Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "17.10.2019.docx"?