Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "21.11.2018.docx"?