dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

media w gminie przez SIEKIERCZYN

Siekierczyn, dnia 28 stycznia 2019 r.

ZWG.055.2.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 05.01.2019 r.
działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669)
informuję, że w Gminie Siekierczyn od 1990 r. jest wydawane czasopismo -
dwumiesięcznik pod nazwą *GAZETKA SIEKIERCZYŃSKA  - Biuletyn
Informacyjny Samorządu Lokalnego*. Zostało ono  zarejestrowane w Sądzie
Wojewódzkim w Jeleniej Górze w dniu 21 października 1992 r.

Pismo to ma swoją siedzibę w Domu Kultury w Siekierczynie, 59-818
Siekierczyn 1, funkcjonującym w ramach instytucji kultury, tj. Gminnego
Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie, który wydaje je w ramach
dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Z elektroniczną wersją Gazetki
można zapoznać się na stronie /*www.gazetka.siekierczyn.pl */lub/* 
www.gokis.siekierczyn.pl */w zakładce*  Gazetka Siekierczyńska*, z
których to stron można również pobrać w formacie pdf wszystkie wydane od
1990 do 2018 roku numery.

Gazetka Siekierczyńska jest swoistego rodzaju informatorem - kalendarium
wydarzeń w gminie obejmującym sprawy pracy Rady Gminy Siekierczyn,
placówek oświatowych, kultury, bibliotek, sportu, ogłoszeń czy
komunikatów gminnych oraz historii gminy. Nie zawiera ona artykułów
sponsorowanych, dedykowanych czy promocyjnych. W poszczególnych latach
koszt jej wydania wyniósł: 2015r.  - 12 038,91 zł; 2016 r. - 11 237,42
zł; 2017 r. - 15 395,50 zł i 2018 r. - 15 278,74 zł.

Przepraszam równocześnie za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na ww.
wniosek.

Z poważaniem

--
Edward Cwynar
Zastępca Wójta Gminy
-----------------------
Urząd Gminy Siekierczyn
59-818 Siekierczyn 271
tel. 75 7221788, fax: 75 7221750
e-mail: zastepcawojta@siekierczyn.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: SKM_C22719012813560.pdf przez SZCZERCÓW 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2019r., w załączeniu przekazuję
informację publiczną dotyczącą terminów polowań (skany przesłanych przez
obwody łowieckie terminów polowań.) Informacje były udostępniane na
stronie urzędu w aktualnościach.

D. Idzikowska

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
SKM_C22719012813560.pdf

dot. informacji publicznej cz.3 przez KONOPNICA 2

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. inf. publicznej cz.4 przez KONOPNICA 2

dot. inf. publicznej cz.4 przez KONOPNICA 2

dot. inf. publicznej cz.4 przez KONOPNICA 2

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

odp. na wniosek o informację publiczną przez MOKRSKO 6

Odpowiedź na wniosek i skany pism z kół łowieckich w załączniku.

--
Łukasz Wolny
Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Urząd Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko 231
43-886-32-77 wewn. 25

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez BRODNICA 4

*Urząd Gminy Brodnica*

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

tel.: 056 494 16 10, fax.: 056 494 16 40

e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl
<mailto:sekretariat@brodnica.ug.gov.pl>

Brodnica,dnia 28 stycznia 2019r.

*SeGB.1431.2.2019.JK*

**

*Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2 *

*02-605 Warszawa*

**

**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6
stycznia 2019r. uprzejmie przekazuję odpowiedzi na zadane przez Państwa
pytania:

- Zarówno w Urzędzie Gminy Brodnica, w żadnym z jego wydziałów, w żadnej
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), *nie są prowadzone* media;

- wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio,
telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby
prawnej gminy – *nie dotyczy,* *ponieważ nie prowadzimy mediów*;

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - *nie
dotyczy,* *ponieważ nie prowadzimy mediów*;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie - *nie dotyczy,* *ponieważ nie
prowadzimy dziennika ani innego typu czasopisma*;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5
kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie
pdf. - *nie dotyczy,* *ponieważ nie prowadzimy dziennika ani innego typu
czasopisma*;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:

- w roku 2015 – 4 909,20 zł,

- w roku 2016 – 16 209,80 zł

- w roku 2017 – 42 477,90 zł

i do końca 2018 roku – 45 609,70 zł.

Z poważaniem

*Justyna Klimowska*

Sekretarz Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13

87-300 BRODNICA

Tel. (56) 494 16 10

Faks (56) 494 16 40

E-mail: sekretarz@brodnica.ug.gov.pl

W dniu 07.01.2019 o 08:22, Sekretariat pisze:

informacja przez ROZPRZA 1

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem z dnia 20.01.2019 r. przesyłam odpowiedź.

pozdrawiam

Małgorzata Wrzeszcz

Fwd: informacja publiczna polowania przez NIEDRZWICA DUŻA 4

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r..
Pozdrawiam
Renata Leszcz

udostępnienie informacji publicznej przez SIEMKOWICE 2

Witam!
Urząd Gminy Siemkowice udziela informacji publicznej.

Z poważaniem
Sylwia Gryndziak
Urząd Gminy Siemkowice

udostępnienie informacji publicznej przez SIEMKOWICE 2

Witam!
Urząd Gminy Siemkowice udziela informacji publicznej.

Z poważaniem
Sylwia Gryndziak
Urząd Gminy Siemkowice

Re: informacja przez krzysztof

Dziękuję za nadesłane dane.

Uprzejmie proszę o informacje kiedy do strony http://rozprza.pl/2207/50/komunikaty-kol-lowieckich-tur-oraz-sokol.html datowanej na 11 stycznia zostało dodane pismo http://rozprza.pl/download//57152/doc00594220190129092037.jpeg, które wpłynęło do urzędu w dniu 15 stycznia.
Informacja ta będzie wykorzystana w zawiadomieniu o możliwości popełnienia wykroczenia z art. 73 k.w., dlatego proszę o podanie dokładnej daty zamieszczenia tej informacji (jeśli to możliwe do ustalenia na podstawie logów serwera, również godziny).
Proszę też o przesłanie kopii (skanu) obwieszczenia Wójta Gminy Rozprza zawiadamiającego o polowaniu zbiorowym zaplanowanym na dzień 27.01.2019 na terenie gminy Rozprza (miejscowości: Białocin, Niechcice, Truszczanek).

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

informacja publiczna łowiectwo przez NIEMCE

Niemce, dnia 29.01.2019

GN.6151.02.2019

*Pan**
*

*Krzysztof Wychowałek*

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Pańskiej wiadomości elektronicznej z dnia 18.01.2019 r.
(data wpływu) dotyczącej udostępnienia informacji publicznej, poniżej
przekazuję wymagane dane:

Ad.1 w załączeniu

Ad.2 w załączeniu

Ad. 3 Obwieszczenia dotyczące miejsca oraz terminu organizacji polowań
zbiorowych podawane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Niemce, ścieżka dostępu: https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78

Ad. 4 Obwieszczenia Wójta Gminy Niemce w sprawie miejsca przechowywania
książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie
udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym i ich zakresie są dostępne na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Niemce, ścieżka dostępu:
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78

Z poważaniem

Kinga Hutek

--
Kinga Hutek
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
tel. 81 756-24-09

Fwd: informacja publiczna łowiectwo przez NIEMCE 10

Niemce, dnia 29.01.2019

GN.6151.02.2019

*Pan**
*

*Krzysztof Wychowałek*

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Pańskiej wiadomości elektronicznej z dnia 18.01.2019 r.
(data wpływu) dotyczącej udostępnienia informacji publicznej, poniżej
przekazuję wymagane dane:

Ad.1 w załączeniu

Ad.2 w załączeniu

Ad. 3 Obwieszczenia dotyczące miejsca oraz terminu organizacji polowań
zbiorowych podawane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Niemce, ścieżka dostępu: https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78

Ad. 4 Obwieszczenia Wójta Gminy Niemce w sprawie miejsca przechowywania
książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie
udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym i ich zakresie są dostępne na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Niemce, ścieżka dostępu:
https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78

Z poważaniem

Kinga Hutek

--
Kinga Hutek
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
tel. 81 756-24-09

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DMOSIN 2

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy Dmosin przekazuje zakres żądanych informacji:

Ad. 1 Informację w formie tabeli dołączonej do e-maila wykonano na podstawie informacji przekazanych przez koła łowieckie.

Ad. 2 W załączeniu skany kalendarzy polowań przekazanych przez koła łowieckie.

Ad. 3 Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie bip.dmosin.pl w zakładce łowiectwo.

Ad. 4 Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie będą podawane do publicznej wiadomości na stronie bip.dmosin.pl w zakładce łowiectwo – do chwili obecnej dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich takich informacji nie przekazali do wójta.

pozdrawiam

Edyta Goździńska

Urząd Gminy Dmosin

Tel. 46 874 62 94

odpowiedź przez CZARNOCIN 1

Witam,

Urząd Gminy Czarnocin w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek dot.
udostępnienia informacji publicznej z dnia 21.01.2019 roku

Pozdrawiam

Kamila Ceranka

Kamila Ceranka
Urząd Gminy Czarnocin
ul. Główna 142
44 616 51 69