Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "19.10.2018.docx"?