Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Szarak.rtf"?