Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "odpowiedź_w_sprawie_raportu_o_stanie_gminy_za_2019_r..PDF"?