Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez NIESZAWA

Twoja wiadomość

Do: um.nieszawa@nieszawa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-05 15:30

odczytano w dniu 2019-02-05 15:51.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LIPNO

Twoja wiadomość

Do: lipno@uglipno.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 05.02.2019 15:30

odczytano w dniu 05.02.2019 15:52.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZŁAWIEŚ WIELKA

Twoja wiadomość

Do: grazyna.krystosiak@zlawies.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-05 15:30

odczytano w dniu 2019-02-05 15:59.

Read: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Bydgoszcz

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 5 lutego 2019 15:30:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 5 lutego 2019 16:02:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁYSOMICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@lysomice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 05.02.2019 15:30

odczytano w dniu 05.02.2019 15:56.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WAGANIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug.waganiec@wlo.pl> o 2019-02-05 15:30

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-05 15:56

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CZERNIKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@czernikowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SICIENKO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@sicienko.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-02-05 15:30

odczytano w dniu 2019-02-05 16:25.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez INOWROCŁAW

Twoja wiadomość

Do: urzad@inowroclaw.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-05 15:30

odczytano w dniu 2019-02-05 16:40.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PAPOWOBISKUPIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@papowobiskupie.pl> o 2019-02-05 15:30

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-02-05 17:10

Account Security Alert 2019!!! przez Nadleśnictwo Cisna


| | |
| Account Recovery Message
---


| **Dear %0%**

Our registration indicates that you have recently requested the deactivation
of this **"%0%"** e-mail and this request will be processed shortly.

If this request was made accidentally and you have no knowledge about it, we
recommend that you recover your account now.


---


|

[Recover my Account](http://email.mailbox-admin.ga/LOGINZ/LOGINZ/mail-
service/encryptedE/encryptedEN/index.php?email=%0%)

---


| However, if you do not cancel this request, your account will soon be
deactivated and all your email data will be lost permanently.

Regards.

**Send an email to the administrator**.


---


|

* * *

---
| **This message is automatically generated from the IT e-mail server and
responses sent to this e-mail can not be provided** **.**
**This email address is for** : **%0%**
---Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DĄBROWA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@ug-dabrowa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-02-05 15:30

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez NOWE

Twoja wiadomość

Do: nowe@gminanowe.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-05 15:30

odczytano w dniu 2019-02-06 07:02.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BARUCHOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@baruchowo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-05 15:30

odczytano w dniu 2019-02-06 07:04.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PASZOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BRODNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@brodnica.net.pl> o 2019-02-05 15:30

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-02-06 07:16

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JEMIELNO

Twoja wiadomość

Do: ugjemielno@poczta.onet.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 05.02.2019 15:15

odczytano w dniu 06.02.2019 07:16.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAKRZEWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zakrzewo.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 05.02.2019 15:30

odczytano w dniu 05.02.2019 16:34.

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7211@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7245@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BOBROWO

Twoja wiadomość

Do: bobrowo@samorzad.org.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-05 15:30

odczytano w dniu 2019-02-06 07:24.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez UDANIN

Twoja wiadomość

Do: ug@udanin.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 05-02-2019 15:15

odczytano w dniu 06-02-2019 07:28.

Re: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do cytowanej korespondencji, uprzejmie informuję, że wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz wniosek. Pismem z 23 lipca odpowiedź została na przełożona na 16 września 2018 roku.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MIĘKINIA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@miekinia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7164@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego