Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "POLOWANIE_ZBIOROWE.pdf"?