Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "maria_plachta.vcf"?