Przeczytano: Monitoring dostępu do informacji publ przez Marszałek Województwa Mazowieckiego

Twoja wiadomość

Do: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej
Wysłano: 2016-09-13 04:28

odczytano w dniu 2016-09-13 08:17.

Read receipt: Monitoring dostępu do informacji pub przez Wojewoda Podkarpacki

Your message

To: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl
Subject: Monitoring dostępu do informacji publicznej
Sent: Tue, 13 Sep 2016 02:29:19 -0000

was read on Tue, 13 Sep 2016 08:42:04 +0200

Przeczytano: Monitoring dostępu do informacji publ przez Wojewoda Pomorski

Twoja wiadomość

Do: rzecznik@gdansk.uw.gov.pl
Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej
Wysłano: 2016-09-13 04:29

odczytano w dniu 2016-09-13 08:54.

Przeczytano: Monitoring dostępu do informacji publ przez Wojewoda Podlaski

Twoja wiadomość

Do: Karpiuk Agnieszka
Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej
Wysłano: 13 września 2016 04:29:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 13 września 2016 09:52:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Monitoring dostępu do informacji publ przez Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Twoja wiadomość

Do: Urząd Marszałkowski
Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej
Wysłano: 13 września 2016 04:28:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 13 września 2016 11:05:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publi przez Wojewoda Świętokrzyski 3

Joanna Górecka
Inspektor Wojewódzki
Oddział ds. Organizacyjnych
Wydział Organizacji i Kadr
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Przeczytane: Monitoring dostępu do informacji publ przez Wojewoda Opolski

Twoja wiadomość

Do: BOK
Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej
Wysłano: 13 września 2016 04:29:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 14 września 2016 13:41:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Monitoring dostępu do informacji publ przez Marszałek Województwa Łódzkiego

Twoja wiadomość

Do: biuro.podawcze@lodzkie.pl
Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej
Wysłano: 2016-09-13 04:28

odczytano w dniu 2016-09-14 14:49.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publi przez Wojewoda Lubuski 5

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję odpowiedź, wraz z załącznikami, na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 13 września 2016 r.

--

Michał szerwiński
Starszy Inspektor ds. zarządzania organizacją i informacją w Urzędzie
Oddział Zarządzania Organizacją
Biuro Organizacji i Kadr

http://www.lubuskie.uw.gov.pl
ul . Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. + 48 957 115 277 , fax + 48 957 115 401
e-mail: michal.szerwinski@lubuskie.uw.gov.pl
P Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Read: Monitoring dostępu do informacji publicznej przez Wojewoda Małopolski

Twoja wiadomość

Do: MUW
Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej - OK
Wysłano: 13 września 2016 04:29:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 15 września 2016 09:59:29 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Dostęp do informacji publicznej przez Wojewoda Wielkopolski 2

Odpowiadając na wniosek z 13 września 2016r. dotyczący monitoringu dostępu do informacji publicznej informuję:

1) w 2014 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęło 98 wniosków o dostęp do informacji publicznej,
2) w 2015 roku wpłynęło do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 140 wniosków o dostęp do informacji publicznej,
3) w 2014 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
4) w 2015roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
W załączniku do informacji znajduje się wyciąg z elektronicznego systemu obiegu dokumentów WUWeu umożliwiający ewidencjonowanie wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie tej informacji. Sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji publicznej prowadzone są w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu tylko w formie elektronicznej – EZD.

Z poważaniem

Małgorzata Drygas
Dyrektor
Biura Organizacyjno-Administracyjnego

Roman Jurkiewicz
starszy inspektor wojewódzki
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
tel. 618 541 917
wuw@poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
www.poznan.uw.gov.pl

Przeczytano: Monitoring dostępu do informacji publ przez Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Wiadomość przeczytano (2016-09-13 04:28:38.0)

FW: Monitoring dostępu do informacji publicznej przez Marszałek Województwa Mazowieckiego 3

Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

z wyrazami szacunku

Anna Kowalczyk

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wydział Struktur i Organizacji

Departament Organizacji

tel. (22) 59 79 682

e-mail: anna.kowalczyk@mazovia.pl <mailto:anna.kowalczyk@mazovia.pl>

__________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja bazy sygnatur
wirusów 14150 (20160920) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

(bez tematu) przez Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 4

W odpowiedz na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączniku przekazuję odpowiedz wraz z zestawieniami udzielonych informacji za lata 2014 i 2015.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam

Ewa Turas
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuro Komunikacji Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
tel. 41/343 90 31

www.bip.sejmik.kielce.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez Marszałek Województwa Małopolskiego 7

Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który w dniu 13 września 2016 roku wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Z poważaniem,
Anna Mazoń

Anna Mazoń

Inspektor

Zespół Skarg i Wewnętrznych Aktów Normatywnych

tel.: +48 12 63 03 249

[cid:logo-new-stopa1_3e6e3857-60ef-4411-aab2-a13595e7262b.png]

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Organizacji

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, tel.: +48 12 63 03 520 fax: +48 12 63 03 560

Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56 , 30-017 Kraków

www.malopolska.pl<http://www.malopolska.pl/> fb.com/lubiemalopolske<http://fb.com/lubiemalopolske>

[cid:ERP_znapisemMaopolska(2)_b869ea28-8716-4f1d-93c4-37a00fc5872e.png]

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail

<http://www.malopolskie.pl/Urzad/Organizacja/?id=2313Wypełnij%20ankietę%20-%20oceń%20Urząd%20i%20pomóż%20nam%20się%20doskonalić%20!>Wypełnij ankietę - oceń Urząd i pomóż nam się doskonalić !<http://www.malopolskie.pl/Urzad/Organizacja/?id=2313>

odpowiedź na wniosek przez Wojewoda Łódzki 4

Witam Państwa
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 13.09.2016 – rejestry wniosków z lat 2014/2015

ROBERT BARABASZ
koordynator Biuletynu Informacji Publicznej
oddział komunikacji społecznej
Biuro Wojewody
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel.: +48 42 6641333
fax: +48 42 6641333
e-mail: robert.barabasz@lodz.uw.gov.pl
www.lodzkie.eu

DU-A.I.1431.169.2016 przez Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo,

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Członków Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z dnia 13.09.2016r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w 2014 i 2015 roku oraz udostępnienia ewidencji/spisu/rejestru wniosków, udzielam informacji na pkt zawarte w tym wniosku:

1. W 2014 roku do Urzędu wpłynęło 210 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski do protokołu nie były składane. Nie prowadzi się ewidencji , ile z tych wniosków zostało wniesione pocztą elektroniczną oraz ile pocztą tradycyjną.

2. W 2015 roku wpłynęło 227 wniosków. Wnioski do protokołu nie były składane. Nie prowadzi się ewidencji , ile z tych wniosków zostało wniesione pocztą elektroniczną a ile pocztą tradycyjną.

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną na każdy wniosek zakładana jest sprawa w systemie INTRADOK i nie odnotowuje się w jaki sposób wpłynął wniosek.

3. W 2014 roku nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

4. W 2015 roku nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

5. Informacja odnosząca się do pkt od 5-8 - nie prowadzi się ewidencji /spisu/rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego.

Przepisy Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r.-Dz.U.Nr 14 poz.67) nie nakładają na organy samorządu województwa obowiązku prowadzenie takiego rejestru lub ewidencji.

--
Z poważaniem

Zofia Bugara
Stanowisko ds. Skarg, Wniosków i Informacji Publicznej
Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Departament Prawny i Kadr
tel. 71 776 94 05, pok. 328

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J.Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl

odpowiedź na wniosek w sprawie wniosków UDIP przez Marszałek Województwa Opolskiego 3

Pani Katarzyna Batko- Tołuć
Pan Szymon Osowski

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma - odpowiedź na przesłany w dniu 13 .09.2016 r. wniosek w sprawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej składanych w latach 2014-2-2015, wraz z rejestrami.
Uprzejmie proszę o zwrotne mailowe potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Z poważaniem,
w imieniu Z- cy Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Pani Anny Kurdej - Michniewicz
Aleksandra Andruszkiewicz
Inspektor
Referat Organizacyjny
Departamentu Organizacyjno- Administracyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Tel. 77 5416389; a.andruszkiewicz@opolskie.pl

(bez tematu) przez Wojewoda Dolnośląski 4

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej wraz ze stosownymi rejestrami za 2014 i 2015 rok.

pozdrawiam

Stopka Maciek

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja bazy sygnatur
wirusów 14166 (20160923) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

informacja publiczna przez Wojewoda Dolnośląski 4

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej wraz ze stosownymi rejestrami za 2014 i 2015 rok.

pozdrawiam

Stopka Maciek

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja bazy sygnatur
wirusów 14166 (20160923) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Podlaski 4

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 13 września 2016 r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Anna Łapińska
główny specjalista
Oddział Organizacyjny
Biuro Organizacji i Kadr
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
tel. /85/74 39 388
alapinska@bialystok.uw.gov.pl<mailto:alapinska@bialystok.uw.gov.pl>
[Opis: cid:image001.jpg@01D0DA83.3A52CBE0]

Odpowiedź na wniosek o udost. informacji publiczne przez Wojewoda Śląski 2

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam skan odpowiedzi wraz z załącznikiem dot. Państwa
wniosku z 13 września 2016 roku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Anna Hanusiak
Biuro Wojewody
Oddział Komunikacji Społecznej
Tel. 32 20 77 260

Śląski Urząd Wojewódzki
Ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Odpowiedż na wniosek u.d.i.p. przez Wojewoda Mazowiecki 2

Szanowni Państwo,

nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 13 września 2016 r. w załączeniu przekazuję odpowiedź wraz z załącznikiem.

Z poważaniem
Monika Strachota

Starszy Inspektor
Biuro Kadr i Organizacji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Telefon: +48 22 695 60 28

Faks: +48 22 695 62 87

e-mail: mstrachota@mazowieckie.pl
www.mazowieckie.pl

Odpowiedź na wniosek z dn. 13.09.2016 r. przez Marszałek Województwa Lubelskiego 1

Katarzyna Czyran
główny specjalista ds. informacji publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Organizacyjno-Prawny
ul. Artura Grottgera 4,
20-029 Lublin
Tel. 81 44 16 646
Fax 81 44 16 649