Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Sokół.rtf"?