dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. udostępnienia danych przez KONOPNICA 3

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. (skany i w wersji edytowalnej)

Z uwagi na problemy techniczne wysyłam informację w kilku mailach.

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej cz. 2 przez KONOPNICA 1

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

dot. informacji publicznej przez KONOPNICA 8

W załączeniu przesyłam dokumenty dotyczące terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku ( w postaci skanów jak i w
formie edytowalnej).

Monika Tokarek

Urząd Gminy Konopnica

media w gminie przez SIEKIERCZYN

Siekierczyn, dnia 28 stycznia 2019 r.

ZWG.055.2.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 05.01.2019 r.
działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669)
informuję, że w Gminie Siekierczyn od 1990 r. jest wydawane czasopismo -
dwumiesięcznik pod nazwą *GAZETKA SIEKIERCZYŃSKA  - Biuletyn
Informacyjny Samorządu Lokalnego*. Zostało ono  zarejestrowane w Sądzie
Wojewódzkim w Jeleniej Górze w dniu 21 października 1992 r.

Pismo to ma swoją siedzibę w Domu Kultury w Siekierczynie, 59-818
Siekierczyn 1, funkcjonującym w ramach instytucji kultury, tj. Gminnego
Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie, który wydaje je w ramach
dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Z elektroniczną wersją Gazetki
można zapoznać się na stronie /*www.gazetka.siekierczyn.pl */lub/* 
www.gokis.siekierczyn.pl */w zakładce*  Gazetka Siekierczyńska*, z
których to stron można również pobrać w formacie pdf wszystkie wydane od
1990 do 2018 roku numery.

Gazetka Siekierczyńska jest swoistego rodzaju informatorem - kalendarium
wydarzeń w gminie obejmującym sprawy pracy Rady Gminy Siekierczyn,
placówek oświatowych, kultury, bibliotek, sportu, ogłoszeń czy
komunikatów gminnych oraz historii gminy. Nie zawiera ona artykułów
sponsorowanych, dedykowanych czy promocyjnych. W poszczególnych latach
koszt jej wydania wyniósł: 2015r.  - 12 038,91 zł; 2016 r. - 11 237,42
zł; 2017 r. - 15 395,50 zł i 2018 r. - 15 278,74 zł.

Przepraszam równocześnie za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na ww.
wniosek.

Z poważaniem

--
Edward Cwynar
Zastępca Wójta Gminy
-----------------------
Urząd Gminy Siekierczyn
59-818 Siekierczyn 271
tel. 75 7221788, fax: 75 7221750
e-mail: zastepcawojta@siekierczyn.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: SKM_C22719012813560.pdf przez SZCZERCÓW 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2019r., w załączeniu przekazuję
informację publiczną dotyczącą terminów polowań (skany przesłanych przez
obwody łowieckie terminów polowań.) Informacje były udostępniane na
stronie urzędu w aktualnościach.

D. Idzikowska

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
SKM_C22719012813560.pdf