Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "10.01.2019.docx"?