Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Siedlce 4

odpowiedz na wniosek przez STRZELNO

Dzień dobry

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostepnienie informacji publicznej
informuję iż Urząd Miejski w Strzelnie nie przekazał danych wyborców
Poczcie Polskiej S.A.

z poważaniem
Piotr Lessnau
Sekretarz Gminy Strzelno

Wysyłanie wiadomości e-mail: ZG.0172.20.2020 Decyzja odmowa udzielenia informacji.pdf przez Nadleśnictwo Krzeszowice 1

Dzień dobry
Nadleśnictwo Krzeszowice przekazuje w załączeniu korespondencję w sprawie konsultacji społecznych.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości mail wraz z załącznikiem.
Z poważaniem
Paweł Byrtek
Specjalista S.L. ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody
tel. kom.: +48 696 493 061

32-080 Zabierzów, ul. Leśna 13
tel.: +48 12 28 51 180 wewn. 12, tel. sekr.: +48 12 28 51 180
www.lasy.gov.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):

ZG.0172.20.2020 Decyzja odmowa udzielenia informacji.pdf

Decyzja przez Nadleśnictwo Wałcz 2

spis wyborców-Informacja publiczna przez OSTRÓWEK

Gmina Tarnogród - informacja w sprawie danych wyborców dla Poczty Polskiej przez TARNOGRÓD

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
pocztą e-mail do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie (data wpływu
07-01-2021 r.) uprzejmie informuję, że GMINA TARNOGRÓD przed 9 maja 2020
r. nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

z poważaniem
Aneta Magoch
Zastępca Kierownika USC w Tarnogrodzie
Rejestr wyborców

Firmówka.pdf przez Nadleśnictwo Płock 1

udostępnienie inf. publ. przez HRUBIESZÓW 1

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez LIPKA 1