Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "inf._dot._Raport_o_stanie_gminy.pdf"?