Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Inf.1431.063.2018.KP.doc.XAdES"?