Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "27.12.2018.docx"?