Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURÓW

Twoja wiadomość

Do: kurow@lubelskie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 29.01.2019 14:05

odczytano w dniu 29.01.2019 14:11.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARANÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminabaranow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 29.01.2019 14:05

odczytano w dniu 29.01.2019 14:39.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRZYN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zyrzyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-01-29 14:06

odczytano w dniu 2019-01-29 14:37.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NAŁĘCZÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@naleczow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRARDÓW

W odpowiedzi na e-maila przesłanego do Urzędu Miasta Żyrardowa informuję co
następuje.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców
lub zarządców. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni,
zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż 3000 hektarów, na którego
obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Obwody łowieckie dzielą
się na obwody leśne i polne. W skład obwodów nie wchodzą zgodnie z ustawą
prawo łowieckie: 1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem
rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te
obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony
obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich; 3)
tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach
obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i
ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; 4) budowle, zakłady i
urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego,
przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz
obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych termonów polowań zbiorowych informujemy, że Miasto Żyrardów
nie posiadające większych obszarów leśnych i rolnych nie wchodzi w skład
obwodu łowieckiego 440.

Pozdrawiam

Karolina Drzewiecka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Żyrardowa

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIAŁOSZYN 16

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn w dniu
18.01.2019 r. (L.dz. 748)

Z poważaniem

mgr Agata Świątek
Pomoc administracyjna

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacj publicznej -Urząd Miejski w Pajęcznie przez PAJĘCZNO 11

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie po 1 kwietnia 2018 roku
oraz skany informacji przesłanych przez poszczególne Koła łowieckie w sprawie zgłoszenia polowań.

Agnieszka Płuciennik

Podinspektor w Ref. Nadzoru Komunalnego

Urząd Miejski w Pajęcznie

ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno

tel. 34-311-15-23 wew.222

odpowiedź na informację publiczną przez DRUŻBICE 15

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 stycznia 2019 roku dotyczący
udostępnienie informacji publicznej zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie
art. 42 ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie,Urząd Gminy w Drużbicach 
poniżej udziela odpowiedzi na Pana pytania:

Ad.1. w załączeniu informacja edytowalna

Ad.2. skany przekazanych informacji

Ad.3. strona internetowa Urzędu Gminy Drużbice, gdzie są podawane
informacje do publicznej wiadomości :
www.druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/ogloszenia

Ad.4. strona internetowa Urzędu Gminy Drużbice, gdzie są podawane
informacje do publicznej wiadomości o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowania indywidualne:
www.druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/ogloszenia

Pozdrawiam

Beata Bartosik

Urząd Gminy w Drużbicach

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄWOLNICA 1

Dzień dobry !

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że z informacji uzyskanych
od kół łowieckich wynika, że obecny sezon został zakończony

Kolejne informacje o terminach i miejscach polowań zbiorowych koła
przekażą gminie po ustaleniu ich tj. po 15 sierpnia 2019r.

Dotychczas ze względu na dyrektywę RODO nie zamieszczaliśmy informacji
na stronie internetowej (zawierały dane osobowe organizatorów

i prowadzących polowanie), jednak w związku ze zmianami w ustawie prawo
łowieckie, od najbliższego sezonu polowań, zanonimizowane informacje

o miejscach i terminach polowań, będą umieszczane na stronie:
www.wawolnica.pl

Pozdrawiam

Krzysztof Wasilewski

udostępnienie informacji publicznej przez Łęki Szlacheckie 1

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek Pana Krzysztofa Wychowałka z dnia 20 stycznia 2019 r. :
- informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie w zakładce aktualności.
- w załączonym pliku przesyłam skany zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia 2018 r.

Z poważaniem.
Aleksandra Patryarcha.

odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez WIELUŃ 8

BB.1431.5.2019

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

W załącznikach przesyłam otrzymywane informacje o polowaniach. Informacje
przesyłane były do Urzędu drogą elektroniczną.

Wszystkie komunikaty umieszczono:

- na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce "komunikaty"

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, plac Kazimierza
Wielkiego 2.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
fax. 48 43 886 02 60
e-mail: urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
ochrona danych osobowych.

informacja publiczna Strzelce Wielkie przez STRZELCE WIELKIE 2

Witam,
 
W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.01.2019 r. oraz tabelę  w wersji edytowalnej dotyczącą zaplanowanych polowań.
 
Z poważaniem
Gabriela Soboniak
Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich
tel. 34 3110778 (wew. 212).

Polowania przez GIZAŁKI 2

RNPP.1431.1.2019

W odpowiedzi na e-mail z dnia 17.01.2019 r., dotyczący udostępnienia
informacji o terminach polowań, Urząd Gminy Gizałki przesyła w
załączeniu skany informacji przesłanych przez koła łowieckie w 2018 i
2019 r.

Informujemy, że w 2018 r. ww. informacje były wywieszane na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W 2019 r. informacje te zostały zamieszczone,
w formie obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w
poszczególnych sołectwach, a także na stronie internetowej Gminy Gizałki
w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: ogłoszenia i
obwieszczenia. Od dzisiaj informacje dotyczące polowań będą publikowane
w zakładce: ochrona środowiska - polowania, link:
http://bip.gizalki.pl/ochrona-srodowiska/polowania.
<http://bip.gizalki.pl/ochrona-srodowiska/polowania>

W załączeniu przesyłamy ww. obwieszczenie.

Wyjaśniamy ponadto, że informacje o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym będą zamieszczane również w
zakładce: ochrona Środowiska - polowania. Do tej pory nie otrzymaliśmy
takich informacji od kół łowieckich.

Z up. Wójta
Krystyna Matysiak
Kierownik Referatu Nieruchomości, Środowiska
i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Gminy Gizałki

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKRZEW 6

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedz i załączniki.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Wencel

Inspektor

Referat Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej

Urząd Gminy Zakrzew

Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Tel: 048 610 51 14 Fax: 048 610 51 43