-LASKOWICE

W odpowiedzi na Państwa pismo o udzielenie informacji, Urząd Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice Informuje:

W załączniku skany pism odnośnie terminów polowań w formie w jakiej
otrzymaliśmy je od Kół Łowieckich.

Informacje te są umieszczane na stronie Urzędu:

https://jelcz-laskowice.pl/212,terminarz-polowan

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym nie zostały zamieszczone na stronie Urzędu, ponieważ nie
otrzymaliśmy takich informacji od Kół Łowieckich działających obszarze
naszej gminy.

Informujemy również, iż pisemnie przypomnieliśmy Kołom Łowieckim z terenu
naszej gminy o powyższych obowiązkach. Wszelkie otrzymane uzupełnienia
będziemy na bieżąco umieszczać na stronie naszego Urzędu.

Iwona Bajsarowicz

Stanowiska ds. rolnictwa

UMiG Jelcz-Laskowice

71/381 71 26

terminarz polowan przez JELCZ-LASKOWICE 1

W załączniku jeszcze skany pism odnośnie terminów polowań w formie w jakiej
otrzymaliśmy je od Kół Łowieckich.

Iwona Bajsarowicz

Stanowiska ds. rolnictwa

UMiG Jelcz-Laskowice

71/381 71 26