odp. inf. publiczna - UG Nowosolna przez NOWOSOLNA 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10.01.2019 r.

Lp.

Termin polowania zbiorowego

Godzina rozpoczęcia

polowania zbiorowego

Godzina zakończenia polowania zbiorowego

Miejsce polowania zbiorowego

1

20.01.2019 r.

8.00

15.00

Moskwa, Głogowiec, Byszewy

*Lp.*

*Termin polowania zbiorowego*

*Godzina rozpoczęcia*

*polowania zbiorowego*

*Godzina zakończenia polowania zbiorowego*

*Miejsce polowań zbiorowych*

1.

2.

3.

25.01.2019 r.

26.01.2019 r.

27.01.2019 r.

7.00

7.00

7.00

15.00

15.00

15.00

Uroczysko Wiączyń

gm. Nowosolna

Ponadto informuję, iż powyższe informacje podawane są do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej Urzędu Gminy Nowosolna:

http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/uwaga-polowanie

http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/obwieszczenie-w-sprawie-polowania-zbiorowego

http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/obwieszczenie-nr-2-polowanie-uroczysko-wiaczyn

oraz na stronie: http://nowosolna.bip.net.pl/?c=524 .

Z poważaniem
--
Justyna Nowak
insp. ds. rolnictwa, działalności gospodarczej, ochrony środowiska
tel. 42 616 45 17
Urząd Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

Wólka przez WÓLKA 5

Witam,
W związku z wnioskiem z dnia 18.01.2019r. w załączeniu przesyłam odpowiedź dot. terenu gminy Wólka.
z poważaniem
mgr inż. Jolanta Kotlarek
insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Urząd Gminy Wólka, pok. 23, II p.
tel. 81 4781756 wew. 56

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEZINY

Twoja wiadomość

Do: gminabrzeziny@post.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.01.2019 15:15

odczytano w dniu 24.01.2019 15:16.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEŻÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@jezow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.01.2019 15:15

odczytano w dniu 24.01.2019 15:39.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DMOSIN

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dmosin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.01.2019 15:15

odczytano w dniu 25.01.2019 08:10.

KONFERENCJA W ZAKOPANEM przez ŻARNÓW

<univers.com.pl>

Zaparaszamy na Konferencję w Zakopanem

termin: 10-13 lutego 2019 r.

Zakopane, Hotel Belvedere ****

ul. Droga Do Białego 3, 34-600 Zakopane

<http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

temat:
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_wa0e3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

ZMIANY W PODATKACH VAT, CIT, PIT OD STYCZNIA 2019, ORAZ BILANS 2018
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_wa0e3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_wa0e3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

temat:
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_m7od3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

KADRY I PŁACE PO ZMIANACH W 2019 R. (DOKUMENTACJA PRACOWNICZA,
WYNAGRODZENIA, RODO, ROZLICZENIA Z ZUS i URZĘDEM SKARBOWYM)
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_m7od3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

SZCZEGÓŁY I PROGRAM --> TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_m7od3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

<http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_97oqk.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_ya4i0.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

*****************************
<http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
konferencje@univers.com.pl

CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

zmian w przepisach.

Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

- imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

(Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
zawodowych)

PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

* 3 noce w komfortowym hotelu

* wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

* wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

* uroczysta kolacja

* możliwość skorzystana z centrum wodno - termalnego

ZAPRASZAMY

<http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

UWAGA !
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(BUR)
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(Urzędy Pracy).
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

- LINK OPERATOR REGIONALNY
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Znajdziesz nas również tutaj:

https://www.facebook.com/Univers1990/
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Z
<http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

www.univers.com.pl
<http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=27&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BEŁCHATÓW 1

Witam,

w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20.01.2019 r., Urząd Gminy Bełchatów
w załączeniu przekazuje przedmiotowe informacje.

Z poważaniem

--
Róża Knappik - Szałańska
Inspektor
Urząd Gminy Bełchatów

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnobrzeg

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

usunięto w dniu 25.01.2019 10:00.

Nie przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Tarnobrzeg

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 11:36

usunięto w dniu 25.01.2019 10:21.

KODEKS PRACY 2019 - czas pracy - dokumentacja pracownicza przez ŻARNÓW

PRAWO PRACY 2019
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=6&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

nowy Kodeks Pracy
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=6&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


Miejsca szkoleń!
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=6&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


NOWY PROGRAM:

* Nowe regulacje dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę

* prawo do żądania podania numeru rachunku bankowego
* wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
* konieczność zmian dotychczasowych przepisów wewnątrzzakładowych

* Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

* postać tradycyjna papierowa i elektroniczna
* przekształcanie dokumentacji z tradycyjnej na e-dokumentacje i
odwrotnie
* okres przechowywania dokumentacji
* reguły przekazywania dokumentacji i obowiązki w zakresie jej
niszczenia
* ochrona danych osobowych w kadrach
* prowadzenie akt osobowych pracowników
* zakres poszczególnych części A,B,C D
* tworzenie części A1,B1,C1……..
* ewidencja czasu pracy – zakres dokumentacyjny
* wnioski i zgody pracownicze
* przepisy przejściowe obowiązujące w zakresie prowadzenia dokumentacji

* Pracownicze Plany Kapitałowe
* główne założenia – cel , reguły przystępowania i rezygnacji
* zakres osób wykonujących prace zarobkową – kryterium umowy i wieku
* stawki składek
* okres wprowadzania przepisów dla poszczególnych pracodawców
* wpłata powitalna i dopłata roczna

* Prowadzenie egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

* dokonywanie potrąceń z diet należnych z tytułu podróży służbowych
* odpowiedzialność pracodawcy
* egzekucja z umów cywilnoprawnych
* prawo pierwszeństwa zatrudnienia bezrobotnych będących dłużnikami
alimentacyjnymi

* Monitoring w pracy
* definicja monitoringu
* zakres i wyłączenia
* obowiązki pracodawcy w zakresie informowania
* monitoring poczty elektronicznej

CZAS PRACY

1. PODSTAWOWE DEFINICJE CZASU PRACY

• doba i tydzień pracy

• system, rozkład, harmonogram

• wymiar, a norma czasu pracy

• osoby zarządzające i kierujące

2. POJECIE CZASU PRACY W ODNIESIENIU DO :

• podróży służbowych

• szkoleń bhp i podnoszących kwalifikacje zawodowe

• badań lekarskich

3. PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA CZASU PRACY UWZGLĘDNIAJĄC RÓŻNORODNOŚĆ
OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH

• znaczenie długości okresu rozliczeniowego w kontekście maksymalnego czasu
pracy

4. SYSTEMY i ROZKŁADY CZASU PRACY

• podstawowy

• równoważny z podziałem na warianty

• przerywany

• ruchomy

• ciągły

• zadaniowy

• weekendowy

• czas pracy pracowników niepełnosprawnych

• praca zmianowa

5. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

• definicja pracy ponadnormatywnej

• dopuszczalność i ograniczenia

• maksymalny czas pracy

• rozliczenie pracy ponadnormatywnej – czas wolny, wynagrodzenie

• zatrudnianie w dniach wolnych – praktyczne uwagi dotyczące rozliczenia

• praca ponadnormatywna osób zajmujących stanowiska kierownicze

• czas ponadnormatywny i ponadwymiarowy – różnice w zasadach rozliczania

6. PRAWO DO ODPOCZYNKU

• odpoczynek dobowy

• odpoczynek tygodniowy

• praktyczne uwagi dotyczące realizacji prawa do odpoczynku dla osób

zatrudnionych przy usuwaniu awarii i pracowników zarządzających w imieniu

pracodawcy zakładem pracy

7. DYŻURY PRACOWNICZE

• kwestie rozliczania dyżurów pełnionych w miejscu wyznaczonym przez

pracodawcę i dyżurów domowych – pod telefonem

8. DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY

• zakres ewidencji czasu pracy

• listy obecności i inne dokumenty pośrednie odzwierciedlające rzeczywisty

czas pracy

• Zasady ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie

umów cywilno-prawnych

9. PRACA W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I PORZE NOCNEJ

• przepisy definiujące niedziele i święta i zakres czasowy pory nocnej

• pojęcia pracowników zatrudnionych w nocy i skutki prawne z tego
wynikające

• dopuszczalność pracy w niedziele i święta

• alternatywność rozliczenia pracy w niedziele i święta

• dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej

STOSUNEK PRACY

1. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

• zawarcie umowy przedwstępnej

• elementy umowy o prace

• zawarcie umowy o pracę, a nawiązanie stosunku pracy

• dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia

• zbieranie informacji od kandydatów na pracowników w kontekście przepisów
RODO

• instytucja przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy

• zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom

zwolnień od pracy ( w tym kontrola zwolnień lekarski)

2. UMOWY O PRACE

• zawarcie umowy na okres próbny

• umowy na czas określony

• regulacje prawne dotyczące nielimitowanego zatrudniana na czas określony

3. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

• zagadnienia ogólne – forma i tryby

• orzecznictwo SN w kwestii doręczeń oświadczeń woli w ramach stosunku
pracy

• rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

• zasady ustalania stażu pracy od którego zależy długość okresu
wypowiedzenia

• możliwość skracania i wydłużania ustawowych okresów wypowiedzenia

• rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy pracownika i przyczyn
od

niego niezależnych

• rozwiązanie umowy przez pracownika ze skutkiem natychmiastowym

• zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony stosunku pracy z uwagi na

uprawnienia związane z macierzyństwem, usprawiedliwioną nieobecnością w

pracy, wiekiem przedemerytalnym i wynikające ze szczególnej ochrony.

4. ZMIANA WARUNKÓW PRACY I PŁACY

• Wymogi formalne wypowiedzenia zmieniającego

• skutki prawne niewyrażenia zgody na nowe warunki pracy i płacy

• zasady powierzania pracownikom innej pracy bez konieczności

wypowiedzenia

5. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW

• zwolnienia grupowe

• zwolnienia indywidualne

• ochrona poszczególnych grup pracowniczych

• prawo do odprawy

• prawo do ponownego zatrudnienia – uwagi praktyczne

6. ŚWIADECTWO PRACY

• obowiązki pracodawcy związane z wydaniem świadectwa

• najnowsze regulacje dotyczące treści świadectwa

• odpowiedzialność odszkodowawcza

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

• pojęcie delegowania

• pracownik delegowany, pracodawca delegujący

• delegowanie, a delegacja

• obowiązki pracodawcy delegującego

• właściwość systemu prawnego

• potwierdzenie systemu ubezpieczeń A1

*
---------------------------------------------------------------------
Cena netto za 1 os.440,00 zł
* Cena netto za kolejną os.390,00 zł

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


Najbliższe warsztaty:

* Bydgoszcz
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1712,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Łódź
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Poznań
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1867,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Lublin
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1958,prawo-pracy-2019-nowy-kodeks-pracy?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Gdańsk
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1975,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Szczecin
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1976,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Zielona Góra
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1977,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Warszawa
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2051,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Wrocław
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2021,prawo-pracy-2019-najwazniejsze-zmiany?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Gdynia
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2005,lista-plac-2019-naliczanie-wynagrodzen-w-praktyce?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Katowice
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2007,dokumentacja-pracownicza-nowe-obowiazki-w-zakresie-jej-prowadzenia-i-przechowywania-pozostale-zmiany-obowiazujace-od-1-stycznia-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* Olsztyn
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2042,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 68 325 66 93

kom. 504 189 836

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

zgłoś się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1976,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Gmina Wolbórz przez WOLBÓRZ 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłamy odpowiedź dotyczącą informacji publicznej

Pozdrawiam Elżbieta Walaszkiewicz

odp. na wniosek informacja publiczna przez PĄTNÓW 1

Urząd Gminy Pątnów w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

--
*Beata Dudek-Smolnik *
Inspektor ds. Kadr, Ochrony Informacji Niejawnych i Działalności
Gospodarczej
*Urząd Gminy Pątnów*
98-335 Pątnów 48
gmina@patnow.pl
NIP: 832-10-13-648
*Tel (43) 886 52 20/40/50 wewn 11*
/fax (43) 886 52 20 wewn 40
www.patnow.pl
www.patnow.biuletyn.net

informacja przez CZERNICA 2

W załączeniu przesyłam informację publiczną

Marian Zaraś

Sekretarz Gminy Czernica

herb

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Czernica z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3,

55-003 Czernica, dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: <mailto:czernica@czernica.pl> czernica@czernica.pl , tel. (71) 726 57 00

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pani Małgorzata Jasłowska dane kontaktowe Inspektora: mail <mailto:biurorady@czernica.pl> biurorady@czernica.pl, tel. 603402385

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, w celu wykonywania umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych- narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy

8. Informujemy, iż odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firma księgowa oraz firmy IT świadczące usługi dla Administratora Danych które są niezbędne do realizacji umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Fwd: Terminarzpolowań Izbica Kujawska przez IZBICA KUJAWSKA

witam
pod załączonym linkiem przesyłamy terminarz polowań na rok 2019 jaki
spłynął do naszego urzędu

http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=209&a=87&n_id=4093

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA

Dzień dobry,

Uzupełnienie do wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Podaję
stronę na której zawarte są informacje

http://www.biala.finn.pl/bipkod/012

W dniu 2019-01-24 o 12:14, Grzegorz Mielczarek - Urząd Gminy Biała pisze:
--
Grzegorz Mielczarek
Urząd Gminy Biała
Biała Druga 4b, 98-350 Biała
tel. 43 84319090 wew.28
e-mail: g.mielczarek@gminabiala.pl

/Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel skrzynki elektronicznej
informuje, że Administratorem danych jest Wójt Gminy Biała. Adres Urzędu
Gminy Biała: Biała Druga 4b, 98-350 Biała. Ponadto informujemy, że w
stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Biała w ramach zadań
zleconych przez administrację rządową – Wójt Gminy Biała występuje w
roli współadministratora Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady
ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności.
<https://www.biala.finn.pl/bipkod/18557145>/

(bez tematu) przez CHOCEŃ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.01.2019r. uprzejmie informuję, że
wnioskowany do udostępnienia plan polowań został udostępniony w bip
Urzędu Gminy Choceń na stronie internetowej http://www.bip.chocen.pl/
zakładka prawo polowań zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej wynika, że tryb wnioskowy przewidziany jest
jedynie do informacji których nie zamieszczono w bip lub w centralnym
repozytorium.

wobec powyższego Gmina nie ma obowiązku udostępniania wskazanych informacji.

pozdrawiam Tomasz Sikorski

Gmina Choceń

VAT 2019 r. – CIT i PIT -- już w czwartek w ŁODZI przez ŻARNÓW

VAT 2019 r.
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
- rozliczanie samochodów osobowych w CIT i PIT w 2019 r.
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

zapisz się
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>Łódź,
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

31 stycznia 2019 r.
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Hotel Reymont,
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

ul. Legionów 81
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

godz. 10.00-15.00
<http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

------------------------------------

NOWY PROGRAM:

* Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku
JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego
rejestru faktur.

* Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych
przypadkach opodatkowane będzie już wydanie bonów!
* opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
* Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki
dyrektywy unijnej,
* bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice
* w opodatkowaniu,
* moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer
bonów),
* sposób opodatkowania niezrealizowanych w terminie bonów,
* sposób wystawienia faktur i odliczania podatku naliczonego w
transakcjach mających za przedmiot bony.
* opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji
promocyjnych oraz nieodpłatne przekazanie bonów pracownikom.

* Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r.

* Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić
fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
* Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do
paragonu wbrew przepisom?
* Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT –
kiedy będzie miała zastosowanie?
* Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy?
* Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
posiadanych kas fiskalnych?
* Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

* Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek
obniżonych.
* W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2019 r.?
* Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT
* Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego.
* Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną
odpowiedzialnością.

* Zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych przy używaniu samochodów
osobowych.
* Wprowadzenie generalnego limitu 150 000 zł jako górnej granicy
kosztów podatkowych – skutki dla leasingu operacyjnego i finansowego.
* 75% wydatków jako koszt podatkowy – jakich wydatków dotyczy limit?
* Sposoby na zaliczenie 100% wydatków na samochody osobowe do kosztów
podatkowych.
* Wpływ proponowanych zamian na leasingi operacyjne z tzw. „opcją
balonową” – duża kwota wykupu.
* Czy nowe regulacje będą miały wpływ na obecnie posiadane i
leasingowane samochody osobowe? – zasady przejściowe.
* Skutki likwidacji tzw. „kilometrówki” dla KUP związanych z
samochodami używanymi na podstawie umowy najmu.
* Przychód pracownika z tytułu używania samochodów osobowych do celów
prywatnych – a skutki dla kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
* Projektowane zasady amortyzacji samochodów osobowych – w jaki sposób
odpisy amortyzacyjne zaliczać do KUP?

* Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w
życie w 2018 r.
* i 2019 r.
* Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i
sankcje.
* Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów –
skutki dla podatników.
* Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej
korekty
* w trakcie kontroli.
* Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i
ewentualnie przywróconych do rejestru VAT.
* Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego
.
* Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla
podatników dokonujących dostawy nieruchomości zabudowanych.
* Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót
do 200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia?

* Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna
nowelizacja wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.

* nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w
zamówieniach publicznych,
* platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur
elektronicznych,
* ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian w
ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych
zagadnień rzadko występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax),
a z drugiej strony dotyczą wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w
rozliczaniu używania samochodów służbowych czy też w zakresie modyfikacji
systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 1 stycznia 2019 r. jest
wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. Jako
najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania
VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7
pojawi się nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie
tzw. Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również
zmian w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.

Celem wykładu jest kompleksowe zaprezentowanie zmian, które dotyczą każdego
przedsiębiorcy. W zakresie podatku VAT należy odnotować wprowadzenie
obowiązkowego mechanizmu split payment w niektórych branżach. Warto również
zwrócić uwagę na procedowaną nowelizację ustawy VAT: proponowane przepisy
m.in. zakazują wystawiania faktur do paragonów, wprowadzają dodatkową
sankcję w przypadku odliczenia VAT z faktury niezawierającej numeru VAT
nabywcy czy też modyfikują zasady pierwszego zasiedlenia. Co więcej
Parlament kończy prace nad wprowadzeniem nowych, elektronicznych kas
fiskalnych, których obowiązek stosowania dla niektórych podmiotów
prawdopodobnie wystąpi już w 2019 r. Fundamentalne znaczenie mają zmiany
wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w
zamówieniach publicznych.

W zakresie podatku dochodowego kluczowe znaczenie mając zmiany dotyczące
rozliczania w kosztach podatkowych używania samochodów osobowych –
podniesienie limitu kosztów do 150 000 zł i ograniczenie możliwości
zaliczenia wydatków do KUP do wysokości 75%. Fundamentalne zmiany
projektowane są również w zakresie podatku u źródła i formy certyfikatu
rezydencji.

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

* materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy podczas zajęć,

* poczęstunek biznesowy (lunch),

* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

ul. Niecała 2D

65-245 Zielona Góra

tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=30&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

odpowiedź - informacja publiczna przez GOŁUCHÓW 6

Dzień dobry

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Milena Kałużna

Urząd Gminy w Gołuchowie

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica