Fwd: odpowiedź przez ŁYSZKOWICE 1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Łęki Szlacheckie 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wpływ:
10.01.2022 r.) w załączeniu przesyłam odpowiedź na wskazany e-mail.

Urząd Gminy Łęki Szlacheckie
Kierownik USC
Elżbieta Żak

\odpowiedź na wniosek o informację przez ROPA 1

Wysyłanie wiadomości e-mail: Watchdog Polska - dane wyborców przez RADOMSKO 1

Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej
z dnia 10.01.2022 r.

Grzegorz Wierzbicki - Sekretarz Gmina Radomsko.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

Watchdog Polska - dane wyborców

Informacja publiczna przez ŁANIĘTA 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Anna Konwerska

--
RODO- informacja dotycząca danych osobowych znajduje się pod adresem:
https://bip.gminalanieta.pl/artykul/rodo. Jeżeli otrzymają Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę prosimy o jej odesłanie do nadawcy oraz o jej
usunięcie z systemu. Przechowywanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie
wiadomości przez osoby inne niż jej adresaci może skutkować
odpowiedzialnością prawną w związku z naruszeniem prywatności
korespondencji.

Odpowiedź na pismo przez PARZĘCZEW

Dzień dobry,

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2022 r. (data wpływu do Urzędu
17.01.2022 r.) Urząd Gminy w Parzęczewie uprzejmie informuje, że nie
przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 r.

--
Z poważaniem
Sara Kunowska

inspektor ds. obywatelskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
tel. 42 718-60-81

wniosek o inf. publiczną - czy urząd przekazał‚ dane wyborców Poczcie Polskiej S.A przed 9 maja 2020 roku w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r przez RABKA-ZDRÓJ 1

wniosek o inf. publiczną - czy urząd przekazał‚ dane wyborców Poczcie Polskiej S.A przed 9 maja 2020 roku w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r

Odpowiedź na informację publiczną przez SZADEK 2

Informacja publiczna przez MOGILANY 1

Fwd: odpowiedz przez Jeleśnia 1

Odpowiedź na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej przez KODRĄB

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej,
Urząd Gminy
w Kodrębie informuje, że przed 9 maja 2020 r. oraz w żadnym innym czasie
nie przekazywaliśmy Poczcie Polskiej S.A. danych naszych wyborców.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Elżbieta Markiewicz
Kierownik USC

Urząd Stanu Cywilnego w Kodrębie
ul. Niepodległości 7
97-512 Kodrąb
tel.44 6819325 w.40

Klauzula dotycząca przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dostępna
jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=10&id=749&x=10

odpowiedź na informacje publiczną przez KSAWERÓW

odpowiedź na wniosek przez STRYSZÓW

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KRASNYSTAW

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KRASNYSTAW

Re: wniosek o informację [Gm. Rokietnica, pow. poznański] przez ROKIETNICA

Dzień dobry,

Urząd Gminy Rokietnica (pow. poznański) na żadnym etapie przygotowań i
przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP nie przekazał danych wyborców
Poczcie Polskiej S.A.

Z wyrazami szacunku,

Arkadiusz Chołżyński
Urząd Gminy Rokietnica
61 8960-621