Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "OK.1431.10.2020.2._skan.pdf"?