Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Obraz_3.jpg"?