Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURÓW

Twoja wiadomość

Do: kurow@lubelskie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 29.01.2019 14:05

odczytano w dniu 29.01.2019 14:11.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARANÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminabaranow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 29.01.2019 14:05

odczytano w dniu 29.01.2019 14:39.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRZYN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zyrzyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-01-29 14:06

odczytano w dniu 2019-01-29 14:37.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NAŁĘCZÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@naleczow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRARDÓW

W odpowiedzi na e-maila przesłanego do Urzędu Miasta Żyrardowa informuję co
następuje.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców
lub zarządców. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni,
zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż 3000 hektarów, na którego
obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Obwody łowieckie dzielą
się na obwody leśne i polne. W skład obwodów nie wchodzą zgodnie z ustawą
prawo łowieckie: 1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem
rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te
obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony
obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich; 3)
tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach
obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i
ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; 4) budowle, zakłady i
urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego,
przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz
obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych termonów polowań zbiorowych informujemy, że Miasto Żyrardów
nie posiadające większych obszarów leśnych i rolnych nie wchodzi w skład
obwodu łowieckiego 440.

Pozdrawiam

Karolina Drzewiecka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Żyrardowa

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIAŁOSZYN 16

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn w dniu
18.01.2019 r. (L.dz. 748)

Z poważaniem

mgr Agata Świątek
Pomoc administracyjna

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacj publicznej -Urząd Miejski w Pajęcznie przez PAJĘCZNO 11

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie po 1 kwietnia 2018 roku
oraz skany informacji przesłanych przez poszczególne Koła łowieckie w sprawie zgłoszenia polowań.

Agnieszka Płuciennik

Podinspektor w Ref. Nadzoru Komunalnego

Urząd Miejski w Pajęcznie

ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno

tel. 34-311-15-23 wew.222

odpowiedź na informację publiczną przez DRUŻBICE 15

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 stycznia 2019 roku dotyczący
udostępnienie informacji publicznej zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie
art. 42 ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie,Urząd Gminy w Drużbicach 
poniżej udziela odpowiedzi na Pana pytania:

Ad.1. w załączeniu informacja edytowalna

Ad.2. skany przekazanych informacji

Ad.3. strona internetowa Urzędu Gminy Drużbice, gdzie są podawane
informacje do publicznej wiadomości :
www.druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/ogloszenia

Ad.4. strona internetowa Urzędu Gminy Drużbice, gdzie są podawane
informacje do publicznej wiadomości o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowania indywidualne:
www.druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/ogloszenia

Pozdrawiam

Beata Bartosik

Urząd Gminy w Drużbicach

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄWOLNICA 1

Dzień dobry !

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że z informacji uzyskanych
od kół łowieckich wynika, że obecny sezon został zakończony

Kolejne informacje o terminach i miejscach polowań zbiorowych koła
przekażą gminie po ustaleniu ich tj. po 15 sierpnia 2019r.

Dotychczas ze względu na dyrektywę RODO nie zamieszczaliśmy informacji
na stronie internetowej (zawierały dane osobowe organizatorów

i prowadzących polowanie), jednak w związku ze zmianami w ustawie prawo
łowieckie, od najbliższego sezonu polowań, zanonimizowane informacje

o miejscach i terminach polowań, będą umieszczane na stronie:
www.wawolnica.pl

Pozdrawiam

Krzysztof Wasilewski

udostępnienie informacji publicznej przez Łęki Szlacheckie 1

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek Pana Krzysztofa Wychowałka z dnia 20 stycznia 2019 r. :
- informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie w zakładce aktualności.
- w załączonym pliku przesyłam skany zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia 2018 r.

Z poważaniem.
Aleksandra Patryarcha.

odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez WIELUŃ 8

BB.1431.5.2019

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

W załącznikach przesyłam otrzymywane informacje o polowaniach. Informacje
przesyłane były do Urzędu drogą elektroniczną.

Wszystkie komunikaty umieszczono:

- na stronie www.bip.um.wielun.pl w zakładce "komunikaty"

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, plac Kazimierza
Wielkiego 2.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
fax. 48 43 886 02 60
e-mail: urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
ochrona danych osobowych.

informacja publiczna Strzelce Wielkie przez STRZELCE WIELKIE 2

Witam,
 
W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.01.2019 r. oraz tabelę  w wersji edytowalnej dotyczącą zaplanowanych polowań.
 
Z poważaniem
Gabriela Soboniak
Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich
tel. 34 3110778 (wew. 212).

Polowania przez GIZAŁKI 2

RNPP.1431.1.2019

W odpowiedzi na e-mail z dnia 17.01.2019 r., dotyczący udostępnienia
informacji o terminach polowań, Urząd Gminy Gizałki przesyła w
załączeniu skany informacji przesłanych przez koła łowieckie w 2018 i
2019 r.

Informujemy, że w 2018 r. ww. informacje były wywieszane na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W 2019 r. informacje te zostały zamieszczone,
w formie obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w
poszczególnych sołectwach, a także na stronie internetowej Gminy Gizałki
w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: ogłoszenia i
obwieszczenia. Od dzisiaj informacje dotyczące polowań będą publikowane
w zakładce: ochrona środowiska - polowania, link:
http://bip.gizalki.pl/ochrona-srodowiska/polowania.
<http://bip.gizalki.pl/ochrona-srodowiska/polowania>

W załączeniu przesyłamy ww. obwieszczenie.

Wyjaśniamy ponadto, że informacje o miejscu przechowywania książek
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym będą zamieszczane również w
zakładce: ochrona Środowiska - polowania. Do tej pory nie otrzymaliśmy
takich informacji od kół łowieckich.

Z up. Wójta
Krystyna Matysiak
Kierownik Referatu Nieruchomości, Środowiska
i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Gminy Gizałki

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKRZEW 6

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedz i załączniki.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Wencel

Inspektor

Referat Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej

Urząd Gminy Zakrzew

Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

Tel: 048 610 51 14 Fax: 048 610 51 43

UNIVERS - Zakopane 10-13 lutego 2019 r. przez ŻARNÓW

<univers.com.pl>

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

w Zakopanem

10-13 lutego 2019 r.

-zapraszamy również do zapoznaia się ofertą konferencji UNIVERS

w pierwszym półroczu 2019 roku

Hotel Belevedere ****

ul. Droga Do Białego 3, 34-600 Zakopane

<http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

TEMAT
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1965,kadry-i-place-po-zmianach-w-2019-r-dokumentacja-pracownicza,wynagrodzenia,rodo,rozliczenia-z-zus-i-urzedem-skarbowym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

"Kadry i płace po zmianach w 2019 r. (dokumetacja pracownicza,
wynagrodzenia, RODO, rozliczenia z ZUS i US"
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1965,kadry-i-place-po-zmianach-w-2019-r-dokumentacja-pracownicza,wynagrodzenia,rodo,rozliczenia-z-zus-i-urzedem-skarbowym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1965,kadry-i-place-po-zmianach-w-2019-r-dokumentacja-pracownicza,wynagrodzenia,rodo,rozliczenia-z-zus-i-urzedem-skarbowym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

TEMAT:
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1964,zmiany-w-podatkach-vat,cit-i-pit-od-stycznia-2019,oraz-bilans-2018?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

"Zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT od stycznia 2019 r. oraz bilans 2018 r."
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1964,zmiany-w-podatkach-vat,cit-i-pit-od-stycznia-2019,oraz-bilans-2018?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1964,zmiany-w-podatkach-vat,cit-i-pit-od-stycznia-2019,oraz-bilans-2018?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_ya4i0.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_zz0ht.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

*****************************

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ

Z TERMINAMI PLANOWANYCH KONFERENCJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 roku

* 6-9 marca 2019 r. Konferencja w Karpaczu, HOTEL DZIKI POTOK ***
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Karpacz&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły ---> kliknij tutaj
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Karpacz&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

* 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
*****

szczegóły ---> w opracowaniu

* 26-29 maja 2019 r. - Konferencja w Jastarni Dom Zdrojowy ****
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

szczegóły ---> kliknij tutaj
<http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(- w grupie podatkowej zajęcia dotyczące podatku od towarów i usług
poprowadzi prof. Witold Modzalewski)

Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
konferencje@univers.com.pl

CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

zmian w przepisach.

Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

- imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

(Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
zawodowych)

PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

* 3 noce w komfortowym hotelu

* wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

* wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

* uroczysta kolacja

* możliwość skorzystania z bezpłatych atrakcji w danym hotelu

ZAPRASZAMY

UWAGA !
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
(BUR)
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

(Urzędy Pracy).
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

- LINK OPERATOR REGIONALNY
<http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
<http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Znajdziesz nas również tutaj:

https://www.facebook.com/Univers1990/
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
<https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Z
<http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

www.univers.com.pl
<http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
<https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=28&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOLA KRZYSZTOPORSKA 8

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy
po 1 kwietnia 2018 roku. Nasz znak: RGK.1431.4.2019.Pozdrawiam
Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
tel. 44/61-63-961
fax 61-63-960

Udzielenie informacji publicznej przez SULMIERZYCE 3

Dzień dobry

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych informuję:

Ad 1.

Koło Łowieckie „Szarak” w Nowej Wsi

Obwód 268 i 291

L.p

Data

Godz.

Rejon polowań

1

03.11.2018

8.30

Walewice, Nowa Wieś

2

18.11.2018

8.30

Wola Wydrzyna, Bogumiłowice

3

02.12.2018

8.30

Wola Wiewiecka. Las Wiewiecki

4

22.12.2018

8.30

Eligiów, Stanisławów

5

06.01.2019

8.30

Antoniówka, Będków

6

12.01.2019

8.30

Bieliki, Brudzice, Chorzenice

7

27.01.2019

8.30

Piekary Bogumiłowice

8

09.02.2019

8.30

Wiewiec, Pinki

9

24.02.2019

8.30

Eligiów, Będków

Koło Łowieckie „Słonka” w Łodzi

Obwód 289

L.p

Data

Godz. zbiórki

Teren polowań

1

26.08.2018

9.00

Cały teren

2

07.10.2018

9.00

Cały teren

3

21.10.2018

9.00

Las Wistka

4

11.11.2018

9.00

Cały teren

5

02.12.2018

9.00

Cały teren

6

16.12.2018

9.00

Cały teren

7

13.01.2019

9.00

Cały teren

8

27.01.2019

9.00

Cały teren

9

10.02.2019

9.00

Cały teren

10

17.02.2019

9.00

Cały teren

Ad. 2. W załączeniu skany otrzymanych Kalendarzy polowań zbiorowych
2018/2019.

Ad. 3 i 4. Wszystkie informacje zamieszczane są w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce
Łowiectwo pod adresem:
http://www.sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=1&cid=456&bsc=N.

--
Z poważaniem
Izabela Smardzewska
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Sulmierzycach
ul. Urzędowa 1
98-338 Sulmierzyce
tel. 44/684-60-56 wew. 109
fax. 44/684-60-57

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAZIMIERZ DOLNY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@umkd.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.